ECLI:NL:OGHACMB:2020:233

Geen beroep en hoger beroep mogelijk op grond van de Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar) ten aanzien van inbewaringstelling en het voortduren daarvan. De in artikel 16,…

ECLI:NL:OGHACMB:2020:232

Op grond van artikel 2:25a van het BW is geen hoger beroep mogelijk tegen het uitblijven van een beschikking op een verzoek om een beschikking tot ontbinding van een rechtspersoon als…

ECLI:NL:OGHACMB:2020:234

De Gouverneur heeft de verklaring van appellant ter verkrijging van het Nederlanderschap door optie terecht geweigerd aangezien niet is voldaan aan het vereiste voor verkrijging van…

ECLI:NL:OGEAA:2020:390

Vreemdelingenrecht – Weigering verblijfsvergunning

ECLI:NL:OGEAA:2020:392

Vreemdelingenrecht – Weigering verblijfsvergunning

ECLI:NL:OGEAA:2020:391

Bestuurlijke boete

ECLI:NL:OGEAA:2020:386

Vreemdelingenrecht – voorlopige voorziening – Bevel tot uitzetting

ECLI:NL:OGEAA:2020:387

Schijnhuwelijk

ECLI:NL:RBLIM:2020:7701

ECLI:NL:OGEAA:2020:371

EJ. Arbeid. Vordering tot betaling van schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag is verjaard. Het deel van het verzoek dat ziet op betaling van de wettelijk schadeloosstelling…

Next Page »