Online cursus Internationaal familierecht voor het notariaat

Meer over deze cursus Als (kandidaat-)notaris komt u steeds meer in aanraking met Europese regelgeving. Drie verordeningen vormen de basis voor deze cursus: Erfrecht Verordening (Europese verklaring van erfrecht), Huwelijksvermogensrecht Verordening en de Partnerschapsvermogensrecht Verordening. Bestemd voor: (kandidaat-)notarissen en estate planners Deze verordeningen zijn onder andere relevant om te bepalen welke rechtskeuze partijen kunnen maken in hun huwelijkse-… lees verder

Webinar E-commerce en douane

Meer over deze cursus De handel in producten via internet (en platforms) neemt toe. Door de coronamaatregelen wordt deze handel via internet zelfs nog meer gestimuleerd. Veel van deze goederen komen uit niet-EU-landen. Dat betekent dat de goederen een grens passeren en er een douaneaangifte moet worden ingediend voor deze goederen. Vanaf 1 juli 2021… lees verder

Verdiepingscursus Actualiteiten Aanbestedingsrecht**

Meer over deze cursus Bestemd voor: advocaten en juristen Het aanbestedingsrecht is sterk in beweging. Jaarlijks zijn er ongeveer 200 gerechtelijke uitspraken en ook op politiek niveau zijn er voortdurend ontwikkelingen. Zo ligt er een nieuw maatregelenpakket voor de verbetering van de rechtsbescherming bij aanbesteden bij de Tweede Kamer. Al deze ontwikkelingen blijven niet zonder… lees verder

Online cursus Actualiteiten Asielrecht*

Meer over deze cursus Mensen die in Nederland asiel aanvragen hebben recht op (juridische) bijstand. Het asielrecht is ingewikkelde materie, omdat zowel nationale als Europese wetten en regels gelden en vanwege de raakvlakken met sociale zekerheid en het strafrecht. Deze cursus geeft u een compleet en helder overzicht van de belangrijkste aspecten van het asielrecht,… lees verder

Actualiteiten asielrecht*

Meer over deze cursus Mensen die in Nederland asiel aanvragen hebben recht op (juridische) bijstand. Het asielrecht is ingewikkelde materie, omdat zowel nationale als Europese wetten en regels gelden en vanwege de raakvlakken met sociale zekerheid en het strafrecht. Deze cursus geeft u een compleet en helder overzicht van de belangrijkste aspecten van het asielrecht,… lees verder

Actualiteiten vreemdelingen aan het werk**

Meer over deze cursus U weet waarschijnlijk wel welke drie categorieën vreemdelingen er volgens de Wet arbeid vreemdelingen en Vreemdelingenwet zijn. Maar hoe zit het nu precies tussen EU-onderdanen en derdelanders? Wanneer is een tewerkstellingsvergunning (twv) nodig en wanneer wordt er wel of geen twv afgegeven? En wat zijn daar dan de fiscale gevolgen van?… lees verder

Verdiepingscursus procederen in asielzaken**

Meer over deze cursus Als asieladvocaat moet u uiteraard goed op de hoogte zijn van de belangrijkste, actuele procedurele aspecten wanneer u uw cliënt bij staat in de voornemenprocedure bij de IND, maar ook wanneer u besluit namens uw cliënt in beroep te gaan tegen het besluit van de IND bij de rechtbank. Welke valkuilen… lees verder

Actualiteiten vreemdelingen aan het werk**

Meer over deze cursus U weet waarschijnlijk wel welke drie categorieën vreemdelingen er volgens de Wet arbeid vreemdelingen en Vreemdelingenwet zijn. Maar hoe zit het nu precies tussen EU-onderdanen en derdelanders? Wanneer is een tewerkstellingsvergunning (twv) nodig en wanneer wordt er wel of geen twv afgegeven? En wat zijn daar dan de fiscale gevolgen van?… lees verder

Internationaal familierecht voor het notariaat

Meer over deze cursus Bestemd voor: (kandidaat-)notarissen en estate planners Als (kandidaat-)notaris komt u steeds meer in aanraking met Europese regelgeving. Drie verordeningen vormen de basis voor deze cursus: Per 17 augustus 2015 is het mogelijk dat u wordt gevraagd om een Europese verklaring van erfrecht op te stellen. Deze Europese verklaring van erfrecht vindt zijn oorsprong… lees verder

Internationaal familierecht voor het notariaat

Meer over deze cursus Bestemd voor: (kandidaat-)notarissen en estate planners Als (kandidaat-)notaris komt u steeds meer in aanraking met Europese regelgeving. Drie verordeningen vormen de basis voor deze cursus: Per 17 augustus 2015 is het mogelijk dat u wordt gevraagd om een Europese verklaring van erfrecht op te stellen. Deze Europese verklaring van erfrecht vindt zijn oorsprong… lees verder

Next Page »