ECLI:NL:RBROT:2021:8409

Afkoelingsperiode afgekondigd voor vier maanden. De rechtbank heeft bepaald dat zij uiterlijk een maand na de uitspraak moet worden geïnformeerd over de voortgang van de akkoordprocedure.

ECLI:NL:RBROT:2021:8386

weigering schone lei, verlenging termijn schuldsaneringsregeling

ECLI:NL:RBROT:2021:6168

ECLI:NL:RBNNE:2021:244

WHOA beschikking inzake aanwijzing herstructureringsdeskundige op verzoek van de schuldenaar

ECLI:NL:RBROT:2020:12285

Verzet ongegrond verklaard nu gebleken is dat verzoekster opdrachten heeft gegeven aan verweerster.

ECLI:NL:RBROT:2020:12284

Afwijzing faillissementsaanvraag vanwege corona-gerelateerde omstandigheden. De reden voor het nog niet volledig voldoen van de openstaande vorderingen ligt in de terugval in inkomsten…

ECLI:NL:OGEAC:2020:273

Faillissement Bell. Verzoek om bevel aan curatoren ex artikel 65 Faillissementsbesluit tot inzage afgewezen. Verzoekers zijn als ‘bondholders’ geen schuldeisers en curatoren hebben…

ECLI:NL:RBROT:2020:9327

verweerder heeft voldoende tijd en mogelijkheden gehad om een WSNP-verzoek in te dienen. Bij nader uitstel van de behandeling van het faillissementsrekest voor het indienen van een…

ECLI:NL:RBROT:2020:9053

Toewijzing verzoek dwangakkoord, artikel 287a Faillissementswet . De rechtbank is van oordeel dat het voorstel het uiterste is waartoe verzoeker in staat moet worden geacht. Verzoeker is…

ECLI:NL:RBROT:2020:9049

Afwijzing verzoek dwangakkoord, artikel 287a Faillissementswet . Onvoldoende aannemelijk dat het voorstel het uiterste is waartoe verzoekster in staat moet worden geacht.

Next Page »