De Wet opsporing terroristische misdrijven vier jaar in werking


Op 1 februari 2007 is de Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en
vervolging van terroristische misdrijven in werking getreden. Om zicht te houden op de wijze waarop deze wet wordt toegepast, is de uitwerking van de wetgeving in de praktijk gemonitord. Onderstaand de vierde…

Comments are closed.