ECLI:NL:RBROT:2020:10869

ECLI:NL:RBAMS:2020:5378

Staat overlevering aan Verenigd Koninkrijk toe. Terugkeergarantie is toereikend, ook na brexit. Detentieomstandigheden in HMP Preston vormen geen beletsel voor overlevering.

ECLI:NL:RBROT:2020:9982

Participatiewet. Coulancehalve verlaging boete door verweerder met het verzoek het beroep gegrond te verklaren. Er is sprake van bijzondere omstandigheden om af te wijken van het…

ECLI:NL:PHR:2020:1033

ECLI:NL:RBDHA:2020:11160

“Inreisverbod, 10 jaar. Uit Afdelingsjurisprudentie volgt dat noch de Vreemdelingenwet, noch het Vreemdelingenbesluit als voorwaarde stelt dat veroordelingen onherroepelijk moeten…

ECLI:NL:RBDHA:2020:11161

ECLI:NL:PHR:2020:1032

ECLI:NL:RBGEL:2020:5917

ECLI:NL:PHR:2020:1034

ECLI:NL:RBAMS:2020:5377

Next Page »