Juridisch nieuws

Op deze pagina treft u het juridische en notarieel nieuws aan van het internet.
——————————————————

Rechtspraak.nl

——————————————————

Recht.nl

Hoge Raad geeft regels voor de wrakingsprocedure in strafzaken - Tue, 25 Sep 2018
De Hoge Raad heeft in het belang van de wet uitspraken gedaan over wrakingsverzoeken - en geeft onder meer duidelijkheid over de vraag hoe rechters moeten omgaan met oneigenlijk gebruik van de mogelijkheid om een wrakingsverzoek te doen.

Definitieve veroordeling wegens tackle tijdens amateurvoetbalwedstrijd - Tue, 25 Sep 2018
De veroordeling van een man wegens mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg door een sliding tackle tijdens een amateurvoetbalwedstrijd blijft in stand, zo oordeelt de Hoge Raad.

Fiscus moet eerst controleren, dan laten informeren - Tue, 25 Sep 2018
Heeft de Belastingdienst een informatiebeschikking met betrekking tot de loonheffingen, btw en vennootschapsbelasting afgegeven op een moment waarop de administratie van de belastingplichtige nog niet is gecontroleerd? Dan is de informatiebeschikking prematuur.

Franchisegever hoeft (nog steeds) geen omzetprognose te verstrekken - Tue, 25 Sep 2018
De Hoge Raad bevestigt dat franchisegevers niet verplicht zijn om omzetprognoses aan aspirant-franchisenemers te verstrekken. Sinds 2002 is dit de vaste lijn in de jurisprudentie. De Europese Erecode inzake Franchising brengt daar geen verandering in.

Rapport onderzoek incassozaken - Tue, 25 Sep 2018
Rechters behandelen incassozaken sneller dan alternatieven die buiten de rechter om gaan. Bijna altijd wordt een verstekzaak binnen 2 weken afgedaan. Gemiddeld duren zaken 19 dagen.

Consumenten minder negatief over advocatuur dan advocaten zelf inschatten - Tue, 25 Sep 2018
Duur, niet transparant over werkwijze en kosten, elitair en een gebrek aan inlevingsvermogen. Voor consumenten en ondernemers laat de advocatuur het nodige te wensen over. Maar consumenten en mkb’ers zijn minder negatief over de advocatuur dan advocaten zelf inschatten.

——————————————————

Jurofoon.nl

——————————————————