ECLI:NL:RBOBR:2013:7872

Huurbemiddelingskosten. Afwijzing vordering tot terugbetaling.

ECLI:NL:RBOBR:2013:7873

Huurbemiddelingskosten

ECLI:NL:RBROT:2019:3796

ECLI:NL:RBMNE:2019:2004

ECLI:NL:GHSHE:2017:2267

geen onoverdraagbaarheid vordering in de zin van art. 3:83 lid 2 BW, uitlegnorm HR 21 maart 2014 Coface/Intergamma

ECLI:NL:GHSHE:2017:2266

Vordering tot betaling huurtermijnen op grond van vaststellingsovereenkomst. Betwisting door geïntimeerde dat handtekening op vaststellingsovereenkomst van hem is. Na…

ECLI:NL:GHSHE:2017:2265

Incasso facturen wegens verrichte administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden. Vervolg op hof Den Bosch 31 mei 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2136. Appellante ziet af van bewijslevering….

ECLI:NL:RBAMS:2017:3279

ECLI:NL:RBMNE:2017:2288

ECLI:NL:GHSHE:2017:1463

vordering tot schadevergoeding wegens (onder meer) misgelopen oprichtersfee.

Next Page »