ECLI:NL:RBAMS:2019:6662

ECLI:NL:RBAMS:2019:6663

Bestuurlijke boete voor het zonder vergunning omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte. Eiser heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij niet wist en niet kon weten van…

ECLI:NL:RVS:2019:3092

Bij besluit van 9 oktober 2017 heeft de raad van de gemeente Heiloo het bestemmingsplan “Aansluiting A9″ vastgesteld. De besluiten waarbij de bestemmingsplannen zijn vastgesteld voorzien…

ECLI:NL:RVS:2019:3095

Bij besluit van 8 maart 2018 heeft de raad het bestemmingsplan “Watertorengebied” vastgesteld.

ECLI:NL:RVS:2019:3094

Bij besluit van 15 december 2015 heeft de raad van de gemeente Schagen het bestemmingsplan “Kustzone Petten” vastgesteld. Het plan voorziet in de ontwikkeling van de kustzone van Petten….

ECLI:NL:RVS:2019:3093

Bij besluit van 15 september 2016 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend voor de aanleg en het…

ECLI:NL:OGEAC:2019:184

Aanvraag tewerkstellingsvergunning afgewezen. Eiser heeft langdurig in strijd met de vreemdelingenregelgeving in Curaçao gebleven.

ECLI:NL:OGEAC:2019:183

De bevoegdheid om over te gaan tot verkoop van de aan een huurder van een volkswoning, die aan de in artikel 3 van de LevvC gestelde voorwaarden voldoet, is aan het eilandgebied Cura…

ECLI:NL:RBROT:2019:7164

ECLI:NL:RVS:2019:3026

Bij besluit van 2 december 2015, kenmerk Z/14/36187-VB/15/05593, heeft de raad het bestemmingsplan “Landelijk gebied Noord” vastgesteld.

Next Page »