Echtscheidingsplan.nl


Paren die willen scheiden kunnen vanaf deze week hun echtscheiding online regelen. Ook kunnen ze digitaal een ouderschapsplan opstellen. De paren kunnen online met elkaar overleggen, dus zonder dat zij fysiek contact hoeven te hebben.

De site www.echtscheidingsplan.nl is gemaakt door de Raad voor Rechtsbijstand en de Universiteit van Tilburg. Ga naar de website.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Spam Protection by WP-SpamFree