ECLI:NL:RBNHO:2020:5081

ECLI:NL:OGEAC:2020:163

Verzoek van de SVB aan een medewerkende om te voldoen aan informatieplicht is niet op rechtsgevolg gericht en is dus geen beschikking in de zin van de Lar. Gerecht is onbevoegd om op het…

ECLI:NL:RBROT:2020:5959

Verzekeringsrecht. Is sprake van verduistering van een jacht als bedoeld in de polisvoorwaarden en derhalve van een door de verzekering gedekt evenement? Tussenvonnis waarin eiser wordt…

ECLI:NL:RBDHA:2020:6156

Vernietiging ontslag op staande voet afgewezen in verband met schending van de ambtelijke integriteit

ECLI:NL:RBMNE:2020:2637

Verzoek om vervangende toerstemming in de zin van artikel 27 lid 4 WOR afgewezen. Uitbreiding van slacht- en keuringsuren op weekdagen bij Vion Boxtel. Belangenafweging. Verhouding tot…

Een nieuwe werknemer met een concurrentiebeding

In Nederland kennen we het beginsel van de vrije arbeidskeuze: iedereen is in beginsel vrij om te werken waar en voor wie hij maar wil. Deze vrije arbeidskeuze kan wel contractueel worden beperkt door een concurrentiebeding.

ECLI:NL:RBGEL:2020:3263

Kort geding. Relatieve bevoegdheid. Artikel 105 Rv . Schorsing bestuurders BV. Voldoende gegronde reden om aan een juist beleid of juiste gang van zaken binnen BV te twijfelen….

ECLI:NL:RBDHA:2019:14825

Buiten behandelingstelling aanvraag verblijfsvergunning wegens niet voldoen leges, art. 3.34a onder j en k van het VV, discretionaire bevoegdheid, voldoende gemotiveerd waarom geen…

ECLI:NL:RBOVE:2020:2277

96 Rv-verzoek van werkgever en werknemer. De vraag is of een dynamisch incorporatiebeding, waarmee de cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomst, mee overgaat bij overgang van…

ECLI:NL:GHDHA:2020:1167

Artikel 224 Rv . Vordering tot zekerheidstelling. Procedure strekkende tot vernietiging van een arbitraal vonnis moet worden gezien als een “andere op geschilbeslechting gerichte…

Next Page »