ECLI:NL:RBROT:2019:8746

ECLI:NL:RBLIM:2019:9541

Onbevoegdheidsincident. Het verweer dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen beroep kan worden gedaan op het arbitragebeding, wordt verworpen.

ECLI:NL:RBROT:2019:4672

ECLI:NL:RBDHA:2019:5712

ECLI:NL:RBAMS:2019:3866

ECLI:NL:RBOBR:2013:7872

Huurbemiddelingskosten. Afwijzing vordering tot terugbetaling.

ECLI:NL:RBOBR:2013:7873

Huurbemiddelingskosten

ECLI:NL:RBROT:2019:3796

ECLI:NL:RBMNE:2019:2004

ECLI:NL:GHSHE:2017:2267

geen onoverdraagbaarheid vordering in de zin van art. 3:83 lid 2 BW, uitlegnorm HR 21 maart 2014 Coface/Intergamma

Next Page »