ECLI:NL:RVS:2019:3560

Bij besluit van 22 maart 2017 heeft het college aan [belanghebbende] omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een woning op het perceel [locatie] te Emmen (hierna: het perceel).

ECLI:NL:RBNNE:2019:4270

ESD-SIC BV, last onder dwangsom, artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer , Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012, StAB-advies, petroleumcokes een bodembedreigende…

ECLI:NL:RVS:2019:3168

Bij besluit van 7 juni 2017 heeft het college geweigerd aan [appellant] omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een trainingshal op het perceel [locatie] te Haaksbergen.

ECLI:NL:RVS:2019:3165

Bij besluit van 7 februari 2017 heeft het college omgevingsvergunning verleend aan Marina Resort Poort van Amsterdam B.V. (hierna: het Resort) voor het oprichten van een…

ECLI:NL:RBNNE:2019:3853

Omgevingsvergunning drijvend zonnepark op de Lippe Gabriëlsplas te Ureterp De rechtbank is van oordeel dat verweerder in dit geval in redelijkheid geen gebruik heeft gemaakt van zijn…

ECLI:NL:RBNHO:2019:7699

Allereerst wordt overwogen dat de beslissing om al dan niet met toepassing van artikel 9, eerste lid, van de Wegenwet een weg aan het openbaar verkeer te onttrekken tot de bevoegdheid…

ECLI:NL:RBMNE:2019:2242

ECLI:NL:RBMNE:2019:2240

ECLI:NL:RVS:2017:936

Bij besluit van 3 september 2015 heeft het college omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Amstelveen voor de duur van 10 jaar voor het oprichten van een drijvend zwembad met…

ECLI:NL:RVS:2016:2782

Bij besluit van 28 januari 2016 heeft het college aan Stebru Transformatie B.V. (hierna: vergunninghoudster) een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een appartementencomplex…

Next Page »