Rechten werknemers bij overgang ondernemingen van toepassing bij <i>prepack</i>

Het Europese Hof heeft geoordeeld dat de procedure gericht op het tot stand brengen van een pre-pack niet kan worden gezien als een faillissement dat gericht is op liquidatie van de onderneming onder toezicht van een overheidsinstantie. De uitzondering…

‘Eerste Kamer moet Wet open overheid niet aannemen’

Evaluaties hebben aangetoond dat de uitvoering van de Wet open overheid (Woo) grote kosten met zich meebrengt. De wet is complex. Bovendien laat een cultuuromslag inzake de wijze waarop gekeken wordt naar onder overheden berustende informatie, en de vr…

Implied license to use replacement cartridges

The Court of Appeal of The Hague has published a judgment which could have far-reaching consequences for manufacturers of original appliances which use consumables that can be bought on the aftermarket, such as ink cartridges. According to the Court, t…

Luxe broodjes leidden tot strafontslag

De ambtenarenrechter pleegt te oordelen dat, gegeven het feit dat een ambtenaar een vaste aanstelling is verleend, eventuele kritiek op gedrag tijdens de proeftijd niet echt ernstig geweest is. De hier besproken uitspraak vormt daarop een uitzondering.

Vrouw mag geen naaktfoto’s van zichzelf meer sturen

Een vrouw mag van de rechtbank in Zwolle haar ex-man niet langer bestoken met naaktfoto’s.
De man spande een kort geding aan, omdat hij niet gediend was van de seksueel getinte fotostroom die zijn ex-vrouw hem toebedeelde via whatsapp en e-mail. De man…

Jaarverslag Hoge Raad 2016

De Hoge Raad kiest voor het behandelen van zaken die van belang zijn voor de rechtsontwikkeling en rechtseenheid en is terughoudender met zaken waarin men geen constructieve rol kan spelen, zo blijkt uit het jaarverslag. De Hoge Raad is voorts blij met de mogelijkheid principiële vragen te kunnen…

Advocate brengt stiekem opgenomen gesprek met kindertherapeuten in: mag dat?

Een advocate overlegde tijdens een echtscheidingsprocedure de transcriptie van een gesprek tussen een echtpaar en de kinderpsychologen van hun zoon. De man claimde dat zijn ex-echtgenote dit gesprek stiekem had vastgelegd en deed aangifte. Ook diende …

Een tijdig bezwaar over de vraag ‘wel of geen slip’?

De Raad van State heeft een interessante uitspraak gedaan over hoe het gemeentebestuur moet handelen als er twijfel bestaat of iemand een bezwaarschrift heeft willen indienen.

Die vraag is van belang om te beoordelen of er tijdig gebruik is gemaakt va…

EU tax transparency rules for intermediaries

The European Commission has proposed new transparency rules for intermediaries (tax advisors, accountants, banks and lawyers) who design and promote tax planning schemes for their clients. The Commission has identified key characteristics, including t…

Shareholder Activism: A European Perspective

In recent years, there has been significant growth in shareholder activism. Each European jurisdiction has its own characteristics and, to some extent, its own laws. The attached publication aims to explain the landscape across Europe’s main markets, and to highlight the key differences.

Next Page »