ECLI:NL:RBMNE:2019:5558

ECLI:NL:RVS:2019:3910

Bij brief van 2 december 2016 heeft het college een verzoek van Stimulus om haar huurders met terugwerkende kracht in te schrijven in de basisregistratie personen (hierna: de brp) afgewezen.

ECLI:NL:RVS:2019:3911

Bij besluit van 27 september 2018 heeft het college zijn beslissing om op 5 september 2018 spoedeisende bestuursdwang jegens [appellante] toe te passen wegens het door haar in strijd met…

ECLI:NL:RBROT:2019:8974

Onbevoegd, de uitspraak van 5 juni 2018 betreft geen schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan en de rechtbank is daarom op grond van artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet…

ECLI:NL:RBROT:2019:8975

Verzet ongegrond, de rechtbank heeft in de buiten-zittingsuitspraak terecht geoordeeld dat zij het beroep zonder zitting kon afdoen. Verweerder kan niet worden aangemerkt als…

ECLI:NL:RBROT:2019:8976

Tussenuitspraak. Lasten onder dwangsom wegens overtreding van de Wet kinderopvang en het Besluit kwaliteit kinderopvang. Was ten tijde van het bestreden besluit sprake van overtredingen…

ECLI:NL:CBB:2019:597

Verzoek beperkte kennisneming ( artikel 8:29 van de Awb )

ECLI:NL:OGEAC:2019:251

Een verzoek om feitelijke handelingen te verrichten is niet gericht op enig publiekrechtelijk rechtsgevolg en behelst dan ook geen beschikking in de zin van de Lar. Het uitblijven van…

ECLI:NL:OGEAC:2019:252

Verzoekster heeft de beroepen ingetrokken. De vergoeding van het griffierecht is derhalve een zaak van het bestuursorgaan en niet van het Gerecht.

ECLI:NL:RBROT:2019:8795

Next Page »