ECLI:NL:RBDHA:2020:12318

BNT horen gepland op 16 oktober 2020. Besluit 16 weken na 16 oktober 2020

ECLI:NL:RBDHA:2020:12260

Statushouder Griekenland- volwassen man met medische problematiek – beroep gegrond Verweerder mag in zijn algemeenheid ten aanzien van Griekenland van het interstatelijk…

ECLI:NL:RBDHA:2020:12228

Naar het oordeel van de rechtbank kan van een vijftienjarige zoals eiser niet zonder meer worden verwacht dat hij spontaan meer verklaart dan hij heeft gedaan. Eiser heeft antwoord…

ECLI:NL:RBDHA:2020:12229

Verweerder heeft de aanvraag van eiser om toepassing te geven aan artikel 64 van de Vreemdelingenwet 2000 afgewezen. Aan deze beslissing heeft verweerder het medisch advies van het…

ECLI:NL:RBDHA:2020:11160

“Inreisverbod, 10 jaar. Uit Afdelingsjurisprudentie volgt dat noch de Vreemdelingenwet, noch het Vreemdelingenbesluit als voorwaarde stelt dat veroordelingen onherroepelijk moeten…

ECLI:NL:RBDHA:2020:10904

Beroep asiel AA. Nigeria, homoseksualiteit ongeloofwaardig, werkinstructie 2019/17, niet onverwijld gemeld. Beroep ongegrond

ECLI:NL:RBDHA:2020:10900

Beroep niet tijdig beslissen gegrond. 8+8

ECLI:NL:RBDHA:2020:10902

Beroep asiel AA. Bekendmaking besluit door terinzagelegging in dit geval onjuist, geen termijnoverschrijding bij indiening beroep. Eiser is mob en heeft geen contact met gemachtihgde….

ECLI:NL:RBDHA:2020:10901

Vovo bij NL20.13611. Verzoek afgewezen.

ECLI:NL:RVS:2020:2533

Bij besluit van 25 juli 2018 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid het verzoek van [appellant] om hem het Nederlanderschap te verlenen afgewezen. De staatssecretaris heeft…

Next Page »