ECLI:NL:GHAMS:2019:3347

Partijen zijn overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door werkneemster. Het geschil tussen partijen betreft…

ECLI:NL:GHAMS:2019:3351

Is tussen partijen een overeenkomst gesloten strekkende (met name) tot overname van de helft van een pand en de helft van een onderneming (wasserette), zodanig dat appellant de positie…

ECLI:NL:GHAMS:2019:3346

Vordering in kort geding tot betaling van € 100.000,– als voorschot is in het onderhavige geval toewijsbaar omdat schuldeiser daarbij een voldoende spoedeisend en zwaarwegend belang…

ECLI:NL:GHAMS:2019:3348

“Warmtewet. Toepassing correctiefactoren niet toegestaan”

ECLI:NL:OGEAA:2019:582

EJ. Beëindiging gezamenlijk gezag o.g.v. artikel 1:253 n BW.

ECLI:NL:RBDHA:2019:9593

ECLI:NL:GHDHA:2019:2433

Niet-ontvankelijk. Verplichte procesvertegenwoordiging. Schriftelijk verzoek niet ondertekend door een advocaat.

ECLI:NL:RBNHO:2019:7598

De vordering van Schiphol strekte ertoe om de staking van beveiligers op Schiphol te verbieden. De voorzieningenrechter heeft de vordering van Schiphol afgewezen, zodat de staking door…

ECLI:NL:RBOBR:2019:5127

Deelgeschil. Verkeersongeval op rotonde. Partijen verschillen van mening over de exacte toedracht. De rechtbank kan aan de hand van de door verzoeker ter zitting getoonde foto’s op…

ECLI:NL:RBROT:2019:7188

Vordering tot vernietiging verjaard; het enkele noemen van leerstukken die tot vernietiging kunnen leiden in de dagvaarding is onvoldoende en de gestelde stuitingshandelingen kunnen niet…

Next Page »