Ontduiking ketenregeling arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd


De Hoge Raad oordeelde eerder dat het afspreken van herindiensttreding na een tussenpoos van drie maanden na een derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen ontduiking van de wet (artikel 7:668a BW) hoeft op te leveren. Recent is op dit gebied een uitspraak verschenen waarin wel…

Comments are closed.