ECLI:NL:GHAMS:2019:3347

Partijen zijn overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door werkneemster. Het geschil tussen partijen betreft…

ECLI:NL:TACAKN:2019:60

ECLI:NL:TACAKN:2019:61

ECLI:NL:GHAMS:2019:3351

Is tussen partijen een overeenkomst gesloten strekkende (met name) tot overname van de helft van een pand en de helft van een onderneming (wasserette), zodanig dat appellant de positie…

ECLI:NL:TACAKN:2019:62

ECLI:NL:GHAMS:2019:3346

Vordering in kort geding tot betaling van € 100.000,– als voorschot is in het onderhavige geval toewijsbaar omdat schuldeiser daarbij een voldoende spoedeisend en zwaarwegend belang…

ECLI:NL:TACAKN:2019:63

ECLI:NL:GHAMS:2019:3348

“Warmtewet. Toepassing correctiefactoren niet toegestaan”

ECLI:NL:TACAKN:2019:64

ECLI:NL:OGEAA:2019:582

EJ. Beëindiging gezamenlijk gezag o.g.v. artikel 1:253 n BW.

Next Page »