ECLI:NL:RBDHA:2019:11806

ibs; zicht op uitzetting Algerije (met cijfers eerste 4 maanden 2019); voortvarendheid; ongegrond

ECLI:NL:RBDHA:2019:11684

“In deze uitspraak wordt (onder meer) antwoord gegeven op de vraag of de onderhavige opvolgende asielaanvraag ten onrechte in de zogenaamde Eendagstoets (EDT) procedure is behandeld….

ECLI:NL:RBDHA:2019:11476

Deze rechtbank en zittingsplaats heeft verweerder, bij uitspraak van 3 juni 2019, opgedragen binnen twee weken na de dag van verzending van deze uitspraak een nieuw besluit op de…

ECLI:NL:RBDHA:2019:11478

Terecht aangenomen dat er een risico bestaat dat eiser zich aan het toezicht zal onttrekken. Van een vaste woon- of verblijfsplaats van eiser is niet gebleken. Eveneens is niet…

ECLI:NL:RBDHA:2019:11276

ECLI:NL:RBDHA:2019:11278

Verlies duurzaam verblijfsrecht Duurzaam verblijfsrecht verloren door een afwezigheid van meer dan twee achtereenvolgende jaren uit Nederland – Artikel 16, vierde lid van de…

ECLI:NL:RBDHA:2019:11116

ECLI:NL:RBDHA:2019:10912

Dublin Italie. Gezin met minderjarige kinderen moet worden aangemerkt als kwetsbaar in de zin van Tarakhel. In de overgelegde rapporten en de recente interim measures van het EHRM ziet…

ECLI:NL:RBOVE:2019:3683

ECLI:NL:RBDHA:2017:16739

Next Page »