Hoe kunnen we transparantie toevoegen aan besluitvormende algoritmen?

Door ICT-jurist Arnoud Engelfriet.

Bestuursrecht en bestuursrechtspraak zijn onvoldoende in staat om ketenbesluiten te toetsen omdat onbekend is hoe een beslisregel exact is opgebouwd en tot welke resultaten deze leidt. Dat las ik in juristenblad NJB. Steeds meer beslisregels en algoritmes worden ingezet om tot formele besluitvorming te komen, maar daarbij is volstrekt onduidelijk hoe dat besluit tot standkomt…. Lees verder

Het bericht Hoe kunnen we transparantie toevoegen aan besluitvormende algoritmen? verscheen eerst op Ius Mentis.

ECLI:NL:RBOBR:2017:2756

Voorlopige voorziening hangende beroep over de sluiting van een woning met bijgebouwen op grond van artikel 13b Opiumwet kortgesloten: verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd en…

ECLI:NL:CBB:2017:152

Wet personenvervoer 2000, artikel 81 Besluit personenvervoer 2000 , artikel 10 Regeling boordcomputer en boordcomputerkaarten. Intrekken chauffeurskaart vanwege niet tijdig overleggen…

ECLI:NL:RBAMS:2016:9737

ECLI:NL:RBAMS:2016:9738

ECLI:NL:CBB:2017:144

Overtreding tabakswet. Twijfel aan waarnemen van inspecteur

ECLI:NL:RBDHA:2017:5125

ECLI:NL:RBROT:2017:3625

Prejudiciële vragen over de Postrichtlijn. (1) Volgt uit artikel 14 lid 2 Postrichtlijn dat de nationale wet- of regelgeving er in moet voorzien dat aanbieders van de universele dienst…

ECLI:NL:RBAMS:2017:3215

ECLI:NL:RBDHA:2017:5124

Next Page »