Geen spoedschorsing voor van huiselijk geweld verdachte advocaat

Een Rotterdamse advocaat die half juli werd aangehouden op verdenking van mishandeling van zijn ex-vriendin, mag vooralsnog zijn vak blijven uitoefenen. De Raad van Discipline ’s-Gravenhage besloot op 8 augustus om hem geen onmiddellijke schorsing voor onbepaalde tijd op te leggen, aldus een dinsdag gepubliceerde uitspraak, nadat zijn voorarrest op 4 augustus was beëindigd.

Accountantskamer: accountant die ook advocaat is, zou zich moeten uitschrijven

De combinatie van de beroepen accountant en advocaat is eigenlijk niet verenigbaar. Dat stelt de Accountantskamer in een beslissing van 26 juli jongstleden. Waar van de advocaat partijdigheid wordt verlangd, moet de accountant ‘zich houden aan de eisen die voor hem voortvloeien uit het fundamentele beginsel van objectiviteit’. Accountants die het beroep van advocaat wensen uit te oefenen, zouden zich als accountant moeten uitschrijven.

Kifid over vrije advocaatkeuze: geen gerechtelijke procedure, dus geen externe advocaat

Een bij Achmea voor rechtsbijstand verzekerde consument eist dat de verzekeraar in twee verschillende zaken – een geschil met de Vrije Universiteit over een afstudeerproject en een geschil met aannemers over een bouwproject – een externe advocaat inschakelt. De Klachteninstituur Financiële Dienstverlening stelt in een uitspraak van 31 juli dat Achmea die eis in beide gevallen naast zich neer kan leggen.

Klachten Martin Garrix tegen advocaten ex-platenbaas deels gegrond

In de juridische strijd die de razend populaire dj Martin Garrix voert tegen zijn voormalige manager en platenbaas Eelko van Kooten, zijn ook de advocaten van laatstgenoemde de dans niet ontsprongen. De Raad van Discipline Amsterdam verklaarde onlangs …

Valselijk voorgedaan als advocate van ABN AMRO: schrapping

Een advocate dient een verzoekschrift in bij de Rotterdamse rechtbank namens ABN AMRO. Op het oog niets bijzonders, ware het niet dat de bank haar hiertoe nooit opdracht had gegeven, laat staan dat de bank een cliënt van haar is. Het is na eerdere schorsingen in de afgelopen vier jaar de druppel voor de Raad van Discipline in Den Haag, die de advocate afgelopen maandag van het tableau schrapte.

Voormalige Greenberg Traurig-partners halen gelijk in slepend belastinggeschil

Jarenlang was er gesteggel over een vermeende afspraak tussen Greenberg Traurig Amsterdam en de Belastingdienst inzake de belastingpositie van Nederlandse partners. Dat blijkt uit een trits uitspraken van de rechtbank Noord-Holland van 19 juli j.l., ge…

Advocaat komt ‘onnodig intimiderend’ op voor zijn dochter

‘Ik treed voor haar op als advocaat, maar verliest u niet uit het oog dat mijn hoedanigheid van vader nogal mee weegt en die combinatie kan uiterst onaangenaam uitpakken; met name indien mijn dochter van uw benadering schade (of erger) ondervindt.’ Aldus een boze brief aan een UWV-arts van een advocaat die zijn dochter vertegenwoordigt. Dat laatste mag wel, maar met de toonzetting in zijn brief heeft de advocaat zich ‘onnodig intimiderend’ opgesteld, oordeelt de Raad van Discipline.

Ex-officier van justitie vangt bot met tuchtklacht tegen advocaat Boone

Een vete tussen voormalig officier van justitie Steven Pieters en advocaat Jan Boone kreeg onlangs een staartje bij de Raad van Discipline. Pieters beschuldigde de advocaat ervan een valse aangifte tegen hem te hebben gedaan en hem negatief in het nieu…

Cliënten houden het meest van Jones Day

Amerikaanse general counsel hebben gesproken: Jones Day mag zich dankzij een toppositie in een lijst met preferred law firms het meest geliefde en meest aanbevolen advocatenkantoor onder cliënten noemen. Dat blijkt uit een nieuwe editie van de Power Rankings, zoals deze maand gepubliceerd door de BTI Consulting Group.

Wraking door van witwassen verdachte advocaat slaagt niet

Het strafproces tegen een in 2015 aangehouden advocaat bevindt zich nog in de opsporingsfase, of deze advocaat doet een – vergeefse – poging tot wraking van een volgens hem vooringenomen rechter-commissaris van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De advocaat in kwestie hield kantoor in Luxemburg: hij wordt verdacht van deelname aan een Nederlandse criminele organisatie en het medeplegen van witwassen en valsheid in geschrifte.

Next Page »