ECLI:NL:RBDHA:2020:13004

ECLI:NL:RBDHA:2020:13004

ECLI:NL:OGAACMB:2020:86

Functiewaardering. Bestreden beschikking is genomen naar aanleiding van een verzoek om terug te komen op een eerdere in rechte ontastbaar geworden besluit. Aan het verzoek zijn geen…

ECLI:NL:OGEAM:2020:73

Klager komt in bezwaar tegen een algemeen verbind voorschrift. Het Gerecht overweegt dat het bezwaar van klager niet kan worden beoordeeld door de ambtenarenrechter, nu het zich niet…

ECLI:NL:RBNNE:2020:3505

ECLI:NL:OGAACMB:2020:81

bevordering

ECLI:NL:OGEAA:2020:388

Artikel 52 Landsverordening materieel ambtenarenrecht – Tijdelijk andere werkzaamheden

ECLI:NL:OGEAA:2020:389

Plichtsverzuim, disciplinaire straf van ontslag, subsidiair eervol ontslag

ECLI:NL:OGAACMB:2020:72

Afwijzing bevorderingsverzoek

ECLI:NL:OGAACMB:2020:73

Bevordering

Next Page »