ECLI:NL:OGEAC:2019:251

Een verzoek om feitelijke handelingen te verrichten is niet gericht op enig publiekrechtelijk rechtsgevolg en behelst dan ook geen beschikking in de zin van de Lar. Het uitblijven van…

ECLI:NL:OGEAC:2019:252

Verzoekster heeft de beroepen ingetrokken. De vergoeding van het griffierecht is derhalve een zaak van het bestuursorgaan en niet van het Gerecht.

ECLI:NL:RBROT:2019:8795

ECLI:NL:RBNNE:2019:4615

Handhavingsverzoek. Partijen in de zin van artikel 8:26 Awb . Uitleg jaargemiddelde emissiegrenswaarde zoutzuur. Wijziging meetsystematiek. Overtreding. Geen concreet zicht op…

ECLI:NL:RBDHA:2019:11686

Vovo’s Dublin Italië kwetsbare asielzoekers toegewezen en beroepen aangehouden in afwachting van interim measures EHRM.

ECLI:NL:CBB:2019:566

ECLI:NL:RBNNE:2019:4471

Verlenging begunstigingstermijn voor het afvoeren van bodemassen.

ECLI:NL:RVS:2019:3629

Bij besluit van 3 november 2017 heeft de burgemeester de aanvraag van [appellante] buiten behandeling gesteld.

ECLI:NL:RVS:2019:3639

Bij besluit van 12 mei 2017 heeft de minister een verzoek van [appellante] om nadeelcompensatie afgewezen.

ECLI:NL:RVS:2019:3638

Bij besluit van 12 mei 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een verzoek van [appellante] om nadeelcompensatie afgewezen. Het tracébesluit weguitbreiding…

Next Page »