ECLI:NL:RBNHO:2021:2252

ECLI:NL:RBZWB:2021:1143

“Vordering huurachterstand in kort geding afgewezen. Nader onderzoek nodig naar de omvang van de vordering. Bovendien onvoldoende gebleken van spoedeisend belang. Gevorderde ontruiming…

ECLI:NL:RBROT:2021:2080

Eigendom auto. Beschikkingsbevoegdheid verkoop auto. Goede trouw koper. Diefstal. Geldvorderingen. Overeenkomst van geldlening. Bewijsverrichtingen.

ECLI:NL:RBROT:2021:2081

Verdeling. Woning en hypothecaire geldlening ex-echtgenoten. Echtscheidingsconvenant . Waardebepaling woning in verleden. Partijen zijn een finale boedelscheiding overeengekomen….

ECLI:NL:RBNHO:2021:1832

Verzetzaak. Verstekvonnis uit 2009. In tussenvonnis enkele bevelen art. 22 Rv aan beide partijen gegeven. Eisende partij voldoet daar niet aan. Verschijnt ook niet op de mondelinge…

ECLI:NL:GHDHA:2021:302

Beleggingsverzekering. Vervolg op arrest van 31 maart 2020. Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de verhouding tussen de Derde Levensrichtlijn en civielrechtelijke open normen.

ECLI:NL:OGHACMB:2021:47

verdeling huwelijksgoederengemeenschap

ECLI:NL:RBDHA:2021:1305

De Partij voor de Dieren vordert in kort geding dat de Staat briefstemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen mogelijk maakt voor alle kiezers, in ieder geval voor alle kiezers die…

ECLI:NL:OGHACMB:2021:46

bankdirecteurenscam – gefabriceerde bankrekening – bestuurdersaansprakelijkheid – KYC

ECLI:NL:RBROT:2021:1321

Tegenbewijs tegen dwingend bewijs niet geleverd, getuige ongeloofwaardig. Eindvonnis na tussenvonnis ( ECLI:NL:RBROT:2019:10889 ).

Next Page »