Juridisch nieuws

Op deze pagina treft u het juridische en notarieel nieuws aan van het internet.
——————————————————

Rechtspraak.nl

——————————————————

Recht.nl

Korte civiele procedure bij Rechtbank Amsterdam - Fri, 22 Mar 2019
In juni 2019 start het team Handel van de Rechtbank Amsterdam met een nieuwe procedure. Deze verkorte procedure is een tussenvorm tussen het kort geding en de traditionele bodemprocedure.

Geconsolideerde versie Omgevingswet - Fri, 22 Mar 2019
Een speciale versie van de tekst van de nieuwe Omgevingswet. Deze 'herleidbare geconsolideerde versie' biedt inzicht in de herkomst van de wijzigingen die sinds de aanbieding van het wetsvoorstel zijn aangebracht. Bijvoorbeeld via de nota van verbetering, de amendementen en de Invoeringswet...

Het ontslag van een statutair bestuurder: marginaal getoetst? - Fri, 22 Mar 2019
Een uitspraak van de rechtbank Den Haag waarin wordt geoordeeld dat er minder zware eisen moeten worden gesteld aan de toets of voor het ontslag van een statutair bestuurder sprake was van een redelijke ontslaggrond, dan bij een gewone werknemer.

Aangifte 8 seconden te laat binnen: verzuimboete - Fri, 22 Mar 2019
Bij een aangifte die weliswaar op tijd is verstuurd, maar te laat bij de Belastingdienst binnenkomt is een verzuimboete op z’n plaats. Dat oordeelt de Rechtbank Den Haag in een zaak over een aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

Door zonnepanelen groter deel woning ondernemingsvermogen - Fri, 22 Mar 2019
Door bevestiging van zonnepanelen wijzigt het gebruik van een woning. Het dak staat niet alleen ten dienste van de woning, maar wordt ook gebruikt voor de ondersteuning van de zonnepanelen en heeft dus een zakelijke functie gekregen. (Bron: Taxence.nl)

Hoofdlijnen herziening pachtbeleid - Fri, 22 Mar 2019
Een herziening van het huidige pachtstelsel is nodig om de verhouding tussen verpachters en pachters te verbeteren. Het pachtsysteem zou moeten bijdragen aan duurzaam bodembeheer en het versterken van de positie van de boer, die meer mogelijkheden krijgt om te kunnen investeren. De belangrijkste...

——————————————————

Jurofoon.nl

——————————————————