Online cursus Jeugdhulp en jeugdbescherming anno 2022**

Meer over deze cursus In 2015 hebben ingrijpende wijzigingen plaats gevonden op het gebied van het Jeugdrecht. De Jeugdwet, die de overheveling van alle jeugdhulp naar gemeente regelt, is in werking getreden, evenals het Besluit Jeugdwet, de Invoeringswet, alsmede de particpatiewet en de WMO2015. Tevens is de wetgeving inzake de kinderbeschermingsmaatregelen herzien. Met deze wijzigingen… lees verder

Online cursus Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur & Wet open overheid

Meer over deze cursus Openbaarheid van overheidsinformatie. Voor velen een risico, maar zeker ook een kans. De Wet openbaarheid van bestuur, maar ook allerlei bijzondere wetten geven toegang tot informatie die bij de overheid berust. Dat is niet alleen informatie die van de overheid is, maar ook informatie van anderen (ondernemingen, particulieren of adviseurs van… lees verder

Actualiteiten Onderwijsrecht**

Meer over deze cursus In twee dagen helemaal bijgepraat worden over de actualiteiten die spelen binnen het Onderwijsrecht. Dat is waar deze cursus voor staat. In 2020 werd de cursus beoordeeld met een rapportcijfer 8,8 gemiddeld. “Inhoudelijk een goede cursus met en fijne en bekwame docent.” Deze cursus bestaat uit 2 cursusdagen (2 en 9… lees verder

Online cursus Bestuurlijke handhaving in het omgevingsrecht**

Meer over deze cursus Het omgevingsrecht heeft tanden en die worden ook gebruikt. Voor advocaten, juridische adviseurs en overheidsjuristen is het van belang om goed thuis te zijn in de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak daarover. Het gaat dan om vragen als bijvoorbeeld…. Moet ik dat belastende document wel aan de toezichthouder afgeven? Wie mogen… lees verder

Online basiscursus Algemene wet bestuursrecht*

Meer over deze cursus De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vormt al meer dan 25 jaar het fundament onder het totale bestuursrecht in Nederland en geldt daarom als de belangrijkste basiswet voor het overheidshandelen. Wilt u als beginnend advocaat, overheidsjurist of bedrijfsjurist beschikken over basiskennis van de Awb, omdat u in uw werk hiermee te maken hebt? Volg… lees verder

Online cursus Natuur en de Omgevingswet**

Meer over deze cursus Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (beoogd per 1 juli 2022) gaat de huidige Wet natuurbescherming (Wnb) op in deze nieuwe wet. Uitgangspunt is dat regelgeving zoveel mogelijk ongewijzigd overgaat waardoor het beschermingsniveau gelijk blijft. Op het eerste gezicht lijkt er dus niet veel te veranderen voor de natuur, maar er… lees verder

Online cursus Belangrijkste milieuthema’s en Omgevingswet**

Meer over deze cursus Met de nabije komst van de Omgevingswet krijgen de milieuthema’s een nog prominentere plek in het omgevingsrecht. De Omgevingswet is volledig gestoeld op het uitgangspunt dat de fysieke leefomgeving centraal staat (en dus niet meer, als voorbeeld, de ‘goede ruimtelijke ordening’). De opgedane kennis uit deze cursus stelt u straks in staat… lees verder

Online cursus Omgevingsplan en bruidsschat**

Meer over deze cursus Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (beoogde datum: 1-7-2022) verandert er veel. Vooral in de ruimtelijke ordening staan grote veranderingen op stapel. Het bestemmingsplan verdwijnt en maakt plaats voor het omgevingsplan. Dit plan kent straks een veel bredere reikwijdte dan het bestemmingsplan (dat thans vooral bestaat uit bouw- en gebruiksregels). Omgevingsplan… lees verder

Online cursus Toezicht en handhaving met de Omgevingswet**

Meer over deze cursus “De rol van de toezichthouder/handhaver is cruciaal voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet.” Dat stelt juridisch adviseur Annemiek Tubbing. Belangrijk gevolg van de Omgevingswet zal zijn dat allerlei regels, die nu nog landelijk gelden, per gemeente of provincie van elkaar kunnen gaan verschillen. Bovendien kunnen vaker algemene regels, open… lees verder

ECLI:NL:RBROT:2021:4097

Wrakingsverzoek afgewezen. Rechter voert ter zitting de regie. Wraking naar aanleiding van het tot tweemaal toe onderbreken van verzoeker in diens tweede termijn. Rechter wilde aan…

Next Page »