ECLI:NL:RBROT:2021:6037

ECLI:NL:RBGEL:2021:3212

-gevangenisstraf voor medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, van poging tot afpersing en van opzetheling van crimineel geld afkomstig van Whatsappfraude. -dat verdachte zelf…

ECLI:NL:RBDHA:2021:6508

Recht op gehoorbijstand bij het gehoor voorafgaande aan de inbewaringstelling is niet geschonden. Eiser heeft slechts in relatie tot vragen die gerelateerd zijn aan zijn asielaanvraag…

ECLI:NL:RBGEL:2021:3215

De rechtbank heeft voor recht verklaard dat de vrouw op het moment van geboorte van het kind gehuwd was met de man, waardoor de man in familierechtelijke betrekking is komen te staan tot…

ECLI:NL:RBLIM:2021:5112

De kantonrechter neemt in deze uitspraak een principieel standpunt in over de (soms) gefaseerde besluitvorming door het CVOM (eerst inhoudelijk beslissen en pas op een later moment over…

ECLI:NL:RBDHA:2021:6509

Steekincident in supermarkt. Brandstichting en drie keer poging doodslag. Paranoïde schizofrenie. Ontslag van alle rechtsvervolging. Eerdere tbs met voorwaarden niet afdoende gebleken….

ECLI:NL:RBDHA:2020:14889

ECLI:NL:HR:2021:1014

HR: 81.1 RO.

ECLI:NL:GHSHE:2021:1989

ECLI:NL:RBGEL:2021:3213

Next Page »