ECLI:NL:RVS:2020:1614

ECLI:NL:RVS:2020:1615

ECLI:NL:RBDHA:2020:6250

Dublin Oostenrijk; Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel; COVID-19; lichamelijke integriteit; recht op vrijheid.

ECLI:NL:RBROT:2020:6072

Proeftijd voorwaardelijke invrijheidsstelling verlengd met één jaar.

ECLI:NL:RBROT:2020:6070

Medeplegen afpersing, woninginbraak gedurende voor rust bestemde tijd en poging tot woninginbraak gedurende voor rust bestemde tijd.

ECLI:NL:RVS:2020:1616

ECLI:NL:RBROT:2020:6071

Veroordeelde heeft de voorwaarden verwijtbaar niet nageleefd. Voorwaardelijke invrijheidsstelling gedeeltelijk herroepen.

ECLI:NL:RBMNE:2020:2682

ECLI:NL:RBNHO:2020:5131

ECLI:NL:RBROT:2020:6073

Achterwege blijven voorwaardelijke invrijheidsstelling. De veroordeelde is niet bereid aan noodzakelijk geachte voorwaarden mee te werken om het recidiverisico in te perken.

Next Page »