Verdiepingscursus Actualiteiten Aanbestedingsrecht**

Meer over deze cursus Bestemd voor: advocaten en juristen Het aanbestedingsrecht is sterk in beweging. Jaarlijks zijn er ongeveer 200 gerechtelijke uitspraken en ook op politiek niveau zijn er voortdurend ontwikkelingen. Zo ligt er een nieuw maatregelenpakket voor de verbetering van de rechtsbescherming bij aanbesteden bij de Tweede Kamer. Al deze ontwikkelingen blijven niet zonder… lees verder

Actualiteiten Omgevingsrecht**

Meer over deze cursus Met de Omgevingswet in aantocht verandert het omgevingsrecht drastisch! Maar liefst 26 wetten worden gebundeld in één wet; 5000 wetsartikelen gecomprimeerd in 350 artikelen. Daarnaast verandert het instrumentarium: het bekende figuur ‘bestemmingsplan’ of ‘milieuvergunning’ komt in zijn huidige vorm niet meer terug. De Omgevingswet heeft een belangrijke plaats in deze cursus:… lees verder