Beroep werkgever op vervallen termijn voor inroepen nietigheid ontslag onaanvaardbaar


Na een ontslag op staande voet kan een werknemer gedurende een half jaar de nietigheid inroepen (art. 9 lid 3 BBA). Een beroep op het vervallen zijn van deze termijn door de werkgever kan onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Bij de honorering van …

Comments are closed.