Aangifte tegen de Hoge Raad

Volgens emeritus hoogleraar Ulli Jessurun d’Oliveira maken alle raadsheren bij de Hoge Raad zich systematisch schuldig aan het ambtsmisdrijf van art. 272 Sr wegens stelselmatige schending van het geheim van de raadkamer dat is opgelegd in art. 7 lid 3 van de Wet Rechterlijke Organisatie, en even…

Professionele standaarden van de bestuursrechter

In het jaarverslag 2016 van de Raad voor de Rechtspraak worden professionele standaarden van (onder meer) de bestuursrechter in eerste aanleg geïntroduceerd en openbaar gemaakt. Blijkens de toelichting zijn professionele standaarden kwaliteitsnormen die door rechters zijn ontwikkeld en die moeten…

Ruzie op werkplek met mes in hand reden voor ontslag op staande voet

Het pakken en vasthouden van een groot broodmes tijdens een ruzie op het werk moet als bedreigend worden aangemerkt, zelfs als de punt van het mes naar beneden was gericht. Het hof is van oordeel dat deze handelwijze een dringende reden vormt voor onts…

Ondernemer is geen ‘publiek figuur’, Google moet zoekresultaat verwijderen

Een ondernemer is ooit in verband gebracht met witwassen en drugsgerelateerde delicten. Een Google-zoekopdracht met zijn naam geeft een artikel hierover als hit. Hij vordert met succes verwijdering van dit resultaat. Het argument dat de man een zaak be…

Rapport CTIVD over inzet hackbevoegdheid door inlichtingendiensten

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft onderzocht of de AIVD en de MIVD de hackbevoegdheid op een rechtmatige en zorgvuldige wijze hebben uitgeoefend. Bij een aantal werkwijzen worden echter tekortkomingen g…

Overzicht van toetsing oneerlijk beding en schadevergoeding na ontbinding

De Hoge Raad heeft een leerzaam overzicht gegeven van de beoordelingswijze bij potentieel oneerlijke bedingen en de schadevergoedingsplicht bij ontbinding, in het kader van een prejudiciële vraag over het recht van verzekeraar Dexia op schadevergoeding in het geval dat een (lease)overeenkomst…

Keuzevrijheid werknemers voor second opinion tweede bedrijfsarts in handen OR

Vanaf 1 juli 2017 krijgen werknemers recht op een second opinion door een tweede bedrijfsarts. Onlangs sprak de regering zich uit over de exacte invulling van de second opinion en is het Arbobesluit op een aantal punten aangepast. Daarbij onderstreepte…

Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding niet voor betaald voetbal

Feyenoord verkocht Graziano Pellè aan Southampton voor € 10 miljoen. In de arbeidsovereenkomst was overeengekomen dat Pellè 10% van de transfersom zou ontvangen. Feyenoord kreeg vanwege deze vertrekvergoeding een pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding opgelegd. De Rechtbank Den Haag vindt…

Wat het verleden ons kan leren over handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens

Over ruim een jaar wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. In de aanloop daar naar toe is de Autoriteit Persoonsgegevens bezig met een publiekscampagne waarin gewezen wordt op de hoge boetebevoegdheden. Tijd voor nuchtere blik ter…

Beroep op verzwijging door verzekeraar: individuele acceptatiebeleid is relevant

Bij de beoordeling van de vraag of door de verzekerde verzwegen feiten bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst voor de verzekeraar van belang zijn, speelt het individuele acceptatiebeleid van de verzekeraar een grote rol, aldus het Hof Amsterdam.

Next Page »