ECLI:NL:RBOVE:2016:5322

Wel of niet onregelmatigheidstoeslag verschuldigd over opgenomen vakantiedagen? De in de tot 1 juli 2015 geldende, algemeen verbindend verklaarde CAO opgenomen bepaling dat geen toeslag…

ECLI:NL:RBROT:2017:2607

Aanbesteding. Kort geding. Inschrijver mag zich niet beroepen op abnormaal lage inschrijving van andere inschrijver. Uit de markt drukken met lage prijs? Geen schending mededingingsrecht.

ECLI:NL:PHR:2017:232

ECLI:NL:PHR:2017:228

ECLI:NL:PHR:2017:233

ECLI:NL:PHR:2017:229

ECLI:NL:PHR:2017:231

ECLI:NL:PHR:2017:230

ECLI:NL:RBOVE:2017:1561

Eerdere procedure tussen partijen leidend tot niet-ontvankelijkheid van de loonvordering van werknemer, leidt niet tot niet-ontvankelijkheid van herhaalde vordering, omdat de…

ECLI:NL:RBOVE:2017:1562

Next Page »