ECLI:NL:RBROT:2020:7869

ECLI:NL:RBNNE:2020:3024

ECLI:NL:RBNNE:2020:3025

ECLI:NL:RBMNE:2020:3596

ECLI:NL:RBNHO:2020:6285

ECLI:NL:RBNHO:2020:6284

ECLI:NL:RBNHO:2020:6283

ECLI:NL:OGEAM:2020:62

Betreft beroep tegen oplegging van een administratieve boete. Eiseres is gehouden een administratie te voeren die het voor verweerder mogelijk maakt om te controleren of de premies juist…

ECLI:NL:OGEAM:2020:61

Beroep tegen afwijzende beschikking inhoudende een verzoek om in aanmerking te komen voor medische behandeling in het buitenland. Ingevolge de LvZV bestaat er geen wettelijke basis voor…

ECLI:NL:OGEAM:2020:63

Betreft beroep tegen beschikking inhoudende herziening van een korting op toegekende maximale ouderdomspensioen. Het Gerecht overweegt dat de herziening van de hoogte van het toegekende…

Next Page »