De vergoeding bij een kennelijk onredelijk ontslag: niet op basis van de kantonrechtersformule

Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan de rechter in sommige gevallen aan de werkgever de verplichting opleggen om een vergoeding aan de werknemer te betalen.