Drie gelijktijdige beëdigingen bij VBC Notarissen

VBC Notarissen maakt melding van drie nieuwe, gelijktijdige beëdigingen van kantoorgenoten: zo is partner Jeroen Veenhof (foto) bij Koninklijk Besluit benoemd tot notaris in Amersfoort. Verder zijn Willem-Jan Schakel en Jeroen van der Kloes toegevoegd notaris geworden in respectievelijk Amersfoort en Amsterdam.

Bloemendaalsoapzaak: onzetting uit het ambt van notaris Bakker omgezet naar berisping

Nadat een eerder herzieningsverzoek van voormalig notaris Johan Bakker (werkzaam bij Allen & Overy) in de zaak tussen de broers De Jong al was toegewezen, heeft het gerechtshof Amsterdam in het heropende hoger beroep op 13 juni bepaald dat de eerde…

Bloemendaalsoapzaak: onzetting uit het ambt van notaris Bakker omgezet naar berisping

Nadat een eerder herzieningsverzoek van voormalig notaris Johan Bakker (werkzaam bij Allen & Overy) in de zaak tussen de broers De Jong al was toegewezen, heeft het gerechtshof Amsterdam in het heropende hoger beroep op 13 juni bepaald dat de eerde…

Hof: Tuchtuitspraak mede gedaan door onbevoegd lid ‘nietig, maar niet non-existent’

Dat een onbevoegde belastingambtenaar deel uit maakte van de Kamer voor het Notariaat in een tuchtzaak, maakt de uitspraak van deze kamer – ontzetting uit het ambt – ‘nietig, maar niet non-existent’, aldus het Gerechtshof Amsterdam in een beslissing van 30 mei. Deze zaak – en nog 255 tuchtzaken – hoeven in dit licht niet opnieuw te worden behandeld. Verder is de ontzetting uit het ambt van de notaris uit Meppel vernietigd; wel is hij drie maanden geschorst.

Onbevoegde leden Belastingdienst in ruim 250 tuchtzaken tegen notarissen

In de afgelopen vier jaar waren bij 256 tuchtzaken bij de Kamer voor het Notariaat onbevoegde belastingambtenaren lid van de zittingscombinatie. Dit schrijft het Financieele Dagblad maandag op basis van eigen onderzoek. In het ergste geval moeten al de…

Symposium Notamail Verklaard 2017

Tijdens dit nieuwe jaarlijkse symposium wordt aan de hand van de Notamailberichten uit 2016 een praktische en wetenschappelijk verantwoorde verhandeling gegeven over de belangrijkste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Deze toelichting wordt gegeven door negen notariële hoogleraren, die hun bevindingen tevens hebben toevertrouwd aan een naslagbundel (onder redactie van Martin Schoenmaker en Hans Stubbé). U kunt er zeker van zijn dat uw kennis van het notariële recht weer volledig is aangescherpt!

Aantal notariële akten in eerste kwartaal 2017 met 17% gestegen

Het aantal gepasseerde akten in het notariaat is in het eerste kwartaal van 2017 opgelopen tot bijna 400.000. Dat is een stijging van 17% vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar, zo blijkt uit nieuwe factsheets van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Verder is het aantal toegevoegd notarissen in Nederland inmiddels tot boven de honderd gestegen.

OM: voor het eerst advocaat gehoord in Project Niet-Melders

De politie en FIOD hebben de afgelopen weken een advocaat, een belastingadviseur, een accountant en een notaris gehoord voor het niet melden van ongebruikelijke transacties of het niet doen van (volledig) cliëntenonderzoek. Het is voor het eerst dat een advocaat is gehoord in het ‘Project Niet-Melders’. Dat laat het OM weten in een persbericht.

010Notaris strikes again: geslaagde wraking leden Kamer voor het Notariaat

Kandidaat-notaris en 010Notaris-eigenaar Richard Klemann, die voor een verlenging van zijn waarnemerschap naar de Kamer voor het Notariaat moest, trof in de zittingscombinatie twee notarisleden van kantoren uit zijn buurt aan. Directe concurrenten, redeneerde hij, die partijdig over hem zouden kunnen oordelen. Klemann wraakte deze leden, en met succes: de wrakingskamer in ’s-Hertogenbosch wees zijn verzoeken vorige week toe. Het is de nieuwste overwinning in zijn strijd om in het betreffende protocol werkzaam te blijven.

Overstap in Enschede: notaris Ten Vergert van KienhuisHoving naar Damsté

Een overstap in Enschede: notaris en vastgoedspecialist Arjan ten Vergert stapt over van KienhuisHoving naar Damsté advocaten – notarissen, waar hij toetreedt als partner. Als notaris versterkt hij de sectie (commercieel) vastgoed van het kantoor.

Next Page »