Notaris geschorst om rol bij nalatenschap van om het leven gebrachte vrouw

Een Limburgse notaris liet ernstige steken vallen bij het opmaken en passeren van een testament van een 76-jarige vrouw. Zij overleed kort na de passering; haar huisarts annex schoonzoon wordt verdacht van moord. De Bossche Kamer voor het Notariaat heeft de notaris onlangs twee weken geschorst. De 76-jarige vrouw overleed eind juli 2016 onder verdachte… lees verder

Raden van Discipline: minder advocaten geschrapt in 2019

De vier Raden van Discipline hebben in 2019 elf advocaten van het tableau geschrapt, in dertien zaken. Dat staat in het vrijdag gepubliceerde jaarverslag van de Raden en het Hof van Discipline. In 2018 schrapten de tuchtrechters veertien advocaten onherroepelijk van het tableau. De Raden van Discipline Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en Den Bosch hebben… lees verder

Mag niet: advocatenkantoor stelt stagiairs te werk op andere locatie dan patroons

Een advocatenkantoor is berispt door de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden omdat het twee advocaat-stagiairs te werk heeft gesteld in een andere provincie dan waar hun patroons kantoor hielden. Hiermee zijn laatstgenoemden te kort geschoten in hun verantwoordelijkheid. Het advocatenkantoor met meerdere vestigingen stelt twee advocaat-stagiairs te werk op het kantoor ergens in het noorden van… lees verder

Hof van Discipline tuchtigt deken om onjuist informeren klager

Het Hof van Discipline heeft eerder deze maand een lokaal deken een waarschuwing opgelegd omdat hij een klager in een klachtprocedure onjuist had geïnformeerd. In tegenstelling tot de Raad van Discipline vindt het hof echter niet dat de deken te ver is gegaan bij een bemiddelingspoging. Zowel de klager als de deken gingen in beroep… lees verder

Notarieel tuchtrecht: ook in 2019 minder zaken, maar meer maatregelen opgelegd

Uit het jaarverslag van de kamers voor het notariaat blijkt dat het aantal binnengekomen zaken ook vorig jaar weer is afgenomen. Daarnaast zijn er in 2019 meer zaken afgedaan, minder notarissen uit het ambt gezet, maar in totaal meer maatregelen opgelegd. Te midden van al het coronanieuws is vorige week het jaarverslag van de kamers… lees verder

Advocaat van Gerard Sanderink berispt om gevoelig telefoontje

Een advocaat van de veelgeplaagde ondernemer Gerard Sanderink, Jan Boogaard, is eerder deze maand berispt door de Raad van Discipline ’s-Hertogenbosch. De aanleiding is een telefoontje aan een commercieel directeur van een van Sanderink’s bedrijven, die ontslag boven het hoofd hing. De 71-jarige Sanderink, onder meer eigenaar van bouwbedrijven Strukton, Oranjewoud en IT-bedrijf Centric, is… lees verder

Advocate moet tendentieus blog over ‘frauderende deurwaarder’ rectificeren

Een advocate plaatst op 22 maart 2019 een blog online waarin zij een deurwaarder beticht van frauduleuze werkwijzen. Dit komt haar duur te staan: de Haagse Raad van Discipline veroordeelt haar tot een rectificatie en een voorwaardelijke schorsing van twee weken. ‘De frauderende deurwaarder, teken niets blanco!’; zo luidt de sensationele titel van het blog… lees verder

Van witwassen verdachte Amsterdamse advocaat voor onbepaalde tijd geschorst

De Amsterdamse Raad van Discipline heeft een van witwassen verdachte advocaat per direct voor onbepaalde tijd geschorst. De maatregel volgt direct op een onvoorwaardelijke schorsing van acht weken die de raad eind vorig jaar aan hem oplegde, onder meer vanwege een wanordelijke administratie. De Amsterdamse advocaat D. Köker moest vorig jaar voor de tuchtrechter verschijnen… lees verder

Bram Moszkowicz mag van Hof van Discipline niet terugkeren als advocaat

Bram Moszkowicz mag van het Hof van Discipline niet terugkeren als advocaat. Volgens het hof heeft hij ‘niet op overtuigende wijze laten zien dat hij zijn gedrag blijvend heeft veranderd.’ Daarbij blijft zijn financiële positie vaag, wat een risico kan zijn voor zijn onafhankelijkheid als advocaat. Moszkowicz werd in 2013 in liefst zes tuchtzaken van… lees verder

Notaris ondanks ‘schrijnende situatie’ uit ambt ontzet

Naar nu blijkt heeft de Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden vorige maand in een week zelfs twee notarissen uit het ambt ontzet. Een tweede ontzette notaris was er financieel – zakelijk én privé – zo slecht aan toe dat hij niet verder mag werken. Dit ondanks een ‘schrijnende situatie.’ Ontzettingen uit het notariële ambt zijn… lees verder

Next Page »