ECLI:NL:RBROT:2020:5959

Verzekeringsrecht. Is sprake van verduistering van een jacht als bedoeld in de polisvoorwaarden en derhalve van een door de verzekering gedekt evenement? Tussenvonnis waarin eiser wordt…

ECLI:NL:RBNHO:2020:5081

ECLI:NL:RBGEL:2020:3263

Kort geding. Relatieve bevoegdheid. Artikel 105 Rv . Schorsing bestuurders BV. Voldoende gegronde reden om aan een juist beleid of juiste gang van zaken binnen BV te twijfelen….

ECLI:NL:RBOVE:2020:2277

96 Rv-verzoek van werkgever en werknemer. De vraag is of een dynamisch incorporatiebeding, waarmee de cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomst, mee overgaat bij overgang van…

ECLI:NL:GHDHA:2020:1167

Artikel 224 Rv . Vordering tot zekerheidstelling. Procedure strekkende tot vernietiging van een arbitraal vonnis moet worden gezien als een “andere op geschilbeslechting gerichte…

ECLI:NL:RBNHO:2020:4910

Arbeidszaak. Het verzoek van werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een bedrijfseconomische reden wordt toegewezen. Werknemer heeft geen verweerschrift ingediend en is…

ECLI:NL:GHAMS:2020:1790

Cancun-zaak. Aansprakelijkheid (trust)bestuurder ex art. 2:9 BW. Joint-venture. Invloed oordeel Ondernemingskamer over wanbeleid. Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:132 .

ECLI:NL:OGHACMB:2020:168

Schuldbekentenis, dwingende bewijskracht, tegenbewijs, vernietiging wegens bedreiging?, bewijsopdracht.

ECLI:NL:RBNNE:2020:2335

Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met huurbescherming wordt opgevolgd door een huurovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar zonder huurbescherming tussen dezelfde…

ECLI:NL:OGEAC:2020:160

Ontruiming na beëindigingen overeenkomst.

Next Page »