ECLI:NL:RBROT:2019:10688

Toewijzing tussentijds beëindiging schuldsaneringsregeling wegens aanhoudende tekortkomingen in onder meer de informatieverplichting en sollicitatieverplichting.

ECLI:NL:RBROT:2020:891

Faillietverklaring van een Nederlandse bestuurder van een buitenlandse beheerder van een beleggingsinstelling – verbod aanbieden deelnemingsrechten zonder vergunning – verweer…

ECLI:NL:RBROT:2020:786

Afwijzing dwangakkoord (art. 287a Fw.) Niet maximaal haalbare. Vermogensbestanddelen buiten beschouwing gelaten. Aannemelijk dat over bedragen die door ouders van verzoekster in…

ECLI:NL:RBROT:2020:787

Afwijzing Wsnp-verzoek (art. 284, 288 Fw). Eén schuld. Niet te goeder trouw onbetaald gelaten. Geen regeling getroffen en schuldeiser gedwongen om rechtsmaatregelen te treffen. Niet…

ECLI:NL:RBROT:2020:746

Eigen aangifte faillietverklaring – aangever niet-ontvankelijk verklaard in verzoek tot faillietverklaring – naar verwachting geen te executeren vermogen.

ECLI:NL:RBROT:2020:747

Eigen aangifte faillietverklaring – aangever niet-ontvankelijk verklaard in verzoek tot faillietverklaring – naar verwachting geen te executeren vermogen.

ECLI:NL:RBDHA:2019:12388

Afwijzing verzoek tot wraking van de voorzitter van de wrakingskamer, die een wrakingsverzoek tegen een meervoudige kamer behandelde. Verzoeker heeft aan het wrakingsverzoek ten…

ECLI:NL:OGEAC:2019:244

Ontslag curatoren in faillissement Banco del Orinoco afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2019:10953

Afwijzing wrakingsverzoek. De eerste wrakingsgrond was gelegen in een procedurele beslissing, te weten de kennisgeving van de rechter-commissaris dat de mogelijkheid bestond dat bij het…

ECLI:NL:OGEAC:2019:217

Omzetting noodregeling Banco del Orinoco in faillissement

Next Page »