ECLI:NL:RBNHO:2019:4599

ECLI:NL:RBNHO:2019:4598

ECLI:NL:RBNHO:2019:4600

ECLI:NL:RBDHA:2019:5310

ECLI:NL:RBDHA:2019:5309

ECLI:NL:RBDHA:2019:5311

ECLI:NL:OGHACMB:2019:41

In geschil is of, en zo ja in hoeverre, er sprake is geweest van in de inkomstenbelasting te belasten uitdelingen. Het Hof heeft net als het Gerecht per correctie beoordeeld in hoeverre…

ECLI:NL:OGEAC:2019:84

Tussen partijen is in geschil welk deel van de investering in de onroerende zaak van NAf 2.500.000 aan de ondergrond kan worden toegerekend. Geen van beide partijen is erin geslaagd de…

ECLI:NL:RBAMS:2019:3236

ECLI:NL:OGEAA:2019:225

De bepalingen van bezwaar en beroep in de Algemene landsverordening belastingen gelden ook voor de kosten van bewaking. Aan belanghebbende zijn kosten van bewaking in rekening gebracht…

Next Page »