ECLI:NL:RBDHA:2020:8913

ECLI:NL:OGAACMB:2020:62

Betreft bezwaar tegen ontheffing van functie met behoud van salaris. Het Gerecht oordeelt dat er voldoende gronden aanwezig zijn voor de ontheffing.

ECLI:NL:OGAACMB:2020:60

Bezwaar tegen Landsbesluit waarbij klager is ontslaan wegens plichtverzuim is niet -ontvankelijk. Het bezwaarschrift is te laat ingediend en ter zitting zijn geen omstandigheden…

ECLI:NL:OGAACMB:2020:61

Met het oog op de finaliteit van de geschillenbeslechting is het verzoek tot zelf voorzien op grond van artikel 86, lid 1 RAR gehonoreerd.

ECLI:NL:RBNNE:2020:2597

ECLI:NL:CRVB:2003:2

Vaststelling en mate van invaliditeit.

ECLI:NL:ORBAACM:2020:10

Pas benoembaar als gevangenbewaarder na voldoen aan opleidingseis. Bevestiging aangevallen uitspraak

ECLI:NL:ORBAACM:2020:9

Verzet tegen uitspraak van de voltallige Raad niet-ontvankelijk, omdat artikel 107 RAr daarom niet leent. Verzoek om herziening afgewezen.

ECLI:NL:ORBAACM:2020:8

Ongeschiktheidsontslag wegens gebrek aan werklust. Grondhouding maakt verbeterkans niet zinvol. Bevestiging aangevallen uitspraak.

ECLI:NL:RBNNE:2020:1564

Next Page »