ECLI:NL:OGEAC:2020:273

Faillissement Bell. Verzoek om bevel aan curatoren ex artikel 65 Faillissementsbesluit tot inzage afgewezen. Verzoekers zijn als ‘bondholders’ geen schuldeisers en curatoren hebben…

ECLI:NL:RBROT:2020:9327

verweerder heeft voldoende tijd en mogelijkheden gehad om een WSNP-verzoek in te dienen. Bij nader uitstel van de behandeling van het faillissementsrekest voor het indienen van een…

ECLI:NL:RBROT:2020:9052

Toewijzing verzoek dwangakkoord, artikel 287a Faillissementswet . De aangeboden regeling is gebaseerd op een bedrag van € 15.000,- dat door een derde eenmalig beschikbaar is gesteld,…

ECLI:NL:RBROT:2020:9053

Toewijzing verzoek dwangakkoord, artikel 287a Faillissementswet . De rechtbank is van oordeel dat het voorstel het uiterste is waartoe verzoeker in staat moet worden geacht. Verzoeker is…

ECLI:NL:RBROT:2020:9049

Afwijzing verzoek dwangakkoord, artikel 287a Faillissementswet . Onvoldoende aannemelijk dat het voorstel het uiterste is waartoe verzoekster in staat moet worden geacht.

ECLI:NL:RBROT:2020:9051

Toewijzing verzoek dwangakkoord, artikel 287a Faillissementswet . De rechtbank is van oordeel dat het voorstel het uiterste is waartoe verzoeker in staat moet worden geacht. Verzoeker…

ECLI:NL:RBROT:2020:9050

Toewijzing verzoek dwangakkoord, artikel 287a Faillissementswet . De rechtbank is van oordeel dat het voorstel het uiterste is waartoe verzoekster in staat moet worden geacht. Voldoende…

ECLI:NL:RBDHA:2020:7771

Afwijzing WSNP Verzoeker werkt in bedrijf van partner tegen een laag loon. Gelet op zijn ervaring en opleiding kan hij meer inkomen verwerven maar heeft zich niet bereid verklaard te…

ECLI:NL:RBDHA:2020:7188

Het verzoek tot aanhouding wordt afgewezen. In het licht van de gang van zaken in de hoofdzaak met betrekking tot de zitting van 3 maart 2020 mag van verzoeker verwacht worden dat hij…

ECLI:NL:RBROT:2020:6670

Toekenning verzoek dwangakkoord.

Next Page »