ECLI:NL:RBLIM:2019:10111

Afwijzing verlenging ondertoezichtstelling en afwijzing verlenging machtiging tot uithuisplaatsing van drieling van circa 1 jaar oud, alle doelen behaald die door de GI aan een…

ECLI:NL:RBLIM:2019:10055

Wel voorlopige ondertoezichtstelling pasgeboren baby, afwijzing machtiging uithuisplaatsing, blinde alleenstaande moeder, noodzaak uithuisplaatsing conform 8 EVRM ?, gelijke behandeling…

ECLI:NL:RBLIM:2019:10054

Ontnemingsvordering, verknochtheid schuld, niet voor herstel vatbaar en verwijtbaar inkomensverlies, toets 90% bijstandsnorm (geconcretiseerd).

ECLI:NL:GHARL:2019:9394

ECLI:NL:GHDHA:2019:2843

Omgangsrecht. Belang in hoger beroep bij voorlopige voorziening vervallen nu in de bodemzaak inmiddels een beslissing omtrent omgang is genomen.

ECLI:NL:GHDHA:2019:2844

Echtscheiding . Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap. Onderscheiden vermogensbestanddelen. Schuld derde. Opbrengst woning. Bankschulden. Waarde inventaris eenmanszaak. Regionale…

ECLI:NL:GHDHA:2019:2777

Gezagsbeëindiging; kind kan niet worden teruggeplaatst bij ouders, maar heeft nog geen vaste plek waar zij kan opgroeien; maatstaf; belang van het kind bij perspectief is doorslaggevend.

ECLI:NL:RBOBR:2019:6143

Artikel 1:24 BW. Verzoek van de ambtenaar van de burgerlijke stand tot aanvulling van de registers van geboorte en overlijden met een ontbrekende geboorte- en overlijdensakte van een in…

ECLI:NL:RBNHO:2019:8739

Aan de orde is de vraag of de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt gezien de procedure in België. Toewijzing verzoek om eenhoofdig gezag na kinderontvoering.

ECLI:NL:RBNHO:2019:8416

Next Page »