Lachgas in een huurwoning? Pas op voor de verhuurder

Een woningcorporatie start een procedure tegen een huurder die tientallen flessen met lachgas in zijn huis had opgeslagen. Er is echter geen expliciet verbod op het bewaren van lachgas in een woning. Is er dan sprake van een wanprestatie van de huurder, en zo ja, waar bestaat deze uit? Mijn zoon van 18 heeft het… lees verder

Huurrecht: schorsing ontruiming vanwege corona

Over huurprijsvermindering in verband met de coronacrisis zijn al veel uitspraken gepubliceerd. Recent zijn twee uitspraken gepubliceerd waaruit blijkt dat corona-omstandigheden ook gevolgen kunnen hebben voor de tenuitvoerlegging van ontruimingsvonnissen. Schorsing tenuitvoerlegging Een uitspraak kan in beginsel na betekening ten uitvoer worden gelegd. Het instellen van een rechtsmiddel schorst de tenuitvoerlegging, ook wel als ‘executie’… lees verder

Corona en huurprijsvermindering: de rol van de TVL en hoe om te gaan met de toekomst

In mijn bijdrage van 22 maart 2021 besprak ik enkele opvallende elementen uit de eerste gepubliceerde bodemuitspraken met betrekking tot huur en corona. Sindsdien zijn er weer enkele interessante uitspraken gepubliceerd en is de kwestie aan de Hoge Raad voorgelegd. In deze bijdrage bespreek ik de rol van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (‘TVL’) en hoe… lees verder

Update huurrecht: wat te doen aan discriminatie op de woningmarkt?

Een dak boven je hoofd is een fundamenteel recht, dat is verankerd in art. 11 (1) IVESCR, art. 1 juncto 22 (2) van de Nederlandse Grondwet. Toch is er landelijk sprake van discriminatie op afkomst en seksuele geaardheid, blijkt uit het onderzoek door Art. 1 en Radar.  Onderzoek Art. 1 en Radar Uit het onderzoek blijkt… lees verder

‘Kun je me helpen, pa?’ – Huurovereenkomst of bruikleen?

Ik ken hem al heel lang, de buurman van mijn vader. Henk heet hij, 74 jaar inmiddels. Zijn leven is relaxt. Hij is met pensioen, rommelt wat aan, doet z’n boodschapjes. Toen ik nog thuis woonde, in Emmen, zag ik hem elke ochtend om een uur of tien wandelen met z’n hondje. Daar woont zijn… lees verder

Werkt de nieuwe kraakwetgeving contraproductief?

Op 30 maart 2021 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel over het aanscherpen van de kraakwetgeving aangenomen. Hierdoor wordt een strafrechtelijke ontruiming van kraakpanden sneller mogelijk. De rechter-commissaris (RC) moet daarover binnen 72 uur een beslissing nemen. Archieffoto: ANP Dit wetsvoorstel heeft als doel om ontruiming bij kraken sneller te regelen. Daar waar in de… lees verder

Rechter: ‘Raad voor Rechtsbijstand kan urenbeleid niet te streng en rigide toepassen’

De Raad voor Rechtsbijstand kan haar beleid over de doelmatige besteding van extra uren ‘niet te streng en rigide toepassen’ en moet maatwerk leveren. Dat heeft de Rechtbank Amsterdam onlangs gesteld, nadat een verzoek van een advocaat tot de vergoeding van extra uren in een huurzaak was afgewezen. De sociaal advocate stond een oudere Portugese… lees verder

Corona en huur: de eerste bodemuitspraken

Uit de eerste bodemuitspraken volgt dat het leerstuk van de onvoorziene omstandigheden veel mogelijk maakt voor huurders in nood. De verwachte verdieping van het juridisch debat is (vooralsnog) uitgebleven. In deze bijdrage bespreek ik enkele opvallende elementen uit de corona-rechtspraak. Onvoorziene omstandigheden Het is inmiddels duidelijk dat het leerstuk van de onvoorziene omstandigheden ex artikel… lees verder

Leidt huurbevriezing tot betere betaalbaarheid?

De Tweede Kamer heeft een motie van de SP aangenomen die oproept om de huren in de sociale huursector te bevriezen. In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Ollongren laten weten hoe ze deze motie gaat uitvoeren. Maar leidt huurbevriezing wel tot betere betaalbaarheid van wonen? Huurbevriezing betekent dat huurders in de gereguleerde huursector in… lees verder

Vader overlijdt. Mag dochter Diane in de huurwoning blijven?

Ik schrik ervan. Hij was nog geen 60. En dochter Diane is 24, als hij -haar vader – plotseling overlijdt bij een ongeluk. Haar ouders zijn gescheiden; ze woonde altijd bij haar moeder, maar sinds drie jaar bij hem. In een sociale huurwoning, 600 euro per maand. En nu is hij er opeens niet meer…… lees verder

Next Page »