Aankondiging geneesmiddel = aanbieden = octrooiinbreuk


Het staat een geneesmiddelenproducent niet vrij om, voor het verstrijken van de geldigheidsduur van een octrooi op een bepaald geneesmiddel, bekend te maken dat er een generieke variant op de markt komt. Deze aankondiging kan gezien worden als ‘aanbieden’. Dit begrip uit artikel 53 lid 1 ROW moet…

Comments are closed.