Online cursus Eigendom van (on)roerende zaken en natrekking

Meer over deze cursus Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Maar hoe bepaalt men de eigendomsgrenzen van een eigendomsrecht op een zaak? Wanneer vindt natrekking plaats? En wanneer niet? En op welke wijzen kan natrekking doorbroken worden? Tijdens de cursus zal uitgebreid ingegaan worden op de eigendom… lees verder

Online cursus Onroerende zaken

Meer over deze cursus Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Maar hoe bepaalt men de eigendomsgrenzen van een eigendomsrecht op een zaak? Wanneer vindt natrekking plaats? En wanneer niet? En op welke wijzen kan natrekking doorbroken worden? Tijdens de cursus zal uitgebreid ingegaan worden op de eigendom… lees verder

Online cursus Verjaring en erfgrenzen*

Meer over deze cursus In deze cursus wordt ingegaan op veel voorkomende grensgeschillen tussen buren, te weten… Hoe stelt men de eigendomsgrens van grondstukken vast? Welke vorderingen kunnen ingesteld worden ter bepaling van de erfgrens? Hoe werkt een grensvaststelling door middel van een vaststellingsovereenkomst? Hoe kunnen de erfgrenzen wijzigen door verjaring? Hoe werkt een notariële… lees verder

Webinar Forensisch digitaal onderzoek met nieuwe technologieën

Meer over deze cursus In samenwerking met het NFI organiseert Sdu een webinar over forensisch onderzoek met nieuwe technologiën. Dit webinar geeft u een toelichting op de (on)mogelijkheden van het forensisch onderzoek in strafzaken. U krijgt inzicht in de meest recente inzichten als het gaat om forensisch onderzoek aan onder meer: Stappentellers en sensoren Big data Deep… lees verder

Stichtingen, verenigingen en cooperaties**

Meer over deze cursus Stichtingen, verenigingen en coöperaties zijn steeds populairder als rechtsvorm voor ondernemings- en maatschappelijke activiteiten. Deze hard groeiende rechtspersonen bieden onverwachts veel voordelen om ondernemingsactiviteiten in onder te brengen. Lang niet iedereen denkt echter direct aan deze vorm, omdat deze in eerste instantie niet meteen voor de hand ligt. Bestemd voor: advocaten, (kandidaat-)notarissen en (bedrijfs)juristen… lees verder

Personenvennootschappen en de Flex-BV*

Meer over deze cursus Recentelijk is een forse stroom baanbrekende rechtspraak ontstaan op het terrein van de maatschap, VOF en CV. Belangrijke vraagstukken over aansprakelijkheid, ontwikkelingen rondom interne en externe verhouden binnen de drie personenvennootschapsvormen en de vormgeving van samenwerkingsverbanden spelen hierbij een belangrijke rol. Verder roept het gewijzigde BV-recht in de praktijk nog steeds… lees verder

Online cursus Actualiteiten alimentatie: kinder- en partneralimentatie**

Meer over deze cursus Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies. Bestemd voor: advocaten, (kandidaat)notarissen en andere juristen. Wilt u in één middag worden bijgepraat over de laatste stand van zaken op… lees verder

Tweedaagse Verdiepingscursus Huurrecht Bedrijfsruimte

Meer over deze cursus Tijdens deze tweedaagse verdiepingscursus worden alle ins en outs rondom het huurrecht bedrijfsruimte met u besproken. Alle onderwerpen waarmee u te maken kunt krijgen neemt de docent met u door waarbij ook de actuele rechtspraak niet zal ontbreken. De valkuilen van het wettelijk systeem Huurbeëindiging en huurprijzen: de laatste ontwikkelingen Indeplaatsstelling… lees verder

Verdiepingscursus WIA en ZW**

Meer over deze cursus De WIA en ZW zijn lastige onderwerpen binnen het sociaal verzekeringsrecht. Toch is het belangrijk voor u als (arbeidsrecht)advocaat en jurist om goed op de hoogte zijn van deze wetten, want in uw werkzaamheden kunnen deze wetten regelmatig naar voren komen in uw adviespraktijk wanneer u cliënten bijstaat en adviseert. Tijdens… lees verder

Online Verdiepingscursus ICT & Recht**

Meer over deze cursus Computers en netwerken zijn niet meer weg te denken in de huidige maatschappij en het bedrijfsleven. Informatie is hierdoor makkelijk en snel doorzoekbaar en vindbaar en werkzaamheden kunnen daardoor efficiënter plaatsvinden. Echter, een goed en solide ICT-contract is hierbij van zeer groot belang, omdat werken met (adres)bestanden en persoonsgegevens zeer veel… lees verder

Next Page »