ECLI:NL:RBDHA:2020:7771

Afwijzing WSNP Verzoeker werkt in bedrijf van partner tegen een laag loon. Gelet op zijn ervaring en opleiding kan hij meer inkomen verwerven maar heeft zich niet bereid verklaard te…

ECLI:NL:RBDHA:2020:7188

Het verzoek tot aanhouding wordt afgewezen. In het licht van de gang van zaken in de hoofdzaak met betrekking tot de zitting van 3 maart 2020 mag van verzoeker verwacht worden dat hij…

ECLI:NL:RBROT:2020:6670

Toekenning verzoek dwangakkoord.

ECLI:NL:RBROT:2020:6616

Afwijzing verzoek toelating schuldsaneringsregeling, artikel 288 Faillissementswet . Fraudeschulden aan de gemeente Rotterdam, niet tegen de beslissing in beroep gegaan. Het is de…

ECLI:NL:RBROT:2020:6617

Afwijzing verzoek toelating schuldsaneringsregeling, artikel 288 Faillissementswet . Schulden niet te goeder trouw laten ontstaan. Verzoeker heeft een schuld aan de Belastingdienst,…

ECLI:NL:RBROT:2020:6618

Vordering wordt door verweerster gemotiveerd betwist, verzoeker is er niet in geslaagd aan te tonen dat deze betwisting aanstonds verworpen dient te worden.

ECLI:NL:RBNNE:2020:1990

Herhaald faillissementsverzoek. Geen nieuwe feiten. Niet-ontvankelijk.

ECLI:NL:RBROT:2020:4608

Toewijzen verzoek: Verweerder heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij niet voor deze onbetaald gelaten vordering kan worden aangesproken nu hij heeft erkend dat hij de…

ECLI:NL:RBROT:2020:4549

- Afwijzen faillissementsverzoek – hoofdelijke aansprakelijkheid – verzoekster kan momenteel niet in redelijkheid tot uitoefening van de bevoegdheid tot het aanvragen van het…

ECLI:NL:RBROT:2020:4550

Toewijzing verzoek dwangakkoord – Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis (TARIC)

Next Page »