Renteafspraken in de nieuwe Successiewet

De auteurs bespreken de fiscale gevolgen van renteafspraken tussen de erfgenamen. In de nieuwe Successiewet zal een renteafspraak die is gebaseerd op een testament (met een tenzij-clausule) of de wettelijke…

Intrekking besluiten in verband met wijziging Successiewet op 1 januari 2010

In verband met de wijziging van de Successiewet trekt de staatssecretaris van Financiën een aantal beleidsbesluiten in op 1 januari 2010. Zoals meerdere malen aangekondigd, wordt onder meer de resolutie…

Bestaande ANBI’s moeten vóór 6 januari 2010 verklaring naar inspecteur sturen

Met ingang van 1 januari 2010 wordt de regeling voor algemeen nut beogende instellingen aangescherpt (zie FBN 2009, nr 66). Een instelling die thans als een ANBI is aangemerkt, moet vóór 6 januari 2010…

Hof Amsterdam: notaris had fout toch niet hoeven te melden aan de fiscus

Op 24 november 2005 had de notariskamer van Hof Amsterdam een berisping opgelegd aan notaris N omdat hij de Belastingdienst er niet op had gewezen dat ter zake van de nalatenschap waarbij hij als mede…

Nieuwe antwoorden inzake wetsvoorstel wettelijke gemeenschap van goederen

De minister van Justitie heeft antwoord gegeven op nieuwe vragen die de Eerste Kamer heeft gesteld inzake het wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen.

Uitsluitingsclausule…

Notariskantoor had niet klachtwaardig gehandeld tegenover de legataris

M en V zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Enige weken vóór zijn overlijden heeft M een testament opgesteld waarin hij zijn kinderen heeft aangewezen als zijn erfgenamen. Verder is aan V gelegateerd…

SW: ondanks taxaties moest woning op hogere verkoopprijs worden gesteld

X c.s. hebben een woning geërfd van hun zus die op 25 februari 2008 is overleden. Het huis is in juni 2008 verkocht voor € 327.400. In de successieaangifte van 4 oktober 2008 is de waarde van de woning gesteld op € 253…

Aftrek van uitvaartkosten door de jaren tot en met 2008

Per 1 januari 2009 is de aftrek van buitengewone uitgaven als bedoeld in artikel 6.16 e.v. Wet IB 2001 komen te vervallen. Dit heeft onder meer tot gevolg gehad dat de kosten die verband houden met het…

Tweede Kamer akkoord met Belastingplan 2010 en aanverwante wetsvoorstellen

Zoals bekend heeft de Tweede Kamer vorige week ingestemd met het Belastingplan 2010 en andere fiscale wetsvoorstellen. Voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor het notariaat, waaronder…

Herziening SW: staatssecretaris beantwoordt vragen van de Eerste Kamer

De staatssecretaris van Financiën heeft thans antwoord gegeven op vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel inzake de Successiewet. Wij maakten de volgende selectie.

- Volgens de staatssecretaris…

« Previous Page