ECLI:NL:OGAACMB:2019:89

Gaza – Bij uitspraak van 10 december 2018 heeft de voorlopige voorzieningenrechter beslist dat vast staat dat klaagster met ingang van 4 juli 2018 wegens het bereiken van de 62-jarige…

ECLI:NL:OGAACMB:2019:64

het gerecht acht de aanstelling van klaagster niet in strijd met enig beginsel van behoorlijk bestuur.

ECLI:NL:OGAACMB:2019:60

Nu verweerder nog altijd niet inhoudelijk op klagers verzoek om een bevordering heeft beslist, is het bezwaar gegrond.

ECLI:NL:OGAACMB:2019:61

disciplinair ontslag – Door zijn wijze van handelen heeft klager inbreuk gemaakt op de integriteit van het politieapparaat, en het vertrouwen dat in hem als politieambtenaar moet kunnen…

ECLI:NL:OGAACMB:2019:62

Uit genoemde vereiste volgt dat klaagster niet eerder dan per 1 maart 2019 in aanmerking zou kunnen komen voor bevordering naar de rang van adjunct-commies 1ste klasse. Reeds hierom…

ECLI:NL:OGAACMB:2019:65

Nu verweerder niet heeft weersproken dat klaagster na januari 2012 nog (diverse) diensthonden heeft verzorgd en getraind, is de bestreden beschikking niet op goede gronden genomen. Het…

ECLI:NL:OGAACMB:2019:63

Het gerecht deelt niet de opvatting van klager dat er goede gronden zijn voor een bevordering per een eerdere datum dan 1 mei 2017. Op een eerder moment werd immers niet aan de vereisten…

ECLI:NL:RBDHA:2019:5876

ECLI:NL:OGAACMB:2019:43

Het gerecht overweegt derhalve dat klaagster niet tijdig in bezwaar is gekomen tegen de bestreden beschikking.

ECLI:NL:OGAACMB:2019:44

Nu verweerder nog altijd niet inhoudelijk op klaagsters verzoek heeft beslist, is het bezwaar gegrond.

« Previous PageNext Page »