ECLI:NL:GHARL:2020:8628

ECLI:NL:OGEAM:2020:76

Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag BBO met verzuimboete opgelegd. Op het aanslagbiljet is het tijdvak ‘december 2012’ vermeld, terwijl de naheffingsaanslag op het gehele…

ECLI:NL:OGEAC:2020:214

In de beroepsfase zijn partijen het eens over de hoogte van het belastbaar inkomen. De boete dient wegens het overlijden van belanghebbende te worden vernietigd.

ECLI:NL:OGEAC:2020:209

Belanghebbende exploiteert een autoschadebedrijf. Hij is gehuwd en heeft drie kinderen. Zijn echtgenote geniet geen inkomsten. Belanghebbende heeft aangifte gedaan naar een belastbaar…

ECLI:NL:OGEAC:2020:210

Belanghebbende drijft een kapsalon. De zoon van belanghebbende is bij vertrek naar het buitenland met een grote hoeveelheid contant geld aangehouden op de luchthaven. Naar aanleiding van…

ECLI:NL:OGEAC:2020:213

Belanghebbende heeft eigenwoningrente in aftrek gebracht. De Inspecteur heeft de aftrek geweigerd omdat de leningen niet zijn aangegaan ter zake van de eigen woning. Belanghebbende heeft…

ECLI:NL:OGEAC:2020:211

Een werknemer is aangemerkt als ex-patriate voor de periode 2008 t/m 2013. De nieuwe werkgever heeft in 2012 verzocht de ex-patriateregeling van toepassing te verklaren voor de…

ECLI:NL:OGEAC:2020:212

Belanghebbende verhuurt auto’s en pick-ups aan toeristen. Naar aanleiding van de bevindingen van een boekenonderzoek zijn onderhavige navorderingsaanslagen en boetes opgelegd. Een…

ECLI:NL:OGEAA:2020:368

De Ontvanger heeft teruggaven premieheffing verrekend met belastingaanslagen. Volgens belanghebbende is verrekening niet mogelijk omdat de belastingaanslagen zijn verjaard. De…

ECLI:NL:RBROT:2020:8292

belastingrecht; rioolheffing eigenaar; verzamelgebouw met units; units zijn geen garageboxen gelet op voorzieningenniveau; aantal units vormt een samenstel; beroep gegrond; gemachtigde is…

Next Page »