ECLI:NL:OGHACMB:2020:263

geen eigendomsverkrijging door verjaring; geschiedenis grondeigendom op Bonaire

ECLI:NL:RBOVE:2020:4067

Werknemer niet aansprakelijk voor tijdens werkzaamheden ontstane schade. Geen opzet of bewuste roekeloosheid.

Geen transitievergoeding bij ontslag na faillissement door corona: is dit wat het kabinet wil?

Door de coronacrisis hebben veel bedrijven het financieel moeilijk. In een aantal hard getroffen sectoren, zoals horeca, evenementen en cultuur, is ontslag van werknemers dan ook onvermijdelijk. Hoe zit het dan met de transitievergoeding bij ontslag wegens corona? Recht op transitievergoeding Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 1 januari 2020… lees verder

Advocaat Suzanne Meijers schrijft zichzelf naar expertstatus (en deelt haar ervaring)

Arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers debuteerde afgelopen week met haar boek Geen gedoe met personeel. Gestaag blogt, schrijft en netwerkt ze aan haar expertstatus. Hoe doet ze dat? Advocaat Suzanne Meijers heeft een drukke praktijk als eenpitter. Ook blogt ze wekelijks, maakt ze een tweewekelijkse nieuwsbrief en is ze actief in sociale media. Meijers deelt graag haar… lees verder

ECLI:NL:CBB:2020:887

Rectificatie uitspraak 20 oktober 2020, ECLI:NL:CBB:2020:717 , wat betreft in dictum opgenomen onjuist bedrag aan te betalen griffierecht.

ECLI:NL:RBOVE:2020:4047

Verstek. Ambtshalve toetsing. Duurovereenkomst. Restwaarde Mediabox. Artikel 22.6 algemene voorwaarden oneerlijk. Toewijzing o.g.v. 6:87 BW (subsidiaire grondslag).

ECLI:NL:CBB:2020:888

Rectificatie uitspraak 20 oktober 2020, ECLI:NL:CBB:2020:718 , wat betreft in dictum opgenomen onjuist bedrag aan te betalen griffierecht.

ECLI:NL:RBROT:2020:10871

Huurrecht. Ontbinding huurovereenkomst wegens huurachterstand.

ECLI:NL:RBROT:2020:10870

Tussenvonnis. Vordering in conventie tot betaling van achterstallige VVE-bijdragen toewijsbaar, ondanks het ontbreken van opgaven als bedoeld in artikel 5:122 lid 5 BW .

ECLI:NL:OGEAA:2020:494

Civiel. Het Gerecht verklaart voor recht dat de afwijzing van de erfpachtaanvraag van [naam VBA] door het Land onrechtmatig is geschied.

Next Page »