ECLI:NL:RBDHA:2020:6250

Dublin Oostenrijk; Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel; COVID-19; lichamelijke integriteit; recht op vrijheid.

ECLI:NL:RBDHA:2020:6155

Asiel Egypte. Eiser is een koptisch christen. Volgens eiser zijn koptische christenen in zijn algemeenheid slachtoffer van discriminatie en geweld in Egypte. De situatie van koptische…

ECLI:NL:RBDHA:2020:6123

Art. 9 document, Chavez-Vilchez, verblijfsvergunning in Spanje, beroep ongegrond.

ECLI:NL:RBDHA:2020:6124

Opvolgende asielaanvraag, Noord-Korea, bescherming Zuid-Korea, nova, beroep gegrond.

ECLI:NL:RBDHA:2020:6122

Regulier, mensenhandel, implementatie Richtlijn 2004/81/EG, beroep ongegrond.

ECLI:NL:RBDHA:2020:6125

Beroepen niet tijdig gegrond. samenhang

ECLI:NL:RBDHA:2020:6059

Aanvraag vbv bij partner afgewezen, geen enkele onderbouwing van de relatie. Skype zitting. Aanhoudingsverzoek afgewezen. Beroep ogg.

ECLI:NL:RBDHA:2019:14825

Buiten behandelingstelling aanvraag verblijfsvergunning wegens niet voldoen leges, art. 3.34a onder j en k van het VV, discretionaire bevoegdheid, voldoende gemotiveerd waarom geen…

ECLI:NL:RBDHA:2020:5957

Iran. Bekering tot het Christendom ongeloofwaardig. Ongegrond.

ECLI:NL:RBAMS:2020:3236

Next Page »