ECLI:NL:RBMNE:2019:5558

ECLI:NL:RBZWB:2019:5176

Handlichting

ECLI:NL:OGEAC:2019:256

Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten. Verbod abrupte toepassing leeftijdsgrens (65 jaar) voor medisch specialisten.

ECLI:NL:RBDHA:2019:12391

Ernstig verwijtbaar handelen werknemer door in strijd te handelen met de re-integratieverplichtingen ex artikel 7:660 a BW

ECLI:NL:RBGEL:2019:5318

Huuropzegging wegens dringend eigen gebruik woning. Verhuurster, 72 jaar, wil zelf in de kleinere verhuurde woning gaan wonen, omdat vanwege artrose en haar leeftijd het bewonen van de…

ECLI:NL:RBGEL:2019:5316

Kort geding waarbij ontruiming is gevorderd van de huurwoning/standplaats vanwege na een sluiting door de burgemeester vanwege hennepteelt.

ECLI:NL:RBGEL:2019:5317

Kort geding waarbij ontruiming is gevorderd van de huurwoning/standplaats vanwege na een sluiting door de burgemeester vanwege hennepteelt

ECLI:NL:RVS:2019:3910

Bij brief van 2 december 2016 heeft het college een verzoek van Stimulus om haar huurders met terugwerkende kracht in te schrijven in de basisregistratie personen (hierna: de brp) afgewezen.

ECLI:NL:RVS:2019:3911

Bij besluit van 27 september 2018 heeft het college zijn beslissing om op 5 september 2018 spoedeisende bestuursdwang jegens [appellante] toe te passen wegens het door haar in strijd met…

ECLI:NL:RBROT:2019:8974

Onbevoegd, de uitspraak van 5 juni 2018 betreft geen schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan en de rechtbank is daarom op grond van artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet…

Next Page »