ECLI:NL:RBDHA:2019:5876

ECLI:NL:OGAACMB:2019:43

Het gerecht overweegt derhalve dat klaagster niet tijdig in bezwaar is gekomen tegen de bestreden beschikking.

ECLI:NL:OGAACMB:2019:44

Nu verweerder nog altijd niet inhoudelijk op klaagsters verzoek heeft beslist, is het bezwaar gegrond.

ECLI:NL:RBNNE:2019:2434

ECLI:NL:RBDHA:2019:5636

ECLI:NL:RBDHA:2019:5635

ECLI:NL:RBDHA:2019:5307

ECLI:NL:RBDHA:2019:5308

ECLI:NL:RBDHA:2017:6919

ECLI:NL:OGAACMB:2017:26

Gerecht in Ambtenarenzaken (Gaza) – bevordering – de inhoudelijke beslissing op een verzoek om bevordering van een ambtenaar kan alleen door de Gouverneur bevoegd genomen worden – het…

Next Page »