Seminar Familiebedrijven 2021

Meer over deze cursus Op vrijdag 17 september 2021 zal de zesde editie van het Seminar Familiebedrijven plaatsvinden, dit jaar in het teken van de actualiteiten rondom de BOR. Familiebedrijven verwachten grote financiële gevolgen als de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) worden afgeschaft. Voor u dus noodzakelijk de ontwikkelingen te blijven volgen en tijdig… lees verder

Online cursus aanpassing kwalificatiebeleid rechtsvormen; einde privacystructuren?

Meer over deze cursus Op 29 maart 2021 is het voorstel van de ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ ter internetconsultatie neergelegd. Met het conceptwetsvoorstel wenst het kabinet de fiscale kwalificatieregels van bepaalde (buitenlandse) rechtsvormen aan te passen om zo hybride mismatches te voorkomen. De wijziging treft onder meer de vennootschapsbelastingplichtige open cv en het (open)… lees verder

Online cursus Actualiteiten tuchtrecht voor advocaten**

Meer over deze cursus Tijdens deze online cursus krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het tuchtrecht voor advocaten. Bestemd voor: advocaten en compliance officers van advocatenkantoren Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt… lees verder

Actuele ontwikkelingen rondom flexwerk**

Meer over deze cursus Bestemd voor: advocaten en (bedrijfs-/arbeidsrecht)juristen Vraagstukken rondom flexwerk De huidige situatie rondom flexwerkers roept zeer veel vragen op. Niet alleen op arbeidsrechtelijk gebied, maar ook in verband met de daarmee samenhangende fiscale en pensioenrechtelijke kwesties. Wetgeving en jurisprudentie Eén van de doelstellingen van de Wwz was het creëren van meer doorstroom… lees verder

Actualiteiten vreemdelingen aan het werk**

Meer over deze cursus U weet waarschijnlijk wel welke drie categorieën vreemdelingen er volgens de Wet arbeid vreemdelingen en Vreemdelingenwet zijn. Maar hoe zit het nu precies tussen EU-onderdanen en derdelanders? Wanneer is een tewerkstellingsvergunning (twv) nodig en wanneer wordt er wel of geen twv afgegeven? En wat zijn daar dan de fiscale gevolgen van?… lees verder

Actualiteiten vreemdelingen aan het werk**

Meer over deze cursus U weet waarschijnlijk wel welke drie categorieën vreemdelingen er volgens de Wet arbeid vreemdelingen en Vreemdelingenwet zijn. Maar hoe zit het nu precies tussen EU-onderdanen en derdelanders? Wanneer is een tewerkstellingsvergunning (twv) nodig en wanneer wordt er wel of geen twv afgegeven? En wat zijn daar dan de fiscale gevolgen van?… lees verder

Online cursus Fiscale aspecten van arbeids- en vaststellingsovereenkomsten in Coronatijd**

Meer over deze cursus Het fiscale arbeidsrecht: fiscale aandachtspunten bij het opstellen van arbeids- en/of vaststellingsovereenkomsten in Coronatijd. Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies. Bestemd voor: arbeidsrechtadvocaten, rechtsbijstandsjuristen en juristen in… lees verder

Besluit erfbelasting

In dit besluit wordt behandeld: de toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 bij gesplitste aankoop van een goed, de vergoeding bij schuldigerkenning uit vrijgevigheid en overdracht van een woning onder voorbehoud van huur.

Wikileaks, Assange en het Nederlandse recht

In Nederland is niet alleen de schender van een staatsgeheim strafbaar volgens artikel 98 Sr, maar ook degene die gegevens opzettelijk openbaar maakt waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat of zijn bondgenoten wordt geboden (artikel 98a Sr) en zelfs degene aan wiens schuld te wijten…

Pleidooi voor landelijk meldpunt klokkenluiders

De huidige klokkenluidersregelingen voor ambtenaren zijn slecht bekend, werken niet
of nauwelijks en wekken weinig vertrouwen. Er is ook vrijwel niets geregeld voor
private werknemers, omdat de zelfregulering van deze sector niet blijkt te werken. Er zou dan ook een landelijk meldpunt voor…

Next Page »