Hoge Raad wijst herzieningsverzoek vuurwerkramp Enschede af


De Hoge Raad ziet geen aanleiding tot herziening van de zaak betreffende de vuurwerkramp in Enschede. Over de aangevoerde gronden voor herziening stelt de Hoge Raad dat dat geen ervan tot niet-ontvankelijkheid van het OM had kunnen leiden.

Comments are closed.