Juridisch nieuws

Op deze pagina treft u het juridische en notarieel nieuws aan van het internet.
——————————————————

Rechtspraak.nl

——————————————————

Recht.nl

Niet-terugkomen op hoorrecht is geen afzien van hoorrecht - Mon, 21 Jan 2019
De Belastingdienst mag niet te snel ervan uitgaan dat een belanghebbende afziet van zijn recht om te worden gehoord. Zo kan de belanghebbende een e-mail sturen om zijn bezwaarschrift nader te verklaren en daarbij niet terugkomen op zijn hoorrecht zonder dat hij daarmee zijn hoorrecht prijsgeeft....

Duurder uit door schenking binnen 180 dagen voor overlijden - Mon, 21 Jan 2019
Een schenking binnen 180 dagen voor overlijden wordt geacht krachtens erfrecht te zijn verkregen. Het hof is van oordeel dat cumulatie van schenk- en erfbelasting wordt voorkomen door verrekening van het gehele bedrag aan schenkbelasting over de fictief erfrechtelijke verkrijging met de...

Nieuwe regels internationale huwelijken - Mon, 21 Jan 2019
Op 29 januari 2019 treedt de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening in werking in 18 EU-lidstaten. Vanaf dan geldt er een stelsel van uniforme regels van internationaal privaatrecht voor huwelijken die zijn gesloten op of na 29 januari 2019 en huwelijken die zijn gesloten vóór 29 januari 2019, ...

Nieuwe jurisprudentie - Mon, 21 Jan 2019
De afgelopen week zijn binnen dit rechtsgebied op de onderstaande deelgebieden nieuwe uitspraken gepubliceerd op Rechtspraak.nl.

Nieuwe jurisprudentie - Mon, 21 Jan 2019
De afgelopen week zijn binnen dit rechtsgebied op de onderstaande deelgebieden nieuwe uitspraken gepubliceerd op Rechtspraak.nl.

Nieuwe jurisprudentie - Mon, 21 Jan 2019
De afgelopen week zijn binnen dit rechtsgebied op de onderstaande deelgebieden nieuwe uitspraken gepubliceerd op Rechtspraak.nl.

——————————————————

Jurofoon.nl

——————————————————