ECLI:NL:GHARL:2021:756

ECLI:NL:GHARL:2021:757

ECLI:NL:OGEABES:2019:68

Medeplegen van poging tot diefstal vee.

ECLI:NL:RBGEL:2020:3626

ECLI:NL:GHARL:2020:4484

Gelet op de chronische en hardnekkige problematiek van de jeugdige valt het niet te verwachten dat zijn behandeling binnen een termijn van 24 maanden zal leiden tot een zodanige…

ECLI:NL:GHARL:2020:4486

Vernietiging omdat de rechtbank de stoornis in de beslissing waarvan beroep niet heeft omschreven en ook geen gevolg heeft gegeven aan het bepaalde in artikel 6:6:31, tweede lid, Sv ….

ECLI:NL:GHARL:2020:4485

Aan de terbeschikkinggestelde is de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden opgelegd bij vonnis van de rechtbank Den Haag, waarbij de dadelijke uitvoerbaarheid van die…

ECLI:NL:OGEABES:2019:63

Medeplegen diefstal met geweld

ECLI:NL:OGEAC:2020:96

Poging plofkraak.

ECLI:NL:OGEAC:2020:97

Poging plofkraak.