Ontslag alleen mogelijk bij verstoorde verhouding voor volledige organisatie

De Centrale Raad van Beroep maakt met deze uitspraak nog eens duidelijk dat voor het aannemen van een voldoende grondslag voor ontslag wegens verstoorde verhoudingen, in beginsel nodig is dat die verstoring geldt voor de volle breedte van de organisati…

Opleggen boete aan ontbonden vof niet mogelijk voor belastbare feiten vanaf 1 juli 2009

De Inspecteur kan aan een ontbonden vennootschap onder firma geen bestuurlijke boete opleggen indien het beboetbare feit heeft plaatsgevonden vanaf 1 juli 2009, als gevolg van de inwerkingtreding (destijds) van de vierde tranche van de Algemene wet bes…

Hoger beroep deelgeschil en rechtsmiddelenverbod

In de letselschadepraktijk bestaat al ruim 7 jaar de mogelijkheid een deelgeschilprocedure in te stellen. Partijen kunnen de rechter in een dergelijke procedure vragen zich uit te spreken over een onderdeel dat hen verdeeld houdt en in de weg staat aa…

Wijzigen bestaande omgevingsvergunning: sneller en makkelijker dan nieuwe aanvraag

Het is onder voorwaarden toegestaan om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit te wijzigen in een activiteit met een andere wettelijke grondslag. Door een wijziging van de grondslag van de aanvraag toe te staan, wordt voorkomen dat…

Topscriptie: Differentiatie in de amendementsprocedure van de Grondwet

In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie wordt betoogd dat de Nederlandse Grondwet op slot zit; sinds 1983 hebben zich geen grote wijzigingen voorgedaan. Om de Grondwet nieuw leven in te blazen, dient er iets te veranderen. Valérie Verschoor meent dat dit…

Vader moet afzien van plaatsen foto’s kind op social media

Vader heeft kind in kwestie, met toestemming van moeder, erkend. Moeder oefent evenwel het ouderlijk gezag uit. Vader wil foto’s van zijn kind op Facebook plaatsen, terwijl moeder daar bezwaar tegen heeft. De kinderrechter oordeelt dat moeder’s wil,…

Relatiebeding: geen concurrentiebeding

Uit deze uitspraak blijkt dat er omstandigheden denkbaar zijn waarin een relatiebeding niet wordt aangemerkt als een concurrentiebeding.

Werkgever aansprakelijk voor thuisbesmetting asbest

In deze zaak wordt geoordeeld dat de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van blootstelling aan asbest van een niet-werknemer.

Via eenmanszaak buiten dienstbetrekking werken: geen WW

Als iemand via zijn eenmanszaak werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever en daarbij een verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR-WUO) verstrekt, zal niet snel sprake zijn van een dienstbetrekking. Zo’n arbeidskracht bouwt dan geen recht op een WW-uitkering op.

Wetsvoorstel uitbreiding cliëntonderzoek Wwft

Financiële ondernemingen, accountants, advocaten en notarissen moeten meer aandacht besteden aan de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme. Zo moet cliëntonderzoek uitgebreider.

Next Page »