ECLI:NL:RBDHA:2020:9077

Prejudiciële vragen, Chaves-Vilchez, verzoek om verblijf van derdelander, afhankelijke minderjarige bevindt zich buiten een lidstaat waarvan die de nationaliteit bezit, dan wel buiten…

ECLI:NL:RVS:2020:2218

Bij besluit van 7 augustus 2020 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om haar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen,…

ECLI:NL:RVS:2020:2219

Bij besluit van 17 juli 2020 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, niet in behandeling genomen.

ECLI:NL:RVS:2020:2217

Bij besluit van 29 juni 2020 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen,…

ECLI:NL:RBDHA:2020:8918

pv mondelinge uitspraak. Dublin duitsland.

ECLI:NL:RBDHA:2020:8848

Eisers zijn beide minderjarig en hebben een aanvraag ingediend voor verblijf bij referent, hun broer, in het kader van verblijf als familielid. Moeder verblijft al in Nederland. Er is…

ECLI:NL:RBDHA:2020:8762

ECLI:NL:RBDHA:2020:8765

bnt, vreemdeling gehoord, beslistermijn 8 wkn, vaststelling dwangsom

ECLI:NL:RBDHA:2020:8765

bnt, vreemdeling gehoord, beslistermijn 8 wkn, vaststelling dwangsom

ECLI:NL:RBDHA:2020:8762

Next Page »