ECLI:NL:RBMNE:2021:2760

ECLI:NL:RBDHA:2021:6545

Asiel, bekering tot het christendom, evangeliseren onder familie, ongeloofwaardig geacht, beroep ongegrond

ECLI:NL:RBDHA:2021:6548

“Reguliere verblijfsvergunning op humanitaire gronden, vrijstelling mvv-vereiste op grond van artikel 8 EVRM slaagt niet, geen gezinsleven omdat beoogde referente v óór indiening van…

ECLI:NL:RBDHA:2020:14888

ECLI:NL:RBDHA:2021:6508

Recht op gehoorbijstand bij het gehoor voorafgaande aan de inbewaringstelling is niet geschonden. Eiser heeft slechts in relatie tot vragen die gerelateerd zijn aan zijn asielaanvraag…

ECLI:NL:RBDHA:2020:14889

ECLI:NL:RBDHA:2021:6511

Dat eiser al op een plaats bestemd voor gehoor was en vervoerd is naar een andere plaats bestemd voor gehoor maakt de ophouding niet onrechtmatig. Het terugkeerbesluit bevat een…

ECLI:NL:RBDHA:2020:14873

ECLI:NL:RBDHA:2020:14871

ECLI:NL:RBDHA:2020:14874

Next Page »