Rechtbank tikt ondermaats procederende bank op de vingers

Een opmerkelijke zaak tussen een grote bank en een particulier. De bank had in het verleden financiering verstrekt aan een vennootschap en de particulier in kwestie had zich voor deze vordering borg gesteld. Omdat de vennootschap de vordering niet beta…

Zorgplicht franchisegevers tot bescherming franchisenemers

In deze zaak kregen franchisenemers en hun franchisegever onenigheid, omdat laatstgenoemde voornemens was om unieke (eigen merk) producten ook via een ander distributiekanaal te gaan verhandelen. De franchisenemers vreesden omzetderving en beschouwden …

Planschadecompensatie in natura: schade ‘voldoende anderszins verzekerd’?

De Raad van State heeft een belangwekkende uitspraak gedaan over (indirecte) planschade en (de mogelijkheden tot) compensatie in natura. In de uitspraak passeren verschillende aspecten van het planschaderecht de revue.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: website voor werkgevers

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat het private arbeidsrecht per 2020 voor de meeste ambtenaren gaat gelden. Het ministerie van BZK richtte een website in met uitgebreide informatie rond de nieuwe wetgeving.

Na sepot strafzaak geen vermelding persoonsgegevens in incidentenregister bank

Er liep een strafrechtelijke procedure jegens appellant. Tot aan het moment dat de bank bekend werd met het sepot in die zaak, was vermelding van persoonsgegevens in de registers (wegens verdenking van een strafbaar feit) gerechtvaardigd. Vanaf het mom…

Doorstart zonder faillissement: het risico

Dit tussenvonnis van de rechtbank, dat wellicht nog wordt getoetst in hoger beroep, geeft een interessant handvat voor schuldeisers die moeten toezien dat hun schuldenaar activa wegleidt, voordat sprake is van vaststelling van de schuld en executie.

Beheers uw werkprocessen en administratieve taken met Kleos

Meer dan 15.000 juridische professionals in Europa kiezen voor praktijkmanagementsoftware van Wolters Kluwer. Ervaar het voordeel van slim dossierbeheer voor uw kantoor.

Boeken van de Week: pas verschenen en te verschijnen delen Asser-serie

Concept-wetsvoorstel woonplaatsbeginsel

In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft de gezaghebber van het kind niet meer te worden uitgezocht: voor het woonadres wordt aangesloten bij de Basisregistratie Personen van de jeugdige.

Biografie met foto’s toelaatbaar, ook zonder toestemming

Autocoureur Max Verstappen moet een biografie met foto’s van hem dulden, ook al verleende hij geen toestemming. Hoe kan dat?

Next Page »