Hoge Raad: derdengeldenrekening valt deels onder verschoningsrecht

Een advocaat hoeft de Belastingdienst geen informatie te geven over betalingen verricht via de derdengeldenrekening die zien op verstrekte opdrachten door een cliënt. Deze betalingen vallen onder het verschoningsrecht, zo blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad van deze week. In een civiele zaak had een advocaat een beroep op het verschoningsrecht gedaan. De… lees verder

Hoge Raad: opeenstapeling van dezelfde wrakingsverzoeken is misbruik

Belanghebbenden hebben de bevoegdheid om een raadsheer in een beroepsprocedure te wraken. Maar is er een opeenstapeling van wrakingsverzoeken die inhoudelijk niet verschillen, dan is er sprake van misbruik. De wrakingskamer kan dan besluiten geen wrakingsverzoeken meer in behandeling te nemen. Tot dit oordeel is de wrakingskamer van de Hoge Raad onlangs gekomen. Deze kreeg… lees verder

‘Hoogleraren belastingrecht werkzaam in de fiscale praktijk dragen te vaak dubbele petten’

Volgens de nieuwe Leidse hoogleraar belastingrecht Jan Vleggeert (foto) zijn veel van zijn collega’s niet alleen werkzaam voor de universiteit, maar ook in de belastingadviespraktijk. Slecht voor de fiscale wetenschap, zo stelt hij. Hoogleraar belastingrecht Jan Vleggeert hield afgelopen vrijdag zijn inaugurele rede aan de Universiteit Leiden. Hierbij zei hij dat veel van zijn collega’s… lees verder

Wie is de UBO?

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de nadere memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel UBO-register. Hierin wordt onder meer verduidelijkt wanneer iemand als UBO wordt aangemerkt en wat de invloed van het huwelijksgoederenregime is. Verenigingen Voor verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid ofwel informele verenigingen geldt dat zij niet volwaardig aan het handelsverkeer kunnen deelnemen. Zij kunnen niet… lees verder