ECLI:NL:RVS:2017:920

Bij besluit van 23 oktober 2014 heeft het college vastgesteld dat de opslag van houtproducten op het perceel [locatie] te Odoornerveen (hierna: het perceel) door de vaststelling van het…

ECLI:NL:RBNNE:2017:1279

Last onder dwangsom vanwege overschrijding aantal vervoersbewegingen. Aantal vervoersbewegingen is gemaximeerd door aanvraag, milieuvergunning en onderliggende stukken. Overschrijding…

ECLI:NL:RVS:2017:928

Bij besluit van 31 juli 2014 (hierna: het beperkingsbesluit) heeft de minister met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer op grond van artikel 15, tweede lid, van de…

ECLI:NL:RVS:2017:933

Bij besluit van 30 april 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het verzoek van [appellant] om herziening van de kinderopvangtoeslag over de jaren 2008, 2009 en 2010 afgewezen.

ECLI:NL:RVS:2017:900

Bij besluit van 23 december 2014 heeft het college een aanvraag van [appellante] om ontheffing van de inburgeringsplicht (hierna: de aanvraag) afgewezen.

ECLI:NL:RBGEL:2016:6132

Tussenuitspraak. IVA. Onvoldoende is gemotiveerd dat er na het 1e jaar verbetering valt te verwachten (stap 3a van het stappenplan ‘Beoordeling van de duurzaamheid van…

ECLI:NL:RBROT:2016:8643

Niet in behandeling nemen of afwijzen aanvragen bijzondere bijstand. Geen misbruik van recht. Niet horen. Inroepen artikel 4:19 van de Awb tegen dwangsombesluit dat in bezwaar had kunnen…

ECLI:NL:RVS:2016:2765

Bij besluit van 8 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan “3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet” vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

ECLI:NL:RVS:2016:2748

Bij besluit van 7 januari 2015 heeft het college [appellant] onder oplegging van dwangsommen gelast vóór 22 mei 2015 de bewoning van de loods op het perceel [locatie 1] in Schoorl te…

ECLI:NL:RVS:2016:2761

Bij besluit van 30 september 2014 heeft de burgemeester aan [vergunninghouder] vergunning verleend op grond van de Drank- en Horecawet (hierna: DHW) ten behoeve van het horecabedrijf…

Next Page »