ECLI:NL:RBDHA:2021:9566

Asielaanvraag – Iraanse rapper – eerder hoger beroep gegrond verklaard – nieuw besluit – tegenwerpingen niet gerelateerd aan externe geloofwaardigheidsindicatoren –…

ECLI:NL:RBDHA:2021:9567

(aanvullend) tkb: Omvang rechterlijke toetsing aanvullend tkb. Bewaring: niet alle omstandigheden meegewogen bij vraag of met en minder ver strekkend middel kon worden volstaan.

ECLI:NL:RBDHA:2021:9565

Beroep tegen maatregel van bewaring op grond van artikel 59a van de Vw 2000 en overdrachtsbesluit Bulgarije. Eiser heeft geen asielverzoek ingediend in Nederland. Verweerder hoeft niet

ECLI:NL:RBDHA:2021:9525

proceskostenveroordeling, geen samenhangende zaken, proceskostenvergoeding, ingetrokken beroep, Besluit proceskosten bestuursrecht, ECLI:NL:RVS:2014:1522, artikel 8:75a van de Awb, geen…

ECLI:NL:RBDHA:2021:9520

Dublin Italië. Interstatelijk vertrouwensbeginsel. AIDA-rapport van 3 juni 2021. Artikel 17 Dvo. Beroep ongegrond en vovo afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2021:9519

Key-woorden: MVV. Meerderjarig kind. Verweerder heeft terecht geconcludeerd dat de feitelijke gezinsband tussen eiser en referent geacht moet worden te zijn verbroken op het moment van…

ECLI:NL:RBDHA:2021:9521

Dublin Italië. Interstatelijk vertrouwensbeginsel. AIDA-rapport van 3 juni 2021. Artikel 17 Dvo. Beroep ongegrond en vovo afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2021:9524

Dublin Italië. Interstatelijk vertrouwensbeginsel. Artikel 17 Dvo. Beroep ongegrond en vovo afgewezen

ECLI:NL:RBDHA:2021:9522

Aanvraag mvv voor familie- of gezinslid – duurzame en exclusieve relatie – belangenafweging – hoorplicht – ongegrond

ECLI:NL:RBDHA:2021:9523

Dublin Italië. Interstatelijk vertrouwensbeginsel. Artikel 17 Dvo. Beroep ongegrond en vovo afgewezen

Next Page »