ECLI:NL:RBGEL:2020:4842

Afwijzing voortzetting inbewaringstelling Wzd. Geen sprake van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel dat voortzetting rechtvaardigt en een voortzetting is niet in het belang van cliënt….

ECLI:NL:RBDHA:2020:9018

Naarmate een pleeggezinplaatsing in het gedwongen kader langer duurt, wordt steeds belangrijker dat duidelijk geregeld is welke bevoegdheden de ouders (nog) hebben, welke de GI die…

ECLI:NL:GHDHA:2020:1670

De man neemt ontslag bij zijn werkgever aangezien de werkzaamheden voor hem te zwaar zijn geworden. Als gevolg hiervan heeft de man een aanzienlijke inkomensdaling. Het hof is van…

ECLI:NL:RBDHA:2020:8850

ECLI:NL:RBDHA:2020:8793

ECLI:NL:RBZWB:2020:4282

ECLI:NL:RBZWB:2020:4283

ECLI:NL:RBZWB:2020:4284

ECLI:NL:RBZWB:2020:4285

ECLI:NL:RBZWB:2020:4286

Next Page »