ECLI:NL:RBDHA:2019:9223

Wraking. Toewijzing wrakingsverzoek. Verzoeker werd gehoord naar aanleiding van een bevel tot inbewaringstelling op grond van artikel 87 Faillissementswet . Hij heeft ter gelegenheid van…

ECLI:NL:RBMNE:2019:4075

ECLI:NL:RBMNE:2019:3990

ECLI:NL:GHAMS:2017:1811

ECLI:NL:GHAMS:2017:1812

ECLI:NL:RBROT:2017:3057

afwijzing verzoek toelating WSNP. Schulden niet te goeder trouw laten ontstaan en onbetaald gelaten. Ondanks hoge schuld aan Rabobank nieuwe schulden bij de bank aangegaan. Niet…

ECLI:NL:RBDHA:2017:3876

Kort na toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling voortijdige beëindiging van de regeling wegens het belemmeren dan wel frustreren van de schuldsaneringsregeling (art. 350…

ECLI:NL:RBDHA:2017:3875

Verzoek dwangakkoord. Verwijzing naar Rb. Den Haag 23-03-2017 ECLI:NL:RBDHA:2017:2806. Is schuldhulpverleningsstichting een instelling als bedoeld in art. 48 WCK of art. 285, eerste lid,…

ECLI:NL:RBOVE:2015:1084

Faillissement. Actio pauliana. Geen stille verpanding. Ingeval van stille cessie bij onderhandse akte geldt registratie van de akte ingevolge artikel 3:94 lid 3 BW als constitutief…