Uitspraak HvJ EU over arbeidsongeschikt raken in vakantie


Een werknemer die tijdens zijn jaarlijkse betaalde vakantie arbeidsongeschikt wordt,
heeft het recht om op een later tijdstip vakantie te nemen voor de duur van zijn
ziekte, aldus het HvJ EU. Dit recht wordt toegekend ongeacht het tijdstip waarop de arbeidsongeschiktheid is ingetreden.

Comments are closed.