Online cursus Natuur en de Omgevingswet**

Meer over deze cursus Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (beoogd per 1 juli 2022) gaat de huidige Wet natuurbescherming (Wnb) op in deze nieuwe wet. Uitgangspunt is dat regelgeving zoveel mogelijk ongewijzigd overgaat waardoor het beschermingsniveau gelijk blijft. Op het eerste gezicht lijkt er dus niet veel te veranderen voor de natuur, maar er… lees verder

Online cursus Belangrijkste milieuthema’s en Omgevingswet**

Meer over deze cursus Met de nabije komst van de Omgevingswet krijgen de milieuthema’s een nog prominentere plek in het omgevingsrecht. De Omgevingswet is volledig gestoeld op het uitgangspunt dat de fysieke leefomgeving centraal staat (en dus niet meer, als voorbeeld, de ‘goede ruimtelijke ordening’). De opgedane kennis uit deze cursus stelt u straks in staat… lees verder

Online cursus Omgevingsplan en bruidsschat**

Meer over deze cursus Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (beoogde datum: 1-7-2022) verandert er veel. Vooral in de ruimtelijke ordening staan grote veranderingen op stapel. Het bestemmingsplan verdwijnt en maakt plaats voor het omgevingsplan. Dit plan kent straks een veel bredere reikwijdte dan het bestemmingsplan (dat thans vooral bestaat uit bouw- en gebruiksregels). Omgevingsplan… lees verder

Online cursus Toezicht en handhaving met de Omgevingswet**

Meer over deze cursus “De rol van de toezichthouder/handhaver is cruciaal voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet.” Dat stelt juridisch adviseur Annemiek Tubbing. Belangrijk gevolg van de Omgevingswet zal zijn dat allerlei regels, die nu nog landelijk gelden, per gemeente of provincie van elkaar kunnen gaan verschillen. Bovendien kunnen vaker algemene regels, open… lees verder

ECLI:NL:RBROT:2021:4097

Wrakingsverzoek afgewezen. Rechter voert ter zitting de regie. Wraking naar aanleiding van het tot tweemaal toe onderbreken van verzoeker in diens tweede termijn. Rechter wilde aan…

ECLI:NL:RBOBR:2021:2291

Sluiting woning op grond van artikel 13b van de Opiumwet, voorlopige voorziening hangende bezwaar afgewezen, noodzaak tot sluiting i.v.m. groter geheel van drugshandel voldoende gemotiveerd

Online cursus Actualiteiten tuchtrecht voor advocaten**

Meer over deze cursus Tijdens deze online cursus krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het tuchtrecht voor advocaten. Bestemd voor: advocaten en compliance officers van advocatenkantoren Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt… lees verder

Online cursus De nieuwe Omgevingswet**

Meer over deze cursus Maar liefst 26 wetten worden gebundeld in één wet; 5000 wetsartikelen gecomprimeerd in 350 artikelen. Daarnaast verandert het instrumentarium: het bekende figuur ‘bestemmingsplan’ of ‘milieuvergunning’ komt in zijn huidige vorm niet meer terug. Deze online cursus stelt u in 3 uur op de hoogte van de belangrijkste aspecten van het nieuwe… lees verder

ECLI:NL:RBROT:2020:11935

ECLI:NL:RBMNE:2020:4092

Next Page »