Mensenrechtenhof toetst gedwongen terugkeer naar Irak weer individueel


De algemene regel dat uitgeprocedeerde asielzoekers niet naar Irak uitgezet kunnen worden, is van de baan. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zal bezwaren van asielzoekers tegen gedwongen terugkeer naar Irak weer individueel beoordelen. Het is in Irak niet zó onveilig dat élke gedwongen terugkeer automatisch een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens oplevert.

Dat schrijft minister Leers (Immigratie en Asiel) aan de Tweede Kamer. Hij reageert daarmee op een brief die hij vandaag van het EHRM kreeg.

Op dit moment zijn er in Nederland ruim 400 uitgeprocedeerde asielzoekers uit Irak die naar hun land terug moeten. Leers hoopt dat ze vrijwillig en zelfstandig terug gaan, maar desnoods zal sprake zijn van gedwongen uitzetting. De asielzoekers kunnen hun bezwaren altijd voorleggen aan het EHRM; dat zal dan een beslissing op individuele basis nemen. Bron: MinFin.

Comments

One Response to “Mensenrechtenhof toetst gedwongen terugkeer naar Irak weer individueel”
  1. Goed dat hier nog eens goed naar gekeken wordt. Aan de andere kant is 400 personen meer ook geen probleem als er eens een goed immigratiebeleid komt.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Spam Protection by WP-SpamFree