Online cursus Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur & Wet open overheid

Meer over deze cursus Openbaarheid van overheidsinformatie. Voor velen een risico, maar zeker ook een kans. De Wet openbaarheid van bestuur, maar ook allerlei bijzondere wetten geven toegang tot informatie die bij de overheid berust. Dat is niet alleen informatie die van de overheid is, maar ook informatie van anderen (ondernemingen, particulieren of adviseurs van… lees verder

Online basiscursus Algemene wet bestuursrecht*

Meer over deze cursus De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vormt al meer dan 25 jaar het fundament onder het totale bestuursrecht in Nederland en geldt daarom als de belangrijkste basiswet voor het overheidshandelen. Wilt u als beginnend advocaat, overheidsjurist of bedrijfsjurist beschikken over basiskennis van de Awb, omdat u in uw werk hiermee te maken hebt? Volg… lees verder