ECLI:NL:RBGEL:2019:2297

Aanneming van werk. Vordering tot vergoeding van schade als gevolg van tekortkomingen. Benoeming deskundige.”

ECLI:NL:RBGEL:2019:2298

ECLI:NL:RBAMS:2019:3725

ECLI:NL:RBNHO:2019:4331

Rechtbank verklaart verzoekster kennelijk niet ontvankelijk in haar wrakingsverzoek

ECLI:NL:RBGEL:2019:2218

bemiddelingskosten 7:427 BW en 7:264 BW

ECLI:NL:RBROT:2019:4151

Beroep ongegrond. Verzoek voorlopige voorziening afgewezen. Voldoende gebleken dat aanwezigheid van eiser ernstig en onmiddellijk gevaar opleverde voor achterblijvers dan wel dat sprake…

ECLI:NL:RBOBR:2019:2868

Kort geding. Executiegeschil. Uitleg boetebeding in vaststellingsovereenkomst. Schorsing executie en opheffing gerechtelijke bewaring. Opheffen beslagen afgewezen.

ECLI:NL:OGEAC:2019:97

Wijziging statuten stichting voor bejaardenzorg c.q. psychogeriatrische zorg. Bevoegdheid tot wijziging Gerecht beperkt tot die artikelen die conform de statuten niet gewijzigd kunnen…

ECLI:NL:OGEAM:2019:28

burgerlijk procesrecht. Exceptie van litispendentie.

ECLI:NL:OGEAC:2019:96

Nietigheid erkenning 25 jaar na dato. Geslaagd beroep op bezit van staat. Artikel 1:209 BW .

Next Page »