ECLI:NL:RBROT:2019:4079

Regeling subsidies AWBZ (Rsa) en Regeling langdurige zorg (Rlz). Handhaving besluit strekkende tot intrekking van de subsidievaststellingen over 2012 tot en met 2016 en de…

ECLI:NL:RBROT:2019:4083

Afwijzing aanvraag om vergoeding van de opleidingskosten van een assistentiehond. Bevoegdheid van het gemeenschappelijk orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Uit het medisch advies en de…

ECLI:NL:CBB:2019:196

Fosfaatrechten. Verweerder is in beroep volledig tegemoetgekomen. Blijft over het beroep tegen brief met herhaald besluit, dit is niet gericht op rechtsgevolg dus geen appellabel…

ECLI:NL:CBB:2019:203

Zwaarte van de opgelegde maatregel. Toevoegen van geantedateerde documenten aan het toetsingsdossier. Schending van de fundamentele beginselen van integriteit en professionaliteit….

ECLI:NL:CBB:2019:197

Fosfaatrechten. Verweerder heeft niet onderkend dat er tijdig beroep is gedaan op de knelgevallenregeling (dierziekte). Verweerder moet beroep hierop alsnog beoordelen. Verweerder moet…

ECLI:NL:CBB:2019:201

Overtreding van artikel 10, eerste lid, onder e van de Tabaks- en rookwarenwet . Niet handhaven van het rookverbod. Appellante twijfelt aan de waarnemingen van de toezichthouders van de…

ECLI:NL:CBB:2019:198

Fosfaatrechten. Grondgebondenheid. Overloopparkeerterrein pretpark behoort niet tot landbouwgrond bedrijf.

ECLI:NL:CBB:2019:200

Fosfaatrechten. Separatiemelk is niet meer in geschil. Geen bijzondere regeling voor biologische boeren. Schade door ganzenvraat maakt niet dat sprake is van een disproportionele last,…

ECLI:NL:CBB:2019:202

Tariefbesluit nieuwe diensten FttH; WPC/EDC-systematiek, Transparantie, kostprijsonderbouwing en accountantsverklaring; Causale toerekening indirecte kosten.

ECLI:NL:CBB:2019:195

GLB 2015 en 2016, toekenning en uitbetaling betalingsrechten, toepassing 2% marge, percelen, verruiging, bomenrij, korting, beroep op vertrouwensbeginsel slaagt niet, schuld,…

Next Page »