Nulmeting gefinancierde rechtsbijstand: ‘verplichte kwaliteitstoets advocaten’

Advocaten die met regelmaat toevoegingszaken doen, zouden verplicht aan kwaliteitstoetsing moeten doen, zoals intervisie of peer reviews. Dat vinden althans ketenpartners in de gefinancierde rechtsbijstand, blijkt uit de vrijdag gepubliceerde Nulmeting…

Advocaat & Reizen: Boeren in Mongolië en Badderen in Japan

Petra Chao zoekt graag uitersten op. Ze reisde van Finland via Rusland, Mongolië en China naar Vietnam en tijdens haar kloostertrip door Japan ontdekte ze dat Japanners het begrip ‘ontspanning’ anders invullen dan wij. “Reizen verruimt je blik. Het maakt je ook creatiever in je argumentatie.”

Kantonrechter: kantoor moet toevoegingsgeld betalen aan advocaat

De toevoegingsvergoedingen werden – achteraf bezien ten onrechte – gestort op de rekening courant van het advocatenkantoor, en de Raad voor Rechtsbijstand vorderde dat geld later door middel van verrekening terug van de individuele advocaat die de vergoeding had aangevraagd. Vervolgens weigert het kantoor na beëindiging van het dienstverband van de advocaat het verrekende bedrag aan haar te betalen. Ongerechtvaardigde verrijking, aldus de Rechtbank Midden-Nederland.

Belgische advocaten van terreurverdachten mogen VS niet meer in

Belgische advocaten die in het recente verleden terreurverdachten hebben bijgestaan, mogen de VS niet meer in. Dat melden verschillende Belgische kranten. Het gaat om zes strafpleiters die geen visum kregen. Contacten met de Amerikaanse ambassade in België hebben geen oplossing gebracht.

Twintig Limburgse advocaten starten piketdienst voor zedenslachtoffers

Twintig Limburgse advocaten gaan op 1 oktober van start met een piketdienst voor slachtoffers van seksueel misbruik. Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari ook slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven zich bij de piketdienst kunnen melden. Dat meld…

Megazaak tegen gokimperium en advocate van start

Bijna vijf jaar na hun aanhouding is vandaag het marathonproces over het vermeende gokimperium van Stijn Flapper en twee zakenpartners uit Eindhoven begonnen. In totaal staan zeventien verdachten terecht, waaronder advocate Annette Mak. De rechtbank in Den Bosch heeft voor de megazaak maar liefst 24 zittingsdagen gepland. Als alles volgens plan verloopt, dan volgt de uitspraak op 20 december.

Advocaat mocht ongeanonimiseerd arrest Hoge Raad op website publiceren

Een advocaat die een ongeanonimiseerd arrest van de Hoge Raad op zijn website publiceerde, heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Volgens de Raad van Discipline in Den Haag ging het arrest over een zakelijk geschil dat in het openbaar is behandeld, en zijn in het arrest geen gevoelige privégegevens betreffende klager opgenomen.

Hiddema: geen vergoeding voor asieladvocaat die ‘kansloze procedure’ voert

Kamerlid Theo Hiddema van het Forum voor Democatie wil dat minister Dekker van Rechtsbescherming gaat onderzoeken of de vergoeding uit de gefinancierde rechtsbijstand achterwege kan blijven voor asieladvocaten die ‘evident gebleken kansloze vreemdelingen- en asielprocedures’ voeren. Dat blijkt uit Kamervragen die hij op 12 september heeft ingediend.

Twee verdachten van inbraak bij advocatenkantoor opgepakt

Bij advocatenkantoor Vaessen in Cuijk (vier advocaten) is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. Twee verdachten, een man van 28 zonder vast woonadres en een jongen van 17 uit Eindhoven, zijn opgepakt. Dat meldt het Eindhovens Dagblad.

Digitaal procederen bij de Hoge Raad: waar moet je op letten?

Bij de Hoge Raad wordt in vorderingszaken al sinds 1 maart 2017 volgens KEI geprocedeerd. Dus géén dagvaarding meer, maar een procesinleiding, die digitaal wordt ingediend bij de Hoge Raad (art. 30c Rv.). Daarna kan de verweerder zich digitaal stellen. Door dit nieuwe systeem is het voor de verweerder langer onduidelijk of cassatieberoep is ingesteld. Anderzijds kan de verweerder de procedure makkelijker versnellen dan vroeger.

Next Page »