Hoge Raad: opeenstapeling van dezelfde wrakingsverzoeken is misbruik

Belanghebbenden hebben de bevoegdheid om een raadsheer in een beroepsprocedure te wraken. Maar is er een opeenstapeling van wrakingsverzoeken die inhoudelijk niet verschillen, dan is er sprake van misbruik. De wrakingskamer kan dan besluiten geen wrakingsverzoeken meer in behandeling te nemen. Tot dit oordeel is de wrakingskamer van de Hoge Raad onlangs gekomen. Deze kreeg… lees verder