ECLI:NL:GHAMS:2020:2479

Vermogensrecht. Arbeidsbemiddeling. Overeenkomst tussen professionele bemiddelaar en kandidaat voor interim-functie bij PostNL. Bemiddelaar had van kandidaat een vergoeding van 9% van…

ECLI:NL:RBROT:2020:8165

resterende huurachterstand. Bewoners hebben inmiddels zelf de woning verlaten waardoor de O + O niet langer wordt gevorderd. Vorderen verklaring voor recht einde huurovereenkomst….

ECLI:NL:GHARL:2020:7315

Geen ontbinding op grond van ernstig verwijtbaar handelen/nalaten, disfunctioneren of verstoorde arbeidsverhouding.

ECLI:NL:RBROT:2020:8114

Aanneming van werk; Kribbenbijter-criterium; hoofdelijkheid ex art. 7:407 lid 2 BW; ontbinding; ongedaanmaking; schadevergoeding.

ECLI:NL:RBROT:2020:8036

Huur van woonruimte, Kribbenbijter-criterium; wilsvertrouwensleer; art. 3:61 lid 2 BW; gebreken, opschorting; gederfd woongenot; schadevergoeding.

ECLI:NL:RBNHO:2020:7141

Verzoek conservatoir beslag afgewezen. Noodzaak onvoldoende onderbouwd. Het enkele feit dat een partij weigert om aan een vordering te voldoen, levert nog geen gegronde vrees op dat die…

ECLI:NL:RBOVE:2020:2947

Vennoten exploiteren voor gezamenlijke rekening en risico een zorgonderneming. Vennoten raken gebrouilleerd. Onttrekking gelden aan vermogen van de onderneming.

ECLI:NL:RBROT:2020:7815

Internationaal bevoegdheidsincident. (Materiële geldigheid) forumkeuze. Artikelen 17, 19 en 25 Brussel Ibis-Verordening. Uitleg begrip ‘consument’. De in Nederland wonende mevrouw…

ECLI:NL:RBROT:2020:7815

Internationaal bevoegdheidsincident. (Materiële geldigheid) forumkeuze. Artikelen 17, 19 en 25 Brussel Ibis-Verordening. Uitleg begrip ‘consument’. De in Nederland wonende mevrouw…

ECLI:NL:RBROT:2020:7815

Internationaal bevoegdheidsincident. (Materiële geldigheid) forumkeuze. Artikelen 17, 19 en 25 Brussel Ibis-Verordening. Uitleg begrip ‘consument’. De in Nederland wonende mevrouw…

Next Page »