De tien geboden van het internetrecht


Het internet is onderdeel van onze rechtsorde, maar laat zich niet eenvoudig vangen in de juridische concepten die we sinds jaar en dag hanteren. Bij gedragingen op internet is niet altijd op voorhand duidelijk wat de norm is, wie deze kan handhaven en op wie de norm van toepassing is.
In deze…

Comments are closed.