ECLI:NL:RBROT:2020:10972

Veroordeling ter zake van het medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie .

ECLI:NL:RBROT:2020:10973

Veroordeling ter zake van het medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie .

ECLI:NL:RBROT:2020:10969

De verdachte is met een medeverdachte op het ECT-terrein aangetroffen in een lege container. De feitelijke gedragingen van de verdachten en de plaats en omstandigheden waarin zij zijn…

ECLI:NL:RBROT:2020:10971

Poging tot doodslag, beroep op noodweer/noodweerexces verworpen.

ECLI:NL:RBROT:2020:10970

De verdachte is met een medeverdachte op het ECT-terrein aangetroffen in een lege container. De feitelijke gedragingen van de verdachten en de plaats en omstandigheden waarin zij zijn…

ECLI:NL:GHARL:2020:10015

Veroordeling ter zake van het in strijd met een haar bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, opzettelijk nalaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken,…

ECLI:NL:RBROT:2020:10935

Diefstal in vereniging, meermalen gepleegd (zakkenrollerij) De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan vijf diefstallen in vereniging. De verdachte heeft aan de diefstallen een…

ECLI:NL:RBROT:2020:10934

Diefstal in vereniging, meermalen gepleegd (zakkenrollerij) De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan twee diefstallen in vereniging. De verdachte heeft aan de diefstallen een…

ECLI:NL:RBROT:2020:10933

Diefstal met geweld van een telefoon. De verdachte heeft via een Marktplaats-account onder een andere naam zijn mobiele telefoon te koop aangeboden en een afspraak met het slachtoffer…

ECLI:NL:GHSHE:2020:3679

Profijtontneming. Voordeel uit hennepteelt. Hof past anders dan rechtbank en openbaar ministerie een transactieberekening toe in plaats van abstracte berekeningsmethodiek van eenvoudige…

Next Page »