Online cursus Jeugdhulp en jeugdbescherming anno 2022**

Meer over deze cursus In 2015 hebben ingrijpende wijzigingen plaats gevonden op het gebied van het Jeugdrecht. De Jeugdwet, die de overheveling van alle jeugdhulp naar gemeente regelt, is in werking getreden, evenals het Besluit Jeugdwet, de Invoeringswet, alsmede de particpatiewet en de WMO2015. Tevens is de wetgeving inzake de kinderbeschermingsmaatregelen herzien. Met deze wijzigingen… lees verder

Online cursus Bestuurlijke handhaving in het omgevingsrecht**

Meer over deze cursus Het omgevingsrecht heeft tanden en die worden ook gebruikt. Voor advocaten, juridische adviseurs en overheidsjuristen is het van belang om goed thuis te zijn in de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak daarover. Het gaat dan om vragen als bijvoorbeeld…. Moet ik dat belastende document wel aan de toezichthouder afgeven? Wie mogen… lees verder

Webinar Forensisch digitaal onderzoek met nieuwe technologieën

Meer over deze cursus In samenwerking met het NFI organiseert Sdu een webinar over forensisch onderzoek met nieuwe technologiën. Dit webinar geeft u een toelichting op de (on)mogelijkheden van het forensisch onderzoek in strafzaken. U krijgt inzicht in de meest recente inzichten als het gaat om forensisch onderzoek aan onder meer: Stappentellers en sensoren Big data Deep… lees verder

Online cursus Actualiteiten tuchtrecht voor advocaten**

Meer over deze cursus Tijdens deze online cursus krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het tuchtrecht voor advocaten. Bestemd voor: advocaten en compliance officers van advocatenkantoren Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt… lees verder

Online cursus De praktijk van de Wet Wapens en Munitie (WWM)** (live stream)

Meer over deze cursus Aangezien er steeds meer schietgevallen zijn, is kennis van de bijzondere Wet wapens en munitie onontbeerlijk voor u als strafrechtadvocaat. Op de verdiepingscursus De praktijk van de Wet Wapens en Munitie geven de specialisten op dit gebied de voor uw praktijk relevante theorie. Prof. mr. Henny Sackers en prof. mr. Sven Brinkhoff gaan in op… lees verder