ECLI:NL:RBNNE:2019:3853

Omgevingsvergunning drijvend zonnepark op de Lippe Gabriëlsplas te Ureterp De rechtbank is van oordeel dat verweerder in dit geval in redelijkheid geen gebruik heeft gemaakt van zijn…

ECLI:NL:RBNHO:2019:7699

Allereerst wordt overwogen dat de beslissing om al dan niet met toepassing van artikel 9, eerste lid, van de Wegenwet een weg aan het openbaar verkeer te onttrekken tot de bevoegdheid…

ECLI:NL:RBMNE:2019:2242

ECLI:NL:RBMNE:2019:2240

ECLI:NL:RVS:2017:936

Bij besluit van 3 september 2015 heeft het college omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Amstelveen voor de duur van 10 jaar voor het oprichten van een drijvend zwembad met…

ECLI:NL:RVS:2016:2782

Bij besluit van 28 januari 2016 heeft het college aan Stebru Transformatie B.V. (hierna: vergunninghoudster) een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een appartementencomplex…

ECLI:NL:RBMNE:2015:3073

Omgevingsvergunning, evenementenvergunning en ontheffing van verbod om buiten een inrichting geluidhinder te veroorzaken ten behoeve van het Soendafestival. Naar het oordeel van de…

ECLI:NL:RBMNE:2015:2392

Besluit tot oplegging van last onder dwangsom vanwege het aanbrengen van reclame op onder meer de gevel van advocatenkantoor wordt geschorst omdat verweerder, door handhavend op te…

ECLI:NL:RBOVE:2015:1335

Beroep tegen verleende omgevingsvergunning voor bouw van commerciële ruimte waarin Hema, Boni supermarkt en dierenspeciaalzaak worden gehuisvest te Heino, ongegrond verklaard.

ECLI:NL:RVS:2015:242 Raad van State, 201404153/1/A1

Datum uitspraak: 4-2-2015
Datum publicatie: 4-2-2015
Zittingsplaats: ‘s-Gravenhage

Procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 28 juni 2011 heeft het college aan KPN B.V. een l…

Next Page »