ECLI:NL:RBDHA:2020:13976

Twee halfbroertjes willen verblijf bij hun biologische vader (referent). Zij zijn niet geboren tijdens een huwelijk of daarmee gelijkgestelde relatie. Verweerder toetst of er voldoende…

ECLI:NL:RBDHA:2020:13977

Vermoeden van schijnhuwelijk / simultaan gehoor / tegenstrijdige, onjuiste en vage verklaringen / beroep ongegrond

ECLI:NL:OGHACMB:2021:5

Appellant moet worden aangemerkt als (derde-)belanghebbende. In dit geval heeft appellant evenwel geen procesbelang.

ECLI:NL:RBDHA:2020:13848

ECLI:NL:RBDHA:2021:59

ECLI:NL:RBDHA:2021:60

ECLI:NL:RBDHA:2020:13849

ECLI:NL:RBDHA:2020:13785

Dublin Griekenland; verweerder mag uitgaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel wat betekent dat Griekenland, als lidstaat van de Europese Unie, in beginsel niet handelt in strijd…

ECLI:NL:RBDHA:2020:13784

Dublin Griekenland; verweerder stelt terecht dat van eiser verwacht mag worden dat hij in Griekenland de rechten die voortvloeien uit zijn status zelf effectueert. Uit het persoonlijk…

ECLI:NL:RBDHA:2020:13786

Asiel / Gambia / geen onderbouwde beroepsgronden / beroep ongegrond

Next Page »