NEN-norm: geen verbindend voorschrift, wel auteursrechtelijk beschermd


Waar NNI niet bevoegd is tot het vaststellen van algemeen verbindende regels, kunnen NEN-normen niet worden aangemerkt als algemeen verbindende voorschriften. NEN-normen kunnen daarom evenmin gelden als door de openbare macht uitgevaardigd als in art. 11 Auteurswet bedoeld en kunnen dus wel…

Comments are closed.