ECLI:NL:RBDHA:2019:12045

Verzoek vernietiging ontslag op staande voet personeelslid Ambassade. Verschillende ontvankelijkheidsvragen.

ECLI:NL:RBDHA:2019:11277

Geen sprake van een voldragen d-grond. De werkgever heeft, ook met inachtneming van de beoordelingsvrijheid die een werkgever heeft, niet in redelijkheid tot het oordeel kunnen komen dat…

ECLI:NL:RBOVE:2019:3775

Ontbinding arbeidsovereenkomst commercieel directeur o.g.v. verstoorde arbeidsverhouding, zonder opzegtermijn en vergoeding. Ernstig verwijtbaar handelen in buitengerechtelijk- en…

ECLI:NL:RBNHO:2019:8738

ECLI:NL:RBNHO:2019:8737

ECLI:NL:RBOVE:2019:3604

Vordering wedertewerkstelling afgewezen. Voorshands onvoldoende aannemelijk dat verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal worden afgewezen.

ECLI:NL:RBNNE:2019:4115

loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid werkgever binnen drie maanden

ECLI:NL:HR:2019:1531

Rechtspersonenrecht. Kerkelijk recht. Arbeidsrecht. Ontslag predikant door kerkgenootschap. Zijn bepalingen BW over arbeidsovereenkomst en ontslag van toepassing? Inrichtingsvrijheid…

ECLI:NL:RBNHO:2019:7981

Arbeidszaak. Ontbinding. De arbeidsovereenkomst wordt op verzoek van de werkgever ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever wordt veroordeeld tot betaling van een…

ECLI:NL:OGEAM:2019:27

Arbeidsrecht. Verzoek om ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen.

Next Page »