Bevoegdheidsverdeling tussen de burgerlijke rechter en de belastingrechter

Het staat niet ter vrije bepaling van partijen of de belastingrechter of de burgerlijke rechter van een geschil kennis zal nemen. Alleen de belastingrechter is bevoegd om over de juistheid van opgelegde aanslagen te oordelen. De belastingrechter kan in…

Bevoegdheidsverdeling tussen de burgerlijke rechter en de belastingrechter

Het staat niet ter vrije bepaling van partijen of de belastingrechter of de burgerlijke rechter van een geschil kennis zal nemen. Alleen de belastingrechter is bevoegd om over de juistheid van opgelegde aanslagen te oordelen. De belastingrechter kan in…

Dossier beleggingsverzekeringen: rechters en Kifid varen andere koers

Dit jaar hebben de rechtbank, het gerechtshof én de Commissie van Beroep van het Kifid uitspraken gepubliceerd over beleggingsverzekeringen. Opvallend bij het lezen van deze uitspraken is dat er niet één duidelijke lijn uit op valt te maken. Reden genoeg om opnieuw de balans op te maken en een kort …

Gedoogplicht versus Wegenverordening

Aan de Provincie Noord-Holland was een gedoogplicht opgelegd voor een hoogspanningsverbinding op grond van de Belemmeringenwet privaatrecht (BP). In een noot over een uitspraak over deze kwestie gaan de auteurs in op het systeem van de Wegenverordening…

Advocate-General ECJ submits opinion supporting online sales restrictions

The Advocate-General (AG) at the European Court of Justice (ECJ) submitted an opinion stating that luxury brand suppliers should have the right to choose who sells their products and how their products are sold in order to protect their image and excl…

Vergewisplicht subsidieverstrekker bij tendersubsidies geen sinecure!

Bij tendersubsidies worden aanvragen onderling met elkaar vergeleken. Vaak besteedt de subsidieverstrekker de beoordeling van de aanvragen uit aan een adviescommissie. De subsidieverstrekker blijft echter verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van de …

Wensenlijst orde van advocaten voor nieuwe Faillissementswet

Een hardheidsclausule, de mogelijkheid voor een even aantal leden van de schuldeiserscommissie en het afschaffen van de verplichting tot boedelbeschrijving. Dat zijn drie belangrijke punten op het wensenlijstje van de Nederlandse Orde van Advocaten (NO…

Google voor juristen (<i>in-house</i>, 2 PO-punten)

Veel juridische vakinformatie is kosteloos online beschikbaar. Maar het vinden van die informatie kan tijdrovend zijn. U moet als geen ander kunnen googlen en de ins & outs van de belangrijkste juridische sites kennen. Tijdens deze cursus komen zoektips- en trucs aan de orde.

Levenslanggestrafte moet binnen één maand met onbegeleid verlof

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie moet een levenslanggestrafte gedetineerde op korte termijn onbegeleid verlof verlenen, aldus de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). De verloven die betrokkene al onder beveiliging he…

Toerekening bij bestuurdersaansprakelijkheid wegens misleiding beleggers

Aan de hand van een analyse van de relevante toerekeningsfactoren van art. 6:98 BW beantwoordt de Arnoud Pijls de vraag, of voor het aannemen van causaal verband bij
bestuurdersaansprakelijkheid voor misleidende informatie steeds is vereist dat de
bele…

Next Page »