Notaris sjoemelt met boedelbetalingen, derdengelden en declaraties: ontzet uit ambt

Een notaris is door Kamer voor het Notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden uit het ambt gezet omdat hij onrechtmatige betalingen – ruim een ton – deed uit boedels ten behoeve van zichzelf, zijn echtgenote en derden. Ook stuurde hij te hoge declaraties en had hij gedurende een maand een negatieve bewaringspositie – ruim 70.000 euro –op zijn derdengeldenrekening.

Boudewijn Waaijer nu ook hoogleraar Notarieel Recht aan VU

Hij was al hoogleraar Notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam, per 1 november 2015 is Boudewijn Waaijer ook hoogleraar Notarieel recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn belangrijkste aandachtsgebied is ‘de rol van de notaris in de maatschappij, en hoe die rol in te vullen is’.

010Notaris wraakt met succes lid van de kamer voor het notariaat

Prijsvechter Richard Klemann van 010Notaris heeft met succes een lid van de Haagse kamer van het notariaat gewraakt. Volgens 010Notaris ligt zijn kantoor te dicht bij het kantoor van het lid van de kamer van het notariaat. De wrakingskamer geeft hem daarin gelijk: ‘Geenszins kan dan ook worden uitgesloten dat mr. [x] en mr. [y] “in dezelfde vijver vissen”.’

Uit ambt gezette notaris kan alleen terugkeren na toegewezen gratieverzoek

Een uit het ambt gezette notaris komt niet meer in aanmerking voor een reguliere benoeming tot notaris. De enige manier om terug te keren in het vak is een toegewezen ‘gratieverzoek’. Dat heeft de rechtbank Den Haag onlangs bepaald. Daarmee is het voor notarissen moeilijker om terug te keren dan voor advocaten, maar dat is gerechtvaardigd door de ‘bijzondere positie van de notaris in het rechtsbestel’.

Notaris Peseta-zaak terecht geschorst na veroordelend vonnis in eerste aanleg

Notaris Lambertus B. uit Bergen is terecht geschorst in de uitoefening van het ambt van notaris nadat hij in eerste aanleg is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de Peseta-zaak. Dat heeft de notariskamer van het Gerechtshof Am…

Raad van Toezicht misleid met borgstelling voor stagiaire: voorwaardelijke schorsing

Een advocaat die een stagiaire in loondienst had genomen en beschikte over een borgstelling van de echtgenoot van deze stagiaire voor het geval zij haar omzet niet zou halen, heeft een voorwaardelijke schorsing van een maand gekregen. Volgens de Raad van Discipline had de advocaat zo’n borgstelling op zijn minst moeten voorleggen aan de Raad van Toezicht. Door dit niet te doen heeft hij de Raad van Toezicht misleid, stelt de tuchtrechter.

Raad van Toezicht misleid met borgstelling voor stagiaire: voorwaardelijke schorsing

Een advocaat die een stagiaire in loondienst had genomen en beschikte over een borgstelling van de echtgenoot van deze stagiaire voor het geval zij haar omzet niet zou halen, heeft een voorwaardelijke schorsing van een maand gekregen. Volgens de Raad van Discipline had de advocaat zo’n borgstelling op zijn minst moeten voorleggen aan de Raad van Toezicht. Door dit niet te doen heeft hij de Raad van Toezicht misleid, stelt de tuchtrechter.

Raad van Toezicht misleid met borgstelling voor stagiaire: voorwaardelijke schorsing

Een advocaat die een stagiaire in loondienst had genomen en beschikte over een borgstelling van de echtgenoot van deze stagiaire voor het geval zij haar omzet niet zou halen, heeft een voorwaardelijke schorsing van een maand gekregen. Volgens de Raad van Discipline had de advocaat zo’n borgstelling op zijn minst moeten voorleggen aan de Raad van Toezicht. Door dit niet te doen heeft hij de Raad van Toezicht misleid, stelt de tuchtrechter.

Raad van Toezicht misleid met borgstelling voor stagiaire: voorwaardelijke schorsing

Een advocaat die een stagiaire in loondienst had genomen en beschikte over een borgstelling van de echtgenoot van deze stagiaire voor het geval zij haar omzet niet zou halen, heeft een voorwaardelijke schorsing van een maand gekregen. Volgens de Raad van Discipline had de advocaat zo’n borgstelling op zijn minst moeten voorleggen aan de Raad van Toezicht. Door dit niet te doen heeft hij de Raad van Toezicht misleid, stelt de tuchtrechter.

Raad van Toezicht misleid met borgstelling voor stagiaire: voorwaardelijke schorsing

Een advocaat die een stagiaire in loondienst had genomen en beschikte over een borgstelling van de echtgenoot van deze stagiaire voor het geval zij haar omzet niet zou halen, heeft een voorwaardelijke schorsing van een maand gekregen. Volgens de Raad van Discipline had de advocaat zo’n borgstelling op zijn minst moeten voorleggen aan de Raad van Toezicht. Door dit niet te doen heeft hij de Raad van Toezicht misleid, stelt de tuchtrechter.

Next Page »