Afschaffing verblijfsvergunning alleenstaande minderjarige vreemdelingen


Als alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) geen asiel krijgen, moeten zij voortaan direct terug naar het land van herkomst. Voorwaarde is dat er adequate opvang is eigen land. De speciale amv-vergunning waarmee zij toch tot hun 18e in Nederland mogen blijven, wordt afgeschaft.

Comments are closed.