ECLI:NL:GHAMS:2019:3351

Is tussen partijen een overeenkomst gesloten strekkende (met name) tot overname van de helft van een pand en de helft van een onderneming (wasserette), zodanig dat appellant de positie…

ECLI:NL:GHAMS:2019:3346

Vordering in kort geding tot betaling van € 100.000,– als voorschot is in het onderhavige geval toewijsbaar omdat schuldeiser daarbij een voldoende spoedeisend en zwaarwegend belang…

ECLI:NL:GHAMS:2019:3348

“Warmtewet. Toepassing correctiefactoren niet toegestaan”

ECLI:NL:OGEAA:2019:582

EJ. Beëindiging gezamenlijk gezag o.g.v. artikel 1:253 n BW.

ECLI:NL:GHAMS:2019:3347

Partijen zijn overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door werkneemster. Het geschil tussen partijen betreft…

ECLI:NL:RBDHA:2019:9593

ECLI:NL:GHDHA:2019:2433

Niet-ontvankelijk. Verplichte procesvertegenwoordiging. Schriftelijk verzoek niet ondertekend door een advocaat.

ECLI:NL:RVS:2019:3094

Bij besluit van 15 december 2015 heeft de raad van de gemeente Schagen het bestemmingsplan “Kustzone Petten” vastgesteld. Het plan voorziet in de ontwikkeling van de kustzone van Petten….

ECLI:NL:RVS:2019:3093

Bij besluit van 15 september 2016 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend voor de aanleg en het…

ECLI:NL:RBAMS:2019:6662

Next Page »