ECLI:NL:RBMNE:2021:655

ECLI:NL:RBNHO:2021:1456

Vordering curator op bestuurder failliet. Bestuurdersaansprakelijkheid. Selectieve betaling. Na overdracht onderneming koopsom aangewend voor betaling aan bestuurder gelieerde…

ECLI:NL:RBMNE:2021:654

ECLI:NL:OGHACMB:2021:46

bankdirecteurenscam – gefabriceerde bankrekening – bestuurdersaansprakelijkheid – KYC

ECLI:NL:RBROT:2021:1321

Tegenbewijs tegen dwingend bewijs niet geleverd, getuige ongeloofwaardig. Eindvonnis na tussenvonnis ( ECLI:NL:RBROT:2019:10889 ).

ECLI:NL:RBROT:2021:1323

Veroordeling artikel 243 Sr. Verklaring van aangeefster wordt ondersteund door het onderzoek van het NFI. Uit het toxicologisch rapport van het NFI blijkt voorts dat het…

ECLI:NL:OGHACMB:2021:45

koop woning – wanprestatie

ECLI:NL:RBGEL:2021:819

ECLI:NL:OGHACMB:2021:47

verdeling huwelijksgoederengemeenschap

ECLI:NL:RBDHA:2021:1305

De Partij voor de Dieren vordert in kort geding dat de Staat briefstemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen mogelijk maakt voor alle kiezers, in ieder geval voor alle kiezers die…

Next Page »