ECLI:NL:RBNNE:2020:2432

De rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden, heeft bij vonnis van 7 juli 2020 een onderneemster veroordeeld tot stillegging van de onderneming voor de duur van zes maanden…

ECLI:NL:RBNNE:2020:2433

Straatoverval Dokkum.

ECLI:NL:OGEAA:2020:275

Rechtmatigheid van de overtredingen betreffende ‘Toque de Queda’. Overtreding van de avondklok (‘Toque de Queda’). De verdachte heeft het urgente belang van de volksgezondheid…

ECLI:NL:RBROT:2020:6071

Veroordeelde heeft de voorwaarden verwijtbaar niet nageleefd. Voorwaardelijke invrijheidsstelling gedeeltelijk herroepen.

ECLI:NL:RBROT:2020:6073

Achterwege blijven voorwaardelijke invrijheidsstelling. De veroordeelde is niet bereid aan noodzakelijk geachte voorwaarden mee te werken om het recidiverisico in te perken.

ECLI:NL:RBROT:2020:6072

Proeftijd voorwaardelijke invrijheidsstelling verlengd met één jaar.

ECLI:NL:RBROT:2020:6070

Medeplegen afpersing, woninginbraak gedurende voor rust bestemde tijd en poging tot woninginbraak gedurende voor rust bestemde tijd.

ECLI:NL:RBROT:2020:5961

Vrijspraak van een poging tot doodslag/zware mishandeling (feit 1) en van een bedreiging (feit 3). Veroordeling voor voorbereidingshandelingen artikel 10a van de Opiumwet (feit 2) tot…

ECLI:NL:RBNNE:2020:2385

Veroordeling voor het medeplegen van een woninginbraak, het medeplegen van een autodiefstal, en diefstal van een Playstation. Bij verdachte is sprake van forse psychische problematiek….

ECLI:NL:GHDHA:2016:4412

Verwerping vormverzuim. Openbaar Ministerie ontvankelijk in vervolging. Vrijspraak van het tenlastegelegde: sprake van dusdanig onnodig en disproportioneel politiegeweld jegens de…

Next Page »