ECLI:NL:PHR:2021:664

Consumentenkoop. Nonconformiteit paard. Criteria om te beoordelen of beroepsmatig handelend verkoper. Vereist art. 7:18 lid 2 BW tegenbewijs of tegendeelbewijs? Passeren bewijsaanbiedingen.

ECLI:NL:RBGEL:2021:3213

ECLI:NL:HR:2021:1007

Nationaliteitsrecht. Art. 4 RWN. Verkrijging van het Nederlanderschap door bekrachtiging van een nietige erkenning?

ECLI:NL:OGEAA:2021:286

Kort Geding. Ontruiming.

ECLI:NL:OGEAA:2021:285

Civiel. Tussenvonnis. Naar het oordeel van het gerecht is niet gebleken dat kennisgeving van het oproepingsexploot van het verzoekschrift aan [gedaagde] heeft plaatsgevonden…

ECLI:NL:OGEAA:2021:283

Kort Geding. Mijnbouwactiviteiten staking.

ECLI:NL:OGEAA:2021:285

Civiel. Tussenvonnis. Naar het oordeel van het gerecht is niet gebleken dat kennisgeving van het oproepingsexploot van het verzoekschrift aan [gedaagde] heeft plaatsgevonden…

ECLI:NL:OGEAA:2021:287

Civiel. Gedaagde heeft jegens eisers onrechtmatig gehandeld. Gedaagde is aansprakelijk voor de als gevolg daarvan door eisers geleden schade.

ECLI:NL:OGEAA:2021:282

Kort Geding. Ontruiming

ECLI:NL:OGEAA:2021:287

Civiel. Gedaagde heeft jegens eisers onrechtmatig gehandeld. Gedaagde is aansprakelijk voor de als gevolg daarvan door eisers geleden schade.

Next Page »