ECLI:NL:CRVB:2003:2

Vaststelling en mate van invaliditeit.

ECLI:NL:ORBAACM:2020:10

Pas benoembaar als gevangenbewaarder na voldoen aan opleidingseis. Bevestiging aangevallen uitspraak

ECLI:NL:ORBAACM:2020:9

Verzet tegen uitspraak van de voltallige Raad niet-ontvankelijk, omdat artikel 107 RAr daarom niet leent. Verzoek om herziening afgewezen.

ECLI:NL:ORBAACM:2020:8

Ongeschiktheidsontslag wegens gebrek aan werklust. Grondhouding maakt verbeterkans niet zinvol. Bevestiging aangevallen uitspraak.

ECLI:NL:RBNNE:2020:1564

ECLI:NL:OGEAA:2020:86

Het gerecht overweegt dat een beslissing omtrent de toekenning van een uitkering bij wijze van pensioen, aan de Gouverneur als bevoegd gezag is voorbehouden. Dit betekent dat ook de…

ECLI:NL:RBROT:2020:1231

Artikel 125c, eerste lid, Aw en artikel 8:9 CAR /UWO. Eervol ontslag van een ambtenaar na politiek verlof. Beroep is gegrond met veroordeling tot het betalen van schadevergoeding die…

ECLI:NL:RBMNE:2019:5126

Volgens de rechtbank heeft de korpschef terecht aan eiser de disciplinaire straf van onvoorwaardelijk strafontslag opgelegd. Aan de hand van de volgende vijf vragen heeft de rechtbank…

ECLI:NL:OGAACMB:2019:97

Het gerecht is van oordeel dat verweerder in het bestreden besluit voldoende draagkrachtig heeft gemotiveerd dat de functie maximaal gewaardeerd wordt op schaal 11. Verweerder heeft…

ECLI:NL:OGAACMB:2019:94

Klager bekleedt een functie die maximaal is gewaardeerd op schaal 10. Het gerecht ziet in hetgeen klager naar voren heeft gebracht geen grond voor het oordeel dat verweerder de afwijzing…

Next Page »