ECLI:NL:RBLIM:2020:1824

ECLI:NL:GHDHA:2019:2843

Omgangsrecht. Belang in hoger beroep bij voorlopige voorziening vervallen nu in de bodemzaak inmiddels een beslissing omtrent omgang is genomen.

ECLI:NL:RBZWB:2019:4527

ECLI:NL:RBDHA:2019:10099

ECLI:NL:RBROT:2019:7096

Wrakingsverzoek niet-ontvankelijk met bepaling dat een volgend wrakingsverzoek niet in behandeling wordt genomen. Het verzoek is niet gedaan zodra de feiten en omstandigheden waarop het…

ECLI:NL:RBROT:2019:7097

Wrakingsverzoek afgewezen. Taak van de rechter op een comparitie. Uitspreken van een voorlopig voordeel. Gebruik van het woord ‘essentieel’ in de zin ‘voor toewijzing van de…

ECLI:NL:GHARL:2019:6834

– De motivering van het beoogde verzoek tot wraking van de wrakingskamer ontbreekt. Het voldoet derhalve niet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Het valt daarom niet te beschouwen…

ECLI:NL:RBROT:2019:6735

Wrakingsverzoek afgewezen wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid. Verzoeker legt aan dit tweede wrakings-verzoek ten grondslag feiten en omstandigheden die hem bekend waren ten tijde…

ECLI:NL:RBROT:2019:6734

Wrakingsverzoek afgewezen. De door de rechter ter zitting genomen en uitgesproken beslissingen – een tussenbeslissing en een deels inhoudelijke/deels tussenbeslissing – leveren geen…

ECLI:NL:RBROT:2019:6732

Wrakingsverzoek afgewezen wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid. Op 24 juni 2019 heeft de rechter een eindbeslissing gegeven ten aanzien van het verzoek tot het verlenen van verlof…

Next Page »