Vader overlijdt. Mag dochter Diane in de huurwoning blijven?

Ik schrik ervan. Hij was nog geen 60. En dochter Diane is 24, als hij -haar vader – plotseling overlijdt bij een ongeluk. Haar ouders zijn gescheiden; ze woonde altijd bij haar moeder, maar sinds drie jaar bij hem. In een sociale huurwoning, 600 euro per maand. En nu is hij er opeens niet meer…… lees verder

Huurrecht woonruimte: knelpunten in veelbelovende wetsvoorstellen van 2021

Er komen dit jaar veelbelovende wetsvoorstellen inzake het huurrecht aan, al zijn ze niet zonder knelpunten. Zo is het de vraag of de beperkte huurstijging huurders in de vrije sector de bescherming gaat bieden die de ‘Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten’ beoogt. En hoe zit het met het verruimen van de tijdelijke huurcontracten met het… lees verder

Baanbrekend vonnis: Huurvermindering voor horeca-ondernemers vanwege lockdown

In een recente, spraakmakende uitspraak ziet de rechtbank in Den Haag aanleiding om de huur van twee Haagse horeca-exploitanten voor de helft te verminderen, als gevolg van de lockdown. Het betreft de eerste uitspraak (niet gepubliceerd) in een zogenoemde bodemprocedure waarin de rechtbank oordeelt dat gelet op de aard en omvang van de coronacrisis, sprake… lees verder

Update huurrecht: bedrijfsruimte en faillissement

Het lijkt er sterk op dat er een ware faillissementsgolf aankomt als gevolg van de coronacrisis. Grote kans dat de failliet een huurder of verhuurder is; het faillissement heeft dan ook invloed op de andere partijen bij de huurovereenkomst (bijvoorbeeld de medehuurder, onderhuurder of de garant). In de whitepaper ‘Bedrijfsruimte en insolventie’ worden de belangrijkste… lees verder

Andrada Tiru over haar eerste pleidooi: ‘Met deze advocaat was niet te communiceren’

In de rubriek Mijn eerste pleidooi vertellen advocaten over de eerste keer dat ze in de rechtbank het woord mochten voeren. De meeste advocaten kunnen zich hun eerste pleidooi nog levendig herinneren. Bij het rechtbankdebuut van Andrada Gabriela Tiru (Simmons & Simmons) zat het venijn in de staart. Andrada Gabriela TiruAdvocaat Commercial Contracting bij Simmons… lees verder

Overlast van de buren tijdens de coronacrisis: hoe gaat de rechter daarmee om?

Nu veel mensen vanwege de ‘intelligente lock-down’ genoodzaakt zijn zo veel mogelijk thuis te blijven, kunnen de irritaties en frustraties tussen buren hoog oplopen. De coronacrisis heeft voor een geheel nieuw probleem gezorgd: structurele geluidsoverlast van de buren.

Leidt een hittegolf tot minder huur?

Wanneer het in een huurwoning tussen 1 april en 1 oktober vrijwel dagelijks warmer is dan 25°C, is zo’n woning dan nog normaal bewoonbaar? Of mogen we zo’n woning in huurrechtelijk opzicht ‘gebrekkig’ noemen?

Kersverse uitspraken van rechters over huurbetaling en de coronacrisis

Begin juni zijn er meerdere uitspraken gepubliceerd over huurbetalingen in relatie tot de coronacrisis. Net als bij eerdere zaken bogen rechters zich over de vraag of er sprake is van een gebrek in de zin van artikel 7:204 BW en dit grond biedt voor huurvermindering. Op basis van de meest recente uitspraken kan gesteld worden… lees verder

Coronacrisis en huurovereenkomsten: kan een huurder huurkorting afdwingen?

Covid-19 heeft een enorme impact op het dagelijks leven, maar ook op het Nederlands recht. Ook in het huurrecht ontkomt men niet aan de gevolgen. Een huurder kan financieel in de problemen komen als hij zijn onderneming tijdelijk moet sluiten wanneer de overheid dat eist om het virus te beteugelen. Op 12 maart 2020 besliste… lees verder

De valkuilen van de spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

De spoedwet die het mogelijk maakt om tijdelijke huurovereenkomsten voor woningen tijdens de coronacrisis tijdelijk te verlengen, blijkt niet zonder valkuilen te zijn. De wet biedt bijvoorbeeld geen bescherming voor specifieke doelgroepen en zijn de termijnen voor weigering zeer kort. De ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ is per 25 april 2020 in werking getreden. Deze… lees verder

Next Page »