Wie is de UBO?

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de nadere memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel UBO-register. Hierin wordt onder meer verduidelijkt wanneer iemand als UBO wordt aangemerkt en wat de invloed van het huwelijksgoederenregime is. Verenigingen Voor verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid ofwel informele verenigingen geldt dat zij niet volwaardig aan het handelsverkeer kunnen deelnemen. Zij kunnen niet… lees verder