ECLI:NL:HR:2019:1880

Beleggingsfraude. Oplichting (art 326.1 Sr) en valsheid in geschrift onder strafverzwarende omstandigheden (art. 226.2 Sr). Afwijzing van drie (voorwaardelijke) getuigenverzoeken,…

ECLI:NL:RBAMS:2019:8762

Vrijspraak van ten laste gelegde poging tot doodslag (meermalen) en bedreiging. Mishandeling (bijten) wel bewezen, maar beroep op noodweer slaagt, dus ook vrijspraak.

ECLI:NL:GHSHE:2019:4308

ECLI:NL:GHSHE:2019:4309

ECLI:NL:GHSHE:2019:4307

ECLI:NL:GHDHA:2019:3077

De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan een woninginbraak en een poging daartoe. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 maanden met aftrek van…

ECLI:NL:RBGEL:2019:5319

gevangenisstraf van vier maanden voor bedreiging hulpverlener

ECLI:NL:GHDHA:2019:3078

Het hof wijst het verzoek tot schorsing van het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte toe.

ECLI:NL:RBAMS:2018:10108

Verdachte heeft ter waarde van 134.756,90 euro witgewassen en zich schuldig gemaakt aan opzetheling en het voorhanden hebben van munitie.

ECLI:NL:PHR:2019:1196

Openlijke geweldpleging door samen met zijn zoon en zwager minderjarige scholier n.a.v. eerdere ruzie met zoon in schoolgebouw te schoppen en te slaan, art. 141 Sr. Levert geweldpleging…

Next Page »