Notaris laat Diabetes Fonds in de kou staan: twee maanden schorsing

Een passieve notaris die ongewoon laat een erfenis voor de Stichting Diabetes Fonds afwikkelde, is hiervoor in hoger beroep twee maanden geschorst. In eerste aanleg, bij de Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden, kwam hij nog weg met een berisping. Hiertegen ging de notaris in beroep. De Stichting Diabetes Fonds was in de betreffende nalatenschap benoemd… lees verder

Volgens rechter gold hypotheekrecht niet voor juridische en taxatiekosten

Een woning is op verzoek van de eerste hypotheekhouder (H) onderhands verkocht als bedoeld in artikel 3:268 BW. H heeft aan notaris N een verklaring als bedoeld in artikel 3:270 lid 3 BW overgelegd waarin…

Rapport van evaluatie ‘Wet koop onroerende zaken’ naar de Tweede Kamer

Op 1 september 2003 is de Wet koop onroerende zaken in werking getreden. Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel heeft de minister van Justitie toegezegd de wet 5 jaar na haar inwerkingtreding te zullen evalueren…

Sdu Uitgevers lanceert in crisistijd vacaturebank voor juristen

Sdu Uitgevers lanceert vandaag Juristopmaat.nl, een vacaturebank voor alle juristen in Nederland. De uitgever zet op deze wijze een eerste stap naar een belangrijke positie binnen het carrièredomein van juristen…

Borgstelling ging teniet doordat de schuld overging op een derde

X heeft zich borg gesteld voor een schuld die A BV heeft aan Y. Enige tijd later is de schuld met toestemming van Y overgenomen door een derde (B BV). Deze nieuwe schuldenaar voldoet evenwel niet aan haar aflossing…

Hypotheekrecht was reeds vóór de overdracht van pand mondeling opgezegd

Ten overstaan van notaris N is een kantoorpand overgedragen. Vóór de levering heeft N contact gehad met een medewerker van een ander notariskantoor (hierna N2) in verband met royement van een derde hypotheekhouder …

Notaris handelde onrechtmatig bij wijziging van statuten familiestichting

Vader heeft tijdens leven een aantal onroerende zaken overgedragen aan een stichting waarvan vader en één van zijn kinderen (X) de bestuurders zijn. Na het overlijden van vader heeft notaris N op initiatief…

Wijziging van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet per 2010

In dit artikel wordt ingegaan op de werking van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten op grond van het thans ingevoerde maar ten tijde van de publicatie van dit artikel nog wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet…

Ook volgens Hof had echtgenote recht op helft van overwaarde woning

M en V zijn in 1989 gehuwd op huwelijkse voorwaarden waarin onder meer de volgende clausule is opgenomen: “Indien staande huwelijk onroerend goed wordt gekocht, dat zal dienen als echtelijke woning […]…

Waardestijging huis viel naar rato van kwijtschelding onder uitsluitingsclausule

M en V zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Tijdens het huwelijk heeft M een woning van zijn vader verworven voor een koopprijs van € 235.000. De koopprijs is gefinancierd met een lening van zijn vader van
€ 183…

Next Page »