Coronacrisis rechtvaardigt geen gedwongen opname van 20% vakantie-uren

Volgens de kantonrechter is een enkele verwijzing naar de coronacrisis onvoldoende om de werknemer, met een arbeidsovereenkomst waarin een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, te verplichten 20% van zijn vakantie-uren op te nemen. Deze uren dienen alsnog uitbetaald te worden. Feiten De werknemer was bij de werkgever in dienst als Manager Finance. De werkgever verleent diensten… lees verder

ECLI:NL:RBDHA:2020:6156

Vernietiging ontslag op staande voet afgewezen in verband met schending van de ambtelijke integriteit

ECLI:NL:RBMNE:2020:2637

Verzoek om vervangende toerstemming in de zin van artikel 27 lid 4 WOR afgewezen. Uitbreiding van slacht- en keuringsuren op weekdagen bij Vion Boxtel. Belangenafweging. Verhouding tot…

Een nieuwe werknemer met een concurrentiebeding

In Nederland kennen we het beginsel van de vrije arbeidskeuze: iedereen is in beginsel vrij om te werken waar en voor wie hij maar wil. Deze vrije arbeidskeuze kan wel contractueel worden beperkt door een concurrentiebeding.

ECLI:NL:RBNHO:2020:4911

Arbeidszaak. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. Werkgever wordt veroordeeld tot betaling van een billijke vergoeding, een vergoeding wegens…

ECLI:NL:OGEAC:2020:159

luchtverkeersleiders-uitleg cao-bepaling.

Rechter: geen recht op thuiswerken vanwege coronacrisis

Het zeer algemeen geformuleerde overheidsadvies om tot september zoveel mogelijk thuis te werken betekent niet dat een werknemer daaruit een recht op thuiswerken kan putten. Dat oordeelt de kantonrechter in een kwestie waarin een werkneemster wilde thuiswerken in verband met de coronacrisis. Deze werkneemster is sinds 2017 in dienst bij VoC Grootkeukens, als medewerkster commerciële… lees verder

ECLI:NL:RBDHA:2020:5265

ECLI:NL:RBDHA:2020:5264

TOFA-regeling voor flexwerkers vanaf 22 juni van kracht

Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen naar verwachting vanaf 22 juni bij UWV een aanvraag doen voor de TOFA-regeling. De UWV werkt momenteel aan het inrichten en testen van het aanvraag- en uitkeringsproces. De voorwaarden voor de regeling zijn gepubliceerd in de Staatscourant. De TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten)… lees verder

Next Page »