Juridisch nieuws

Op deze pagina treft u het juridische en notarieel nieuws aan van het internet.
——————————————————

Rechtspraak.nl

——————————————————

Recht.nl

'Strafprocesrecht gaat aan nuancering ten onder' - Fri, 16 Nov 2018
Elke dinsdag om 13.00 uur is ons strafprocesrecht weer iets ingewikkelder geworden. Dan heeft de Strafkamer van de Hoge Raad, die van oudsher op dinsdag om 12.30 uur zitting houdt, in een van haar uitspraken of beschikkingen weer een nieuwe nuance aan­gebracht, een uitzondering op een uitzondering...

Wetsvoorstel herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen - Fri, 16 Nov 2018
Dit voorstel bevat de volgende wetswijzigingen: – Verhoging van de strafmaxima voor het delict aanzetten tot geweld, haat en discriminatie (137d Sr), – Zelfstandige strafbaarstelling van misbruik van seksueel beeldmateriaal, waaronder wraakporno (139h Sr), – Verruiming van de...

No cure, no pay-deel van vergoeding is ook met btw belast - Fri, 16 Nov 2018
Als een ondernemer diensten verleent in ruil voor een vergoeding, waarvan een deel alleen achteraf is verschuldigd bij het behalen van een bepaald resultaat (no cure, no pay), moet hij ook over dat aanvullende deel btw afdragen. (Bron: Taxence.nl)

Na gijzeling door fiscus kan nog steeds (andere) straf dreigen - Fri, 16 Nov 2018
Nadat de fiscus een belastingplichtige heeft gegijzeld om hem te dwingen informatie te verstrekken, wil dat nog niet zeggen dat de belastingplichtige daarna uit de problemen is. Hij riskeert nog steeds strafvervolging. (Bron: Taxence.nl)

Volledige vooraftrek brengt ook correctie privégebruik mee - Fri, 16 Nov 2018
Als een btw-ondernemer een investeringsgoed gedeeltelijk voor bedrijfsdoeleinden en gedeeltelijk voor andere doeleinden gebruikt, mag hij de btw op dit investeringsgoed volledig aftrekken. Dat impliceert wel dat hij dit goed volledig tot zijn btw-ondernemingsvermogen rekent. Daardoor is bij...

Bellen met telefoon in hand mag (ook) niet als elektrische auto op autopilot staat - Fri, 16 Nov 2018
Een bestuurder van een elektrische auto heeft een boete gekregen voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. De bestuurder stelt dat de auto op autopilot stond en hij dus geen bestuurder meer was, maar passagier. De rechter denkt daar anders over.

——————————————————

Jurofoon.nl

——————————————————