Overlast van de buren tijdens de coronacrisis: hoe gaat de rechter daarmee om?

Nu veel mensen vanwege de ‘intelligente lock-down’ genoodzaakt zijn zo veel mogelijk thuis te blijven, kunnen de irritaties en frustraties tussen buren hoog oplopen. De coronacrisis heeft voor een geheel nieuw probleem gezorgd: structurele geluidsoverlast van de buren.

Leidt een hittegolf tot minder huur?

Wanneer het in een huurwoning tussen 1 april en 1 oktober vrijwel dagelijks warmer is dan 25°C, is zo’n woning dan nog normaal bewoonbaar? Of mogen we zo’n woning in huurrechtelijk opzicht ‘gebrekkig’ noemen?

Kersverse uitspraken van rechters over huurbetaling en de coronacrisis

Begin juni zijn er meerdere uitspraken gepubliceerd over huurbetalingen in relatie tot de coronacrisis. Net als bij eerdere zaken bogen rechters zich over de vraag of er sprake is van een gebrek in de zin van artikel 7:204 BW en dit grond biedt voor huurvermindering. Op basis van de meest recente uitspraken kan gesteld worden… lees verder

Coronacrisis en huurovereenkomsten: kan een huurder huurkorting afdwingen?

Covid-19 heeft een enorme impact op het dagelijks leven, maar ook op het Nederlands recht. Ook in het huurrecht ontkomt men niet aan de gevolgen. Een huurder kan financieel in de problemen komen als hij zijn onderneming tijdelijk moet sluiten wanneer de overheid dat eist om het virus te beteugelen. Op 12 maart 2020 besliste… lees verder

De valkuilen van de spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

De spoedwet die het mogelijk maakt om tijdelijke huurovereenkomsten voor woningen tijdens de coronacrisis tijdelijk te verlengen, blijkt niet zonder valkuilen te zijn. De wet biedt bijvoorbeeld geen bescherming voor specifieke doelgroepen en zijn de termijnen voor weigering zeer kort. De ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ is per 25 april 2020 in werking getreden. Deze… lees verder

De gevolgen van Covid-19 voor het verhuren van woonruimte: een overzichtsartikel

Het coronavirus heeft een enorme impact op het dagelijkse leven. Bedrijven zijn gesloten, werknemers verliezen inkomsten en iedereen moet afstand van elkaar houden. De situatie zorgt ook in de juridische wereld voor veel vraagstukken, ook voor huurders en verhuurders van woonruimte. Bijvoorbeeld, kan op dit moment een huurder nog ontruimd worden? En hoe zit het… lees verder

Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomst woonruimte van kracht

De spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten beoogt verlenging van de huurovereenkomst mogelijk te maken, zonder dat hierdoor huurbescherming ontstaat voor de huurder. De tijdelijke wet geldt sinds 21 april 2020, met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2020. Sinds 1 juli 2016 kunnen verhuurders woonruimte tijdelijk verhuren op basis van een nieuwe wet (artikel 7:271 lid 1… lees verder

Tijdelijke stop huisuitzettingen en spoedwet in verband met de coronacrisis

De coronacrisis brengt ook ontwikkelingen in het huurrecht teweeg. Verhuurders hebben afgesproken voorlopig geen huisuitzettingen te verrichten. Daarnaast komt er een spoedwet, die het mogelijk maakt om tijdelijke huurcontracten te verlengen tijdens deze crisis. Op 26 maart hebben minister Van Veldhoven van Wonen en Milieu en verschillende verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang)… lees verder

Renovatie of dringend onderhoud? That’s the question!

Een aankondiging in het plaatselijk nieuwsblad. Een woningcorporatie gaat een wijk sociale huurwoningen een grondige opknapbeurt geven. Ik vraag me af hoe lang het dit keer zal duren voordat de eerste huurder mij belt met de vragen ‘moet ik meewerken?’ en ‘krijg ik een verhuiskostenvergoeding?’. Ik check alvast de site van de corporatie en klik door naar de folder van het project. Daar prijkt het op de voorkant. Het R-woord: Renovatie. Als ik met mijn muis verder klik naar de aangekondigde werkzaamheden, vraag ik me af waarom…

Hennepteelt in huurwoningen: hoe zit het volgens het huurrecht?

Het vervaardigen, telen, opslaan of verkopen van hennepplanten in of vanuit een woning is strafbaar op grond van de Opiumwet.