ECLI:NL:OGHACMB:2019:41

In geschil is of, en zo ja in hoeverre, er sprake is geweest van in de inkomstenbelasting te belasten uitdelingen. Het Hof heeft net als het Gerecht per correctie beoordeeld in hoeverre…

ECLI:NL:OGEAC:2019:84

Tussen partijen is in geschil welk deel van de investering in de onroerende zaak van NAf 2.500.000 aan de ondergrond kan worden toegerekend. Geen van beide partijen is erin geslaagd de…

ECLI:NL:RBAMS:2019:3236

ECLI:NL:OGEAA:2019:225

De bepalingen van bezwaar en beroep in de Algemene landsverordening belastingen gelden ook voor de kosten van bewaking. Aan belanghebbende zijn kosten van bewaking in rekening gebracht…

ECLI:NL:OGEAC:2019:76

De Inspecteur heeft vier winstcorrecties aangebracht. Belanghebbende heeft erkend dat één winstcorrectie terecht is. Dit brengt mee dat belanghebbende de vereiste aangifte niet heeft…

ECLI:NL:OGEAC:2019:77

Belanghebbende heeft een zoon die sinds 2011 de opleiding International Business aan de Universiteit van Curaçao volgt. Belanghebbende stelt dat de studiekosten van haar zoon als…

ECLI:NL:GHAMS:2019:972

Verzoek om ambtshalve vermindering is terecht afgewezen. Buiten de ‘vijfjaarstermijn’ ingediend.

ECLI:NL:GHAMS:2019:971

Inkomstenbelasting. Nieuw feit. Verlangde bewijs van opgevoerde aftrekposten is niet geleverd. Geen dwangsom.

ECLI:NL:RBDHA:2017:5123

ECLI:NL:RBDHA:2017:5126

Next Page »