ECLI:NL:RBDHA:2019:12388

Afwijzing verzoek tot wraking van de voorzitter van de wrakingskamer, die een wrakingsverzoek tegen een meervoudige kamer behandelde. Verzoeker heeft aan het wrakingsverzoek ten…

ECLI:NL:OGEAC:2019:244

Ontslag curatoren in faillissement Banco del Orinoco afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2019:10953

Afwijzing wrakingsverzoek. De eerste wrakingsgrond was gelegen in een procedurele beslissing, te weten de kennisgeving van de rechter-commissaris dat de mogelijkheid bestond dat bij het…

ECLI:NL:OGEAC:2019:217

Omzetting noodregeling Banco del Orinoco in faillissement

ECLI:NL:RBROT:2019:7479

Verweerster wil woning verzoekers ontruimen wegens niet inlopen huurachterstand, oneigenlijk gebruik woning en (geluids)overlast. Ontruimingsvonnis echter ruim een jaar oud en alleen…

ECLI:NL:RBROT:2019:7481

Verzoek toepassing schuldsaneringsregeling afgewezen. Veel en hoge schulden die verband houden met de onderneming van verzoekster. Daarnaast een hoge schuld aan het CJIB door…

ECLI:NL:RBROT:2019:7480

Afwijzing verzoek voorlopige voorziening tegen derde aanzegging tot ontruiming.

ECLI:NL:RBROT:2019:7482

Toekenning schone lei ondanks naheffingsaanslagen Belastingdienst in verband met schenkingen. De aanslagen staan nog niet onherroepelijk vast en zijn onderdeel van een lopende procedure….

ECLI:NL:RBDHA:2019:9223

Wraking. Toewijzing wrakingsverzoek. Verzoeker werd gehoord naar aanleiding van een bevel tot inbewaringstelling op grond van artikel 87 Faillissementswet . Hij heeft ter gelegenheid van…

ECLI:NL:RBMNE:2019:4075

Next Page »