ECLI:NL:RVS:2021:1370

Bij besluit van 26 juni 2019 heeft de raad van de gemeente Maasdriel het bestemmingsplan “Buitengebied herziening 2016″ vastgesteld. Het bij besluit van 26 juni 2019 vastgestelde…

ECLI:NL:RVS:2021:1417

Bij besluiten van 1 november 2019 heeft het CBR [appellant] rijgeschikt geacht voor het rijbewijs, categorie B, BE en T, voor een termijn tot en met 30 november 2024, en onder de…

ECLI:NL:RVS:2021:1412

Bij besluit van 10 juli 2019 hebben provinciale staten van Overijssel het inpassingsplan “Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld” vastgesteld. Het plangebied ligt tussen de…

ECLI:NL:RVS:2021:1423

Bij besluit van 13 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag de aanvraag van [appellant] om een urgentieverklaring afgewezen. [appellant] woont in Den…

ECLI:NL:RVS:2021:1382

Bij besluit van 25 september 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam zijn beslissing om op 14 september 2020 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens…

ECLI:NL:RVS:2021:1375

Bij besluit van 19 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen aan [wederpartij] een bewonersparkeervergunning verleend voor het parkeren op een strook…

ECLI:NL:RVS:2021:1383

Bij besluit van 17 oktober 2020 heeft het college zijn beslissing om op 21 september 2020 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het in strijd met de Afvalstoffenverordening…

ECLI:NL:RVS:2021:1376

Bij tussenuitspraak van 4 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2641, heeft de Afdeling het college en burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard opgedragen binnen 20 weken na verzending…

ECLI:NL:RBROT:2021:6099

ECLI:NL:RBMNE:2021:2759

Next Page »