Stichtingen, verenigingen en cooperaties**

Meer over deze cursus Stichtingen, verenigingen en coöperaties zijn steeds populairder als rechtsvorm voor ondernemings- en maatschappelijke activiteiten. Deze hard groeiende rechtspersonen bieden onverwachts veel voordelen om ondernemingsactiviteiten in onder te brengen. Lang niet iedereen denkt echter direct aan deze vorm, omdat deze in eerste instantie niet meteen voor de hand ligt. Bestemd voor: advocaten, (kandidaat-)notarissen en (bedrijfs)juristen… lees verder

Burgerlijk procesrecht en bewijsrecht* (online)

Meer over deze cursus Veel advocaten en juristen denken het burgerlijk procesrecht en bewijsrecht wel goed in de vingers te hebben. Toch zijn er genoeg valkuilen waarmee men in de fout kan gaan. Talrijke procesregels en bijzondere uitzonderingen daarop zijn vaak onbekend en kunnen daardoor voor procederende partijen een zeer ongewenst effect hebben. Dat geldt… lees verder

OR-cursus: Duurzame Inzetbaarheid

Meer over deze cursus Mensen blijven nu en in de toekomst steeds langer aan het werk. Daarnaast wordt er veel van de medewerkers gevergd: functies veranderen regelmatig en veel organisaties krijgen om de zoveel jaar een andere structuur. Duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat medewerkers ondanks al deze ontwikkelingen toch meer werkplezier ervaren, minder vaak ziek zijn… lees verder

Personenvennootschappen en de Flex-BV*

Meer over deze cursus Recentelijk is een forse stroom baanbrekende rechtspraak ontstaan op het terrein van de maatschap, VOF en CV. Belangrijke vraagstukken over aansprakelijkheid, ontwikkelingen rondom interne en externe verhouden binnen de drie personenvennootschapsvormen en de vormgeving van samenwerkingsverbanden spelen hierbij een belangrijke rol. Verder roept het gewijzigde BV-recht in de praktijk nog steeds… lees verder

Online cursus aanpassing kwalificatiebeleid rechtsvormen; einde privacystructuren?

Meer over deze cursus Op 29 maart 2021 is het voorstel van de ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ ter internetconsultatie neergelegd. Met het conceptwetsvoorstel wenst het kabinet de fiscale kwalificatieregels van bepaalde (buitenlandse) rechtsvormen aan te passen om zo hybride mismatches te voorkomen. De wijziging treft onder meer de vennootschapsbelastingplichtige open cv en het (open)… lees verder

Online cursus Actualiteiten tuchtrecht voor advocaten**

Meer over deze cursus Tijdens deze online cursus krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het tuchtrecht voor advocaten. Bestemd voor: advocaten en compliance officers van advocatenkantoren Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt… lees verder

OR-cursus: Inzicht in de financiële cyclus

Meer over deze cursus Financiën zijn niet zo lastig, wel het gebruikte vakjargon. Deze cursus staat in het teken van het opdoen van kennis en inzicht in de financiële wereld en vooral structuur te krijgen in wat de OR hiermee wel en ook niet kan doen. Welke informatie is relevant en welke niet? Hoe lees je deze informatie… lees verder

Online cursus Reorganisatie en arbeidsrechtelijke aandachtspunten**

Meer over deze cursus Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies. Door veranderde marktomstandigheden of tegenvallende bedrijfsresultaten zien veel bedrijven zich vaak genoodzaakt om hun organisatie kritisch onder de loep te… lees verder

Online cursus Fiscale aspecten van arbeids- en vaststellingsovereenkomsten in Coronatijd**

Meer over deze cursus Het fiscale arbeidsrecht: fiscale aandachtspunten bij het opstellen van arbeids- en/of vaststellingsovereenkomsten in Coronatijd. Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies. Bestemd voor: arbeidsrechtadvocaten, rechtsbijstandsjuristen en juristen in… lees verder

Procederen in eerste aanleg*

Meer over deze cursus Voor veel advocaten lijkt procederen een ‘easy going’ proces. U doet het immers vaak genoeg. Echter, u weet ook een rechtszaak kan alle kanten opgaan en rare wendingen krijgen. Als u als advocaat besluit te procederen moet u daarom altijd goed beslagen ten ijs komen bij de rechter. Het is van… lees verder

Next Page »