Seminar Familiebedrijven 2021

Meer over deze cursus Op vrijdag 17 september 2021 zal de zesde editie van het Seminar Familiebedrijven plaatsvinden, dit jaar in het teken van de actualiteiten rondom de BOR. Familiebedrijven verwachten grote financiële gevolgen als de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) worden afgeschaft. Voor u dus noodzakelijk de ontwikkelingen te blijven volgen en tijdig… lees verder

ECLI:NL:GHARL:2021:6246

ECLI:NL:RBGEL:2021:3215

De rechtbank heeft voor recht verklaard dat de vrouw op het moment van geboorte van het kind gehuwd was met de man, waardoor de man in familierechtelijke betrekking is komen te staan tot…

ECLI:NL:RBOBR:2021:2926

Wraking in een zaak op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Verzoeker wraakte de rechter omdat die tijdens de zitting het woord gaf aan de advocaat van…

ECLI:NL:RBROT:2021:5692

Persoonlijke staat. Artikel 10:17 lid 1 BW betekent niet dat een vreemdeling bijvoorbeeld de Nederlandse nationaliteit krijgt. Het betekent dat als een wetsartikel verwijst naar de…

ECLI:NL:RBNNE:2021:2498

Kantonrechter wijkt bij de benoeming van de bewindvoerder af van de uitdrukkelijke voorkeur van betrokkene. Kantonrechter sluit niet uit dat de voorkeur van betrokkene onderhavig is aan…

ECLI:NL:RBROT:2021:5693

Verzoek tot stiefouderadoptie wordt toegewezen. De adoptie is in het kennelijk belang van de minderjarige, die haar stiefvader als haar echte en enige vader beschouwt. De juridische en…

ECLI:NL:RBROT:2021:5088

aanhouding verzoek tot ondertoezichtstelling

ECLI:NL:RBZWB:2021:2858

ECLI:NL:RBZWB:2021:2859

Next Page »