OR-cursus: Inzicht in de financiële cyclus

Meer over deze cursus Financiën zijn niet zo lastig, wel het gebruikte vakjargon. Deze cursus staat in het teken van het opdoen van kennis en inzicht in de financiële wereld en vooral structuur te krijgen in wat de OR hiermee wel en ook niet kan doen. Welke informatie is relevant en welke niet? Hoe lees je deze informatie… lees verder

Online cursus Reorganisatie en arbeidsrechtelijke aandachtspunten**

Meer over deze cursus Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies. Door veranderde marktomstandigheden of tegenvallende bedrijfsresultaten zien veel bedrijven zich vaak genoodzaakt om hun organisatie kritisch onder de loep te… lees verder

Online cursus Fiscale aspecten van arbeids- en vaststellingsovereenkomsten in Coronatijd**

Meer over deze cursus Het fiscale arbeidsrecht: fiscale aandachtspunten bij het opstellen van arbeids- en/of vaststellingsovereenkomsten in Coronatijd. Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies. Bestemd voor: arbeidsrechtadvocaten, rechtsbijstandsjuristen en juristen in… lees verder

Procederen in eerste aanleg*

Meer over deze cursus Voor veel advocaten lijkt procederen een ‘easy going’ proces. U doet het immers vaak genoeg. Echter, u weet ook een rechtszaak kan alle kanten opgaan en rare wendingen krijgen. Als u als advocaat besluit te procederen moet u daarom altijd goed beslagen ten ijs komen bij de rechter. Het is van… lees verder

Jurisprudentie Burgerlijk (proces)recht*

Meer over deze cursus Burgerlijk procesrecht is voortdurend in beweging. Elk jaar vinden enorm veel rechtszaken plaats op veel verschillende gebieden met aansluitend een stroom aan vonnissen en arresten, die een belangrijke impact hebben op wetgeving en toekomstige zaken. Welke uitspraken kunt u (mogelijk) verwachten? Tijdens deze middag krijgt u een goed en helder overzicht… lees verder

Online cursus (Internationale) Handelscontracten**

Meer over deze cursus Tijdens deze cursus Internationale handelscontracten wordt uitgebreid ingegaan op de diverse aspecten van distributie, agentuur en franchiseovereenkomsten. Zo hoort u: Wat maakt een distributieovereenkomst tot een distributieovereenkomst? Wat betekent deze kwalificatie in de praktijk? Wat zijn de kenmerken van agentuur en franchise? Met name wanneer het mededingingsrecht in beeld komt, dient… lees verder