ECLI:NL:RBDHA:2020:2295

ECLI:NL:RBDHA:2020:2296

ECLI:NL:RBDHA:2020:2299

ECLI:NL:RBGEL:2020:1713

Echtscheiding , partneralimentatie en huwelijksvermogensrecht. Op het huwelijksvermogensrecht is het Iers recht van toepassing, inhoudende een scheiding van goederen. De rechtbank heeft…

ECLI:NL:RBROT:2020:2092

“Verlenging machtiging tot uithuisplaatsing”.

ECLI:NL:RBGEL:2020:1616

Beschikking opvolgende rechterlijke machtiging Wzd. De rechtbank anticipeert op de voorgenomen wetswijziging inzake artikel 26 lid 7 Wzd. De eis dat de arts die de medische verklaring…

ECLI:NL:RBGEL:2020:1617

Betrokkene verblijft in het psychiatrisch ziekenhuis krachtens een machtiging tot voortgezet verblijf als bedoeld in artikel 15 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische…

ECLI:NL:RBROT:2020:2021

Zorgmachtiging. Psychische stoornis anorexia nervosa ihkv WvGGZ.

ECLI:NL:RBROT:2020:1929

verlenging ots, verlenging uhp en gedeeltelijke gezagsuitoefening door de gecertificeerde instelling De rechtbank verlengt de ondertoezichtstelling en belast de GI met het gezag met…

ECLI:NL:RBROT:2020:1928

verlenging uhp, conflictbehandeling schriftelijke aanwijzingen en gedeeltelijke gezagsuitoefening door de gecertificeerde instelling De rechtbank verlengt de machtiging tot…

Next Page »