ECLI:NL:GHAMS:2020:1918

ECLI:NL:GHAMS:2020:1877

ECLI:NL:GHDHA:2020:1130

ECLI:NL:RBROT:2020:4974

ECLI:NL:HR:2020:994

Art. 2.13, 5.2 en 5.3 Wet IB 2001, art. 1 Eerste Protocol EVRM; belastingjaar 2015. Forfait rendement box 3-inkomen schending art. 1 EP op stelselniveau? HR 14 juni 2019, o.m….

ECLI:NL:RBAMS:2020:2687

ECLI:NL:PHR:2020:511

ECLI:NL:RBROT:2020:3898

Wet WOZ. De waardering van een logeerhuis voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Is bij de technische correctie een levensduurverlenging mogelijk? Verder is de…

ECLI:NL:GHSHE:2020:1412

ECLI:NL:GHSHE:2020:1410

Next Page »