ECLI:NL:RBNHO:2015:3795

Kort geding. Botsende aanspraken op huurgenot. Onrechtmatige daad. In geval van ‘dubbele verhuur’ kan zolang nog geen van beide huurders de zaak feitelijk in gebruik heeft genomen…

ECLI:NL:RBOVE:2015:2188

Pandrechten. Geen bescherming ex artikel 3:238 BW .

ECLI:NL:RBZWB:2015:2787

Hoewel de vader niet met het gezag over de minderjarige is belast, wordt hij in het kader van de ondertoezichtstelling wel als belanghebbende aangemerkt, nu de lopende trajecten bij de…

ECLI:NL:RBLIM:2015:3726

ECLI:NL:RBZWB:2015:2785

ECLI:NL:RBNHO:2015:3265

De kern van het geschil tussen partijen betreft de vraag of de bank haar (bijzondere) zorgplicht jegens eiser heeft geschonden door eiser onjuist of onvolledig te informeren over de…

ECLI:NL:RBNHO:2015:3265

De kern van het geschil tussen partijen betreft de vraag of de bank haar (bijzondere) zorgplicht jegens eiser heeft geschonden door eiser onjuist of onvolledig te informeren over de…

ECLI:NL:RBDHA:2015:4397

Zonwering is geen bestanddeel van het gehuurde in de zin van artikel 3:4 BW ; Zonwering kan niet geacht worden duurzaam met de grond te zijn verenigd; Zonwering moet worden aangemerkt als…

ECLI:NL:RBROT:2015:2549

Nakomingsvordering uit hoofde van verdeling van gemeenschappelijke woning. Geschil omtrent verdeling gemeenschappelijke woning na beëindiging samenlevingsovereenkomst. Partijen hebben…

ECLI:NL:RBAMS:2015:2110

schending non-concurrentiebeding door voormalig franchisenemer.

Next Page »