Advocaat De Groot start nieuw kantoor zonder kantoor

Arbeidsrechtadvocaat Annette de Groot is een nieuwe eenvrouwszaak gestart: Het Reorganisatie Bureau/Het Arbeidsrecht Bureau. Opvallend is dat het nieuwbakken advocatenkantoor volledig uitgaat van thuiswerken. “Dat ik ondernemen combineer met thuiswerken komt echt door corona.“ De oplettende Advocatie-lezer was het vorige week al opgevallen: te midden van al het coronatumult is arbeidsrechtadvocate Annette de Groot haar… lees verder

ECLI:NL:RBOVE:2020:2946

Vernietiging ontslag op staande voet. Werknemer heeft gelogen over zijn contacten met een oud-collega, maar ontslag op staande voet is een te zwaar middel. Evenmin wordt aanleiding…

ECLI:NL:RBDHA:2020:8736

ECLI:NL:RBOVE:2020:2858

Ontslag op staande voet van dakdekker die tijdens arbeidsongeschiktheid dakdekkerswerkzaamheden heeft verricht en daarover heeft gelogen, blijft gehandhaafd.

ECLI:NL:RBOBR:2020:4206

ECLI:NL:RBMNE:2020:3257

De zieke werknemer op vakantie

Vakantie is vaak een voorwerp van discussie in de arbeidsrelatie. We hebben er onder meer het New Hairstyle-arrest aan te danken, waarin een kapster haar vakantieaanvraag ook na twee weken niet kreeg goedgekeurd, en het er niet bij liet zitten. Doordat de Nederlandse vakantiedagenwetgeving voor een groot deel voortkomt uit een Europese Richtlijn (uit 2003),… lees verder

NOW 2.0: Meeste loonsubsidie voor dienstverlening, horeca en detailhandel

De animo voor de NOW 2.0-regeling is fors minder dan voor de NOW 1.0. Het UWV heeft tot nu toe ruim 35.000 aanvragen goedgekeurd voor de tweede Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, een kwart van het totale aanvragen van NOW 1.0. Naar deze 35.000 werkgevers – met zo’n 693.000 mensen in dienst – zijn voorschotten overgemaakt… lees verder

ECLI:NL:RBDHA:2020:7606

Standplaatswijziging en toepassing reistijdcriterium uit het Sociaal Kader Reorganisaties. Wijziging peildatum voor het maken van een definitieve keuze. Mocht werknemer op basis van de…

ECLI:NL:RBDHA:2020:7523

Next Page »