Opleiding Notaris


Wat doet een notaris?
De notaris is de persoon die allerlei soorten contractuele zaken regelt: hij of zij regelt de erfenis, helpt bij het opzetten van een bedrijf, sluit samenlevingsovereenkomsten af. In veel gevallen is een akte van de notaris een vereiste. Een serieus vak dus.

Notaris, hoe word je dat?
Een notaris heeft notarieel recht gestudeerd aan de universiteit. Meestal bieden universiteiten de mogelijkheid om in het tweede jaar van de rechtenstudie de richting van de notariaat te kiezen. Na de driejarige bachelor volgt de master notarieel recht.
 
Maar dan ben je er nog niet! Na het voltooien van je studie, ga je werken bij een notariskantoor en ben je voor zes jaar ‘ kandidaat-notaris’.

Tijdens deze zes jaar leert de student verschillende zaken, maar is hij of zij wel volledig aan het werk als een notaris.
 
In het eerste drie jaar volgt men een opleiding via Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Na de zes jaar is men benoembaar tot notaris.
 
Als je vervolgens zes jaar fulltime gewerkt hebt als kandidaat-notaris is het mogelijk de stap te maken naar notaris. Er dient dan een ondernemingsplan te worden opgesteld dat wordt beoordeeld door een commissie van deskundigen. Die beoordeelt onder meer het plan en of er in een plaats ruimte is voor nog een notaris.

Een notaris is per definitie ook eigen ondernemer, al is het mogelijk een samenwerking aan te gaan met een of meer notarissen in een maatschap of andere ondernemingsvorm. Een notaris is nooit in loondienst. Voor iemand benoemd wordt is een verklaring omtrent gedrag vereist. Een notaris móet van onbesproken gedrag zijn.

Salaris notaris
Natuurlijk is elk salaris afhankelijk bij welk kantoor of welke werkgever je gaat werken. Vaak scheelt het ook weer per regio of provincie.

Een aardige indicatie krijg je op deze website:

Mocht jij nadere salarisinformatie hebben, stuur ons dat op: info [@] fiscalio.nl. Of laat dit achter als comment.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Spam Protection by WP-SpamFree