Jurisprudentie Burgerlijk procesrecht*

Meer over deze cursus Burgerlijk procesrecht is voortdurend in beweging. Elk jaar vinden enorm veel rechtszaken plaats op veel verschillende gebieden met aansluitend een stroom aan vonnissen en arresten, die een belangrijke impact hebben op wetgeving en toekomstige zaken. Welke uitspraken kunt u (mogelijk) verwachten? Tijdens deze middag krijgt u een goed en helder overzicht… lees verder

Tweedaagse cursus ondernemingsrecht

Meer over deze cursus Tijdens deze tweedaagse cursus ondernemingsrecht krijgt u van expert in het vak en tevens zeer ervaren en deskundig docent Kid Schwarz de basisbeginselen van de verschillende ondernemingsrechtsvormen uitgelegd. De belangrijkste hoofdthema’s komen aan de orde. Denk aan de keuze bepalende factoren bij inrichting van de organisatie, personenvennootschappen, de (aansprakelijkheids)positie van aandeelhouders,… lees verder

Basisopleiding Mediation – MfN geaccrediteerd

Meer over deze cursus Sdu Opleidingen & Events biedt de Basisopleiding Mediation aan. Van 11 maart  t/m 20 mei 2022 bekwaamt u zich elke vrijdag in kennis en vaardigheden op het gebied van mediation. Een leuke, leerzame, opleiding waar ik voor de rest van mijn loopbaan profijt van zal hebben.’ – Karim Deze basisopleiding mediation… lees verder

Stichtingen, verenigingen en cooperaties**

Meer over deze cursus Stichtingen, verenigingen en coöperaties zijn steeds populairder als rechtsvorm voor ondernemings- en maatschappelijke activiteiten. Deze hard groeiende rechtspersonen bieden onverwachts veel voordelen om ondernemingsactiviteiten in onder te brengen. Lang niet iedereen denkt echter direct aan deze vorm, omdat deze in eerste instantie niet meteen voor de hand ligt. Bestemd voor: advocaten, (kandidaat-)notarissen en (bedrijfs)juristen… lees verder

Burgerlijk procesrecht en bewijsrecht* (online)

Meer over deze cursus Veel advocaten en juristen denken het burgerlijk procesrecht en bewijsrecht wel goed in de vingers te hebben. Toch zijn er genoeg valkuilen waarmee men in de fout kan gaan. Talrijke procesregels en bijzondere uitzonderingen daarop zijn vaak onbekend en kunnen daardoor voor procederende partijen een zeer ongewenst effect hebben. Dat geldt… lees verder

OR-cursus: Duurzame Inzetbaarheid

Meer over deze cursus Mensen blijven nu en in de toekomst steeds langer aan het werk. Daarnaast wordt er veel van de medewerkers gevergd: functies veranderen regelmatig en veel organisaties krijgen om de zoveel jaar een andere structuur. Duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat medewerkers ondanks al deze ontwikkelingen toch meer werkplezier ervaren, minder vaak ziek zijn… lees verder

Personenvennootschappen en de Flex-BV*

Meer over deze cursus Recentelijk is een forse stroom baanbrekende rechtspraak ontstaan op het terrein van de maatschap, VOF en CV. Belangrijke vraagstukken over aansprakelijkheid, ontwikkelingen rondom interne en externe verhouden binnen de drie personenvennootschapsvormen en de vormgeving van samenwerkingsverbanden spelen hierbij een belangrijke rol. Verder roept het gewijzigde BV-recht in de praktijk nog steeds… lees verder

Online cursus aanpassing kwalificatiebeleid rechtsvormen; einde privacystructuren?

Meer over deze cursus Op 29 maart 2021 is het voorstel van de ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ ter internetconsultatie neergelegd. Met het conceptwetsvoorstel wenst het kabinet de fiscale kwalificatieregels van bepaalde (buitenlandse) rechtsvormen aan te passen om zo hybride mismatches te voorkomen. De wijziging treft onder meer de vennootschapsbelastingplichtige open cv en het (open)… lees verder

Online cursus Actualiteiten tuchtrecht voor advocaten**

Meer over deze cursus Tijdens deze online cursus krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het tuchtrecht voor advocaten. Bestemd voor: advocaten en compliance officers van advocatenkantoren Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt… lees verder

OR-cursus: Inzicht in de financiële cyclus

Meer over deze cursus Financiën zijn niet zo lastig, wel het gebruikte vakjargon. Deze cursus staat in het teken van het opdoen van kennis en inzicht in de financiële wereld en vooral structuur te krijgen in wat de OR hiermee wel en ook niet kan doen. Welke informatie is relevant en welke niet? Hoe lees je deze informatie… lees verder

Next Page »