ECLI:NL:RBDHA:2017:6919

ECLI:NL:OGAACMB:2017:26

Gerecht in Ambtenarenzaken (Gaza) – bevordering – de inhoudelijke beslissing op een verzoek om bevordering van een ambtenaar kan alleen door de Gouverneur bevoegd genomen worden – het…

ECLI:NL:RBNNE:2017:1162

Het college heeft een ambtenaar met de functie van directeur en loco-secretaris ontslagen vanwege een onherstelbaar verstoorde arbeids- en vertrouwensrelatie. Grievende en…

ECLI:NL:OGAACMB:2017:23

Het Gerecht in Ambtenarenzaken Aruba (GAZA) – verweerder heeft bij het berekenen van de waarnemingstoelage ten onrechte geen rekening gehouden met de directeurentoelage; het bezwaar is…

ECLI:NL:OGAACMB:2017:24

Gerecht in Ambtenarenzaken Aruba (GAZA) – klager is nimmer door het bevoegde gezag als ambtenaar in dienst van de UA benoemd. Gelet hierop stond tegen de brief geen bezwaar open. De…