ECLI:NL:RBOBR:2017:2756

Voorlopige voorziening hangende beroep over de sluiting van een woning met bijgebouwen op grond van artikel 13b Opiumwet kortgesloten: verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd en…

ECLI:NL:CBB:2017:152

Wet personenvervoer 2000, artikel 81 Besluit personenvervoer 2000 , artikel 10 Regeling boordcomputer en boordcomputerkaarten. Intrekken chauffeurskaart vanwege niet tijdig overleggen…

ECLI:NL:RBAMS:2016:9737

ECLI:NL:RBAMS:2016:9738

ECLI:NL:CBB:2017:144

Overtreding tabakswet. Twijfel aan waarnemen van inspecteur

ECLI:NL:RBDHA:2017:5125

ECLI:NL:RBROT:2017:3625

Prejudiciële vragen over de Postrichtlijn. (1) Volgt uit artikel 14 lid 2 Postrichtlijn dat de nationale wet- of regelgeving er in moet voorzien dat aanbieders van de universele dienst…

ECLI:NL:RBAMS:2017:3215

ECLI:NL:RBDHA:2017:5124

ECLI:NL:OGEAA:2017:340

Beroep tardief ingediend. Het beroepschrift is buiten de termijn, zoals bepaald in artikel 27, tweede lid, van de Lar, ingediend. Het gerecht heeft appellante in de gelegenheid gesteld…

Next Page »