Round table: Het Notariaat, de start van de digitale keten

Meer over deze cursus De wereld om ons heen digitaliseert steeds sneller. Ook het notariaat is aan deze verandering onderhevig. Processen die vroeger op papier gebeurden, kunnen en moeten soms nu digitaal. Hoe verandert u als notaris mee om u werk te kunnen blijven doen? Op donderdag 14 oktober van 16:30 – 17:30 uur host… lees verder

Jurisprudentie Burgerlijk procesrecht*

Meer over deze cursus Burgerlijk procesrecht is voortdurend in beweging. Elk jaar vinden enorm veel rechtszaken plaats op veel verschillende gebieden met aansluitend een stroom aan vonnissen en arresten, die een belangrijke impact hebben op wetgeving en toekomstige zaken. Welke uitspraken kunt u (mogelijk) verwachten? Tijdens deze middag krijgt u een goed en helder overzicht… lees verder

Actualiteiten Koop onroerende zaken

Meer over deze cursus Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in de recente ontwikkelingen op het gebied van de koop van onroerende zaken (woningen en bedrijfspanden). De volgende onderwerpen komen aan de orde: Non-conformiteit (inclusief risicoregeling in NVM-koopakte). Mededelingsplicht verkoper en onderzoeksplicht koper. Onbekendheidsclausules in koopcontract. Ouderdomsclausules. Schadevergoeding en ontbinding. Onderscheid tussen feitelijke en juridische gebreken. Klachtplicht… lees verder

De positie van het kind in het civiele jeugdrecht**

Meer over deze cursus Niet alleen in de media en in de politiek is meer aandacht gekomen voor ´het kind´. Ook de wetgever is de afgelopen tijd actief geweest en de ´kinderombudsman´ heeft van zich laten horen. Deze cursus is eerder beoordeeld met een 8.3. Tijdens de verdiepingscursus staat de positie van het kind in het… lees verder

Online cursus Jeugdhulp en jeugdbescherming anno 2022**

Meer over deze cursus In 2015 hebben ingrijpende wijzigingen plaats gevonden op het gebied van het Jeugdrecht. De Jeugdwet, die de overheveling van alle jeugdhulp naar gemeente regelt, is in werking getreden, evenals het Besluit Jeugdwet, de Invoeringswet, alsmede de particpatiewet en de WMO2015. Tevens is de wetgeving inzake de kinderbeschermingsmaatregelen herzien. Met deze wijzigingen… lees verder

Opstellen, beoordelen en werken met (internationale) contracten**

Meer over deze cursus Het contractenrecht is en blijft een zeer belangrijk onderwerp en aspect voor de advocaat en jurist. Immers, wanneer er problemen en geschillen ontstaan grijpt iedere partij naar de overeenkomsten die zijn aangegaan om te bekijken waar men recht kan halen. Vaak blijkt dan dat niet alles even helder en duidelijk op… lees verder

Juridische mogelijkheden bij wanprestatie*

Meer over deze cursus Tijdens deze cursus krijgt u een helder juridisch overzicht van de mogelijkheden wanneer u te maken krijgt met een zaak waarbij de wederpartij haar contractuele verplichtingen niet nakomt (wanprestatie). U leert wanneer u (tijdig) moet ingrijpen en volgens welke procedure, zodat u zeker weet dat de geleden schade (mocht het tot… lees verder

Online cursus Modellen erfrecht en huwelijksvermogensrecht up-to-date

Meer over deze cursus In deze cursus geven onze gerenommeerde docenten u inzicht op welke onderdelen uw erfrechtelijke en huwelijksvermogensrechtelijke modellen aangepast moeten worden zodat ze actueel zijn. Bovendien bespreken zij aan de hand van modellen de actuele problemen in de praktijk. U ontvangt vanzelfsprekend ook deze nieuwe modellen. Bestemd voor: (kandidaat-)notarissen Praktische tips en trucs… lees verder

Tweedaagse cursus ondernemingsrecht

Meer over deze cursus Tijdens deze tweedaagse cursus ondernemingsrecht krijgt u van expert in het vak en tevens zeer ervaren en deskundig docent Kid Schwarz de basisbeginselen van de verschillende ondernemingsrechtsvormen uitgelegd. De belangrijkste hoofdthema’s komen aan de orde. Denk aan de keuze bepalende factoren bij inrichting van de organisatie, personenvennootschappen, de (aansprakelijkheids)positie van aandeelhouders,… lees verder

Patroonscursus

Meer over deze cursus Bent u een beginnend patroon en gaat u nieuwe advocaat-stagiairs begeleiden? Om advocaat-stagiairs te mogen begeleiden, moeten patroons in het kader van de nieuwe Beroepsopleiding Advocaten (BA2020) minstens zes uur op cursus. Bestemd voor: beginnende patroons Tijdens deze patroonscursus leert u hoe u succesvol als patroon op kunt treden. Hoe bent… lees verder

Next Page »