ECLI:NL:RBDHA:2019:12044

Kort geding procedure over ontruiming migrantenhotel, gebouwd op grond van gemeente Den Haag. In hoeverre moet de kortgeding rechter zich richten naar eerdere uitspraak in een…

ECLI:NL:RBGEL:2019:5125

Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van verstoorde arbeidsrelatie toegewezen. Transitievergoeding. Billijke vergoeding afgewezen.

ECLI:NL:RBGEL:2019:5081

In amfibisch voertuig ingespoten schuim. Waardering bewijs terhandstelling algemene voorwaarden ( artikel 6:233 BW ). Beoordeling conformiteit (artikelen 6:74 en 7:17 BW ).

ECLI:NL:RBDHA:2019:11807

ECLI:NL:RBARN:2012:3842

ECLI:NL:RBARN:2006:3841

ECLI:NL:RBAMS:2019:8367

Tussenbeslissing: in deze zaak gaat het om de vraag wie bestuurders zijn/bestuurder is van twee vennootschappen. Eisers stellen dat zij bestuurders zijn gebleven, onder meer omdat hun…

ECLI:NL:RBDHA:2019:11683

De minister moet de beslissing op het gratieverzoek van eiser binnen twee maanden herroepen en opnieuw op het verzoek beslissen. Het positieve advies van de strafrechter is leidend. De…

ECLI:NL:RBOVE:2019:4055

Beslissing over proceskosten.

ECLI:NL:RBGEL:2019:4924

Next Page »