ECLI:NL:OGEAC:2019:252

Verzoekster heeft de beroepen ingetrokken. De vergoeding van het griffierecht is derhalve een zaak van het bestuursorgaan en niet van het Gerecht.

ECLI:NL:OGEAC:2019:251

Een verzoek om feitelijke handelingen te verrichten is niet gericht op enig publiekrechtelijk rechtsgevolg en behelst dan ook geen beschikking in de zin van de Lar. Het uitblijven van…

ECLI:NL:RBGEL:2019:5125

Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van verstoorde arbeidsrelatie toegewezen. Transitievergoeding. Billijke vergoeding afgewezen.

ECLI:NL:RBGEL:2019:5081

In amfibisch voertuig ingespoten schuim. Waardering bewijs terhandstelling algemene voorwaarden ( artikel 6:233 BW ). Beoordeling conformiteit (artikelen 6:74 en 7:17 BW ).

ECLI:NL:RBROT:2019:8795

ECLI:NL:RBARN:2012:3842

ECLI:NL:RBARN:2006:3841

ECLI:NL:RBNNE:2019:4615

Handhavingsverzoek. Partijen in de zin van artikel 8:26 Awb . Uitleg jaargemiddelde emissiegrenswaarde zoutzuur. Wijziging meetsystematiek. Overtreding. Geen concreet zicht op…

ECLI:NL:RBAMS:2019:8367

Tussenbeslissing: in deze zaak gaat het om de vraag wie bestuurders zijn/bestuurder is van twee vennootschappen. Eisers stellen dat zij bestuurders zijn gebleven, onder meer omdat hun…

ECLI:NL:RBDHA:2019:11807

Next Page »