ECLI:NL:PHR:2021:100

Procesrecht; voorlopige voorziening op de voet van art. 223 Rv; maatstaf HR 6 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG5056 (Schiphol/Chipshol-arrest) ook toepasselijk bij andere voorlopige…

ECLI:NL:GHARL:2021:1053

Billijke vergoeding, ernstig verwijtbaar handelen werkgever.

ECLI:NL:PHR:2020:1216

Verbintenissenrecht. Procesrecht. Procedure na verwijzing (HR 27-10-2017 ,ECLI:NL:HR:2017:2790 ). Is voor cassatie en verwijzing beroep gedaan op art. 3:61 lid 2 BW? Kon dit na cassatie…

ECLI:NL:RBMNE:2020:5754

ECLI:NL:RBNHO:2020:11451

ECLI:NL:GHARL:2020:10177

Verzoek voorlopig getuigenverhoor afgewezen; belanghebbende bij een voorlopig getuigenverhoor en belang in verband met een collectieve actie ex artikel 3:305 a BW ?

ECLI:NL:RBROT:2020:11138

ECLI:NL:OGEAC:2020:275

Schorst het opwerpen van een cautio-incident de peremptoirstelling in de hoofdzaak? Incidentele vordering tot zekerheidstelling voor proceskosten door buitenlandse eisers afgewezen….

ECLI:NL:PHR:2020:1038

Inhoudsindicatie volgt later.

ECLI:NL:RBDHA:2020:10156

Next Page »