ECLI:NL:RBARN:2012:3842

ECLI:NL:RVS:2019:3773

ECLI:NL:RBDHA:2019:11806

ibs; zicht op uitzetting Algerije (met cijfers eerste 4 maanden 2019); voortvarendheid; ongegrond

ECLI:NL:RBARN:2006:3841

ECLI:NL:TGZRAMS:2019:217

ECLI:NL:RBNNE:2019:4615

Handhavingsverzoek. Partijen in de zin van artikel 8:26 Awb . Uitleg jaargemiddelde emissiegrenswaarde zoutzuur. Wijziging meetsystematiek. Overtreding. Geen concreet zicht op…

ECLI:NL:RBAMS:2019:8367

Tussenbeslissing: in deze zaak gaat het om de vraag wie bestuurders zijn/bestuurder is van twee vennootschappen. Eisers stellen dat zij bestuurders zijn gebleven, onder meer omdat hun…

ECLI:NL:RBDHA:2019:11807

ECLI:NL:RBNNE:2019:4617

ECLI:NL:RVS:2019:3774

Next Page »