ECLI:NL:RVS:2019:3905

Bij besluit van 30 mei 2017 heeft het college, voor zover thans nog van belang, geweigerd aan [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van een zomereik op het…

ECLI:NL:RBMNE:2019:5338

De rechtbank vernietigt de bestreden besluiten en herroept de opdracht tot afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. De provincie heeft niet goed kunnen motiveren waarom het…

ECLI:NL:RVS:2019:3560

Bij besluit van 22 maart 2017 heeft het college aan [belanghebbende] omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een woning op het perceel [locatie] te Emmen (hierna: het perceel).

ECLI:NL:RBNNE:2019:4270

ESD-SIC BV, last onder dwangsom, artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer , Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012, StAB-advies, petroleumcokes een bodembedreigende…

ECLI:NL:RVS:2019:3165

Bij besluit van 7 februari 2017 heeft het college omgevingsvergunning verleend aan Marina Resort Poort van Amsterdam B.V. (hierna: het Resort) voor het oprichten van een…

ECLI:NL:RVS:2019:3168

Bij besluit van 7 juni 2017 heeft het college geweigerd aan [appellant] omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een trainingshal op het perceel [locatie] te Haaksbergen.

ECLI:NL:RBNNE:2019:3853

Omgevingsvergunning drijvend zonnepark op de Lippe Gabriëlsplas te Ureterp De rechtbank is van oordeel dat verweerder in dit geval in redelijkheid geen gebruik heeft gemaakt van zijn…

ECLI:NL:RBNHO:2019:7699

Allereerst wordt overwogen dat de beslissing om al dan niet met toepassing van artikel 9, eerste lid, van de Wegenwet een weg aan het openbaar verkeer te onttrekken tot de bevoegdheid…

ECLI:NL:RBMNE:2019:2242

ECLI:NL:RBMNE:2019:2240

Next Page »