Het Notarieel in de lift: drie partners en nieuwe notaris erbij

Het Notarieel, een recent snel gegroeid notariskantoor met vijf vestigingen in het oosten van het land, zit nog steeds flink in de lift. Recent benoemde het kantoor drie nieuwe partners, en ook is er een nieuwe notaris beëdigd in de persoon van Marina Stokroos (foto).

Gerechtshof veroordeelt notaris tot betaling vier ton na beroepsfout

Notaris Chris-Jan Schuite uit Apeldoorn is onlangs door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot het terugbetalen van bijna 400.000 euro – plus rente sinds 2006 – aan de executeur van de erfgenamen van een voormalige, inmiddels overleden cliënt. Het hof acht hem schuldig aan een dure beroepsfout bij het opmaken van een leningsakte.

HR: geen cassatie mogelijk tegen notariële tuchtrechtelijke beslissingen Hof

Tuchtrechtspraak over notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen wordt in hoger beroep uitgeoefend door het Gerechtshof Amsterdam. Tegen beslissingen van het gerechtshof ‘is geen hogere voorziening toegelaten’. Het cassatieverzoek is dus niet-ontvankelijk, aldus de Hoge Raad.

Notaris tuchtrechtelijk aanspreekbaar voor optreden als bewindvoerder

Een notaris moet zich in voorkomende gevallen bij de tuchtrechter verantwoorden voor zijn optreden als bewindvoerder. Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam eind november beslist. Volgens het Hof houdt de handelwijze van de notaris als bewindvoerder ‘zodanig verband met het gedragsniveau dat van een notaris mag worden verwacht, dat de notaris zich voor zijn handelen als bewindvoerder tuchtrechtelijk moet verantwoorden’.

Personeelstekort in het notariaat loopt snel op

Het personeelstekort in het notariaat is dit jaar razendsnel gegroeid. Dat is een van de hoofdconclusies uit het nieuwe onderzoek Werken in het Notariaat van Sdu en de KNB. Ruim 40% van de bijna 650 respondenten geeft aan dat juridisch personeel moeili…

BFT: notaris moet scherper zijn op onderzoeksplicht rond geldverkeer

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT, de notariële toezichthouder) vindt dat notarissen scherper moeten zijn op hun onderzoeksplicht inzake geldstromen tussen partijen bij bijvoorbeeld vastgoed- en aandelentransacties. Het BFT heeft daarom een nieuw schema gepubliceerd met ‘handvatten voor de uitvoering van bestaande normen’.

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar authenticiteit handtekeningen

Een Amsterdamse notaris moet meewerken aan een deskundigenonderzoek naar de authenticiteit van handtekeningen onder een aandeelhoudersbesluit dat deel uitmaakt van een leveringsakte die zij heeft opgemaakt. Dat heeft de rechtbank Amsterdam in kort gedi…

Eerherstel voor vier notarissen die in de oorlog werden ontslagen

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft vier in de oorlog ontslagen notarissen eerherstel verleend. Zij zijn destijds door de bezetter oneervol ontslagen vanwege hun Joodse achtergrond of hun rol in het verzet. Nabestaanden hadden om het ee…

Notaris uit Breda zes maanden geschorst om benarde financiële situatie kantoor

Een notaris uit Breda is zes maanden geschorst nadat haar kantoor al sinds 2012 financieel ongezond was. Zij nam dit probleem bovendien niet serieus genoeg, aldus de Kamer voor het Notariaat ’s-Hertogenbosch. De kamer vreesde dat het kantoor niet meer aan de financiële verplichtingen zou kunnen voldoen en dat de notariële onafhankelijkheid verloren zou gaan.

Nysingh versterkt Utrechts kantoor met notaris Bart Terhorst

Nysingh heeft het notariaat in zijn recent geopende Utrechtse vestiging versterkt met notaris Bart Terhorst als nieuwe partner. Terhorst komt over van HVG Law, waar hij de afgelopen 25 jaar aan verbonden was.

Next Page »